Khác biệt giữa các bản “Thông tin cá nhân/Touhou Bougetsushou”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Touhou Bugetsusou/Giới thiệu nhân vật sang S2)
(Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng)
 
Dòng 1: Dòng 1:
#redirect [[Touhou Bugetsusou/Giới thiệu nhân vật]]
+
#redirect [[Touhou Bougetsushou/Thông tin cá nhân]]

Bản hiện tại lúc 08:54, ngày 13 tháng 8 năm 2018