Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Another Oni/test1”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Định danh)
(Tên gọi và khái niệm)
Dòng 63: Dòng 63:
 
_______
 
_______
 
==Tên gọi và khái niệm==
 
==Tên gọi và khái niệm==
{{nihongo|'''Touhou'''|東方|Đông Phương}} mang nghĩa là phương đông, ám chỉ một phần hoặc toàn bộ các lĩnh vực, văn hoá hoặc lịch sử của vùng [[wikipedia:Đông Á|Đông Á]]. Trước kia, với người Châu Âu, thuật ngữ "Orient" chủ yếu được sử dụng trong thương mại, văn học, nghệ thuật hoặc những chủ đề liên quan đến các nước thuộc Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Việt Nam. "Project Shrine Maiden" là thuật ngữ tiếng Anh chính thức sử dụng cho sê-ri Touhou, nhưng cộng đồng nói tiếng Anh vẫn sử dụng "Touhou Project" như người Nhật. Tương tự Nhật Bản, dòng game này thường được cộng đồng Việt Nam gọi là Touhou Project. Ngoài ra, dòng game cũng được gọi là tàu hũ theo cách phát âm sai lệch của chữ Touhou (vốn phiên âm là Tô-hô). Theo phòng nhạc của ''[[Mystic Square]]'', cách đặt tên {{lang|ja|東方OOO}} bắt nguồn từ một trong số những bản nhạc đầu tiên của của ZUN viết cho ''[[Highly Responsive to Prayers]]'', tên {{nihongo|Touhou Kaikidan|東方怪奇談|Đông Phương Quái Ỷ Đàm}}. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, tựa đề game/ấn phẩm/CD nhạc của ''Touhou'' đều sử dụng biểu mẫu cho trong bản dưới:
+
{{nihongo|'''Touhou'''|東方|Đông Phương}} mang nghĩa là phương đông, ám chỉ một phần hoặc toàn bộ các lĩnh vực, văn hoá hoặc lịch sử của vùng [[wikipedia:vi:Đông Á|Đông Á]]. Trước kia, với người Châu Âu, thuật ngữ "Orient" chủ yếu được sử dụng trong thương mại, văn học, nghệ thuật hoặc những chủ đề liên quan đến các nước thuộc Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Việt Nam. "Project Shrine Maiden" là thuật ngữ tiếng Anh chính thức sử dụng cho sê-ri Touhou, nhưng cộng đồng nói tiếng Anh vẫn sử dụng "Touhou Project" như người Nhật. Tương tự Nhật Bản, dòng game này thường được cộng đồng Việt Nam gọi là Touhou Project. Ngoài ra, dòng game cũng được gọi là tàu hũ theo cách phát âm sai lệch của chữ Touhou (vốn phiên âm là Tô-hô). Theo phòng nhạc của ''[[Mystic Square]]'', cách đặt tên {{lang|ja|東方OOO}} bắt nguồn từ một trong số những bản nhạc đầu tiên của của ZUN viết cho ''[[Highly Responsive to Prayers]]'', tên {{nihongo|Touhou Kaikidan|東方怪奇談|Đông Phương Quái Ỷ Đàm}}. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, tựa đề game/ấn phẩm/CD nhạc của ''Touhou'' đều sử dụng biểu mẫu cho trong bản dưới:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
Dòng 72: Dòng 72:
  
 
===Định danh===
 
===Định danh===
Ở cộng đồng Nhật cùng với Trung và Hàn, các tựa thường được gọi bằng đề mục chính thức bỏ chữ ''Touhou'' (VD: {{nihongo||紅魔郷|Koumakyou|Hồng Ma Hương}} cho ''{{lang|ja|東方紅魔郷|Đông Phương Hồng Ma Hương}} ~ the Embodiment of Scarlet Devil''). Mặt khác, chữ kanji/hanzi/hanja được sử dụng để viết tắt (VD. {{lang|ja|紅|Hồng}}). Tuy vậy, vẫn có một số ngoại lệ:
+
Ở cộng đồng Nhật Bản cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc, các tựa thường được gọi bằng đề mục chính thức bỏ chữ ''Touhou'' (VD: {{nihongo||紅魔郷|Koumakyou|Hồng Ma Hương}} cho ''{{lang|ja|東方紅魔郷|Đông Phương Hồng Ma Hương}} ~ the Embodiment of Scarlet Devil''). Mặt khác, chữ kanji/hanzi/hanja được sử dụng để viết tắt (VD: {{lang|ja|紅|Hồng}}). Tuy vậy, vẫn có một số ngoại lệ:
 
*''Hisoutensoku'' → {{nihongo|天則||Tensoku|Thiên Tắc}} or {{nihongo|則||soku|Tắc}}
 
*''Hisoutensoku'' → {{nihongo|天則||Tensoku|Thiên Tắc}} or {{nihongo|則||soku|Tắc}}
 
*''Double Spoiler'' → DS
 
*''Double Spoiler'' → DS
Dòng 86: Dòng 86:
 
*Đĩa nhạc được gọi bằng tựa tiếng Nhật đầy đủ, và CD nhạc Sangetsusei được gọi là "{{lang|ja|三月精|Tam Nguyệt Tinh}}" (''Sangetsusei'') + số tập.
 
*Đĩa nhạc được gọi bằng tựa tiếng Nhật đầy đủ, và CD nhạc Sangetsusei được gọi là "{{lang|ja|三月精|Tam Nguyệt Tinh}}" (''Sangetsusei'') + số tập.
  
Ở cộng đồng phương Tây, phụ đề tiếng Anh được sử dụng (VD. ''the Embodiment of Scarlet Devil''). Ngoài ra, các tên viết tắt không chính thống cũng được dùng (VD. EoDS). Chữ "the" đôi lúc bị lược bỏ trong các game cũ, nhưng luôn được sử dụng trong các game mới hơn. Với các đề mục không có phụ đề tiếng Anh, đề mục gốc có thể được sử dụng với trường hợp của ''Touhou Hisoutensoku'' (Soku) và ''The Grimoire of Marisa'' (GoM) hoặc bởi bản dịch của phụ đề với trường hợp của ''Inaba of the Moon and Inaba of the Earth'' (IotMaIotE).
+
Ở cộng đồng phương Tây, phụ đề tiếng Anh được sử dụng (VD. ''the Embodiment of Scarlet Devil''). Ngoài ra, các tên viết tắt không chính thống cũng được dùng (VD: EoDS). Chữ "the" đôi lúc bị lược bỏ trong các game cũ, nhưng luôn được sử dụng trong các game mới hơn. Với các đề mục không có phụ đề tiếng Anh, đề mục gốc có thể được sử dụng với trường hợp của ''Touhou Hisoutensoku'' (Soku) và ''The Grimoire of Marisa'' (GoM) hoặc bởi bản dịch của phụ đề với trường hợp của ''Inaba of the Moon and Inaba of the Earth'' (IotMaIotE).
  
Ở cộng đồng Việt Nam, do ảnh hưởng của wiki phương Tây, cách gọi tên
+
Ở cộng đồng Việt Nam, do ảnh hưởng của wiki tiếng Anh, cách gọi tên các game/ấn phẩm/CD cũng tương tự với cộng đồng phương Tây như đã đề cập ở trên. Mặt khác, các sản phẩm Touhou cũng được gọi bằng tên phiên âm Hán Việt của tựa đề tiếng Nhật (với game và ấn phẩm) hoặc bản dịch tiếng Việt của tựa đề tiếng Nhật (với CD nhạc của ZUN về Renko và Maribel cùng với Dolls in Pseudo Paradise), nhưng cách này hiếm khi sử dụng. Một cách thông dụng khác để định danh các game Touhou là sử dụng số phần game (VD: {{lang|ja|東方紅魔郷|Đông Phương Hồng Ma Hương}} ~ the Embodiment of Scarlet Devil'' được gọi là Touhou 6).
  
 
==="Series" terminology===
 
==="Series" terminology===

Phiên bản lúc 09:30, ngày 18 tháng 7 năm 2019

For code testing only

___________

{{{title}}}  by Team Shanghai Alice
 • Độ dài:05:09
 • Phối nhạc:ZUN
 • Lời:ZUN
 • Ca sỹ:None
附加资料
* This is the first track of ZUN's third music CD, Changeability of Strange Dream. Interestingly, he wrote lyrics for it but he either couldn't or didn't get anyone to sing the vocal, so the theme was left as a non-vocal.
 

<references>

_______

Tên gọi và khái niệm[sửa]

Touhou (東方 Đông Phương) mang nghĩa là phương đông, ám chỉ một phần hoặc toàn bộ các lĩnh vực, văn hoá hoặc lịch sử của vùng Đông Á. Trước kia, với người Châu Âu, thuật ngữ "Orient" chủ yếu được sử dụng trong thương mại, văn học, nghệ thuật hoặc những chủ đề liên quan đến các nước thuộc Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Việt Nam. "Project Shrine Maiden" là thuật ngữ tiếng Anh chính thức sử dụng cho sê-ri Touhou, nhưng cộng đồng nói tiếng Anh vẫn sử dụng "Touhou Project" như người Nhật. Tương tự Nhật Bản, dòng game này thường được cộng đồng Việt Nam gọi là Touhou Project. Ngoài ra, dòng game cũng được gọi là tàu hũ theo cách phát âm sai lệch của chữ Touhou (vốn phiên âm là Tô-hô). Theo phòng nhạc của Mystic Square, cách đặt tên 東方OOO bắt nguồn từ một trong số những bản nhạc đầu tiên của của ZUN viết cho Highly Responsive to Prayers, tên Touhou Kaikidan (東方怪奇談 Đông Phương Quái Ỷ Đàm). Trừ một số trường hợp ngoại lệ, tựa đề game/ấn phẩm/CD nhạc của Touhou đều sử dụng biểu mẫu cho trong bản dưới:

Biểu mẫu: Đề mục tiếng Nhật Khoảng trắng 2 byte Dấu ngã 2 byte Khoảng trắng 1 byte Phụ để tiếng Anh Dấu chấm 1 byte
Ví dụ: 東方紅魔郷 ' ' '' ' ' the Embodiment of Scarlet Devil '.'

Định danh[sửa]

Ở cộng đồng Nhật Bản cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc, các tựa thường được gọi bằng đề mục chính thức bỏ chữ Touhou (VD: Koumakyou (紅魔郷, Hồng Ma Hương) cho 東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil). Mặt khác, chữ kanji/hanzi/hanja được sử dụng để viết tắt (VD: ). Tuy vậy, vẫn có một số ngoại lệ:

 • Hisoutensoku → 天則 (Tensoku, Thiên Tắc) or 則 (soku, Tắc)
 • Double Spoiler → DS
 • Fairy Wars → Thường là 大戦争 (Daisensou, Đại Chiến Tranh); nếu cần viết tắt, chỉ sử dụng chữ
 • Bohemian Archive in Japanese Red → 書籍文花帖 (Bunkachou, Văn Hoa Thiếp)
 • Perfect Memento in Strict Sense → (trước SoPm) 求聞 (Gumon, Kiến Độ), (sau SoPm) 史記 (Shiki, Sử Kí)
 • The Grimoire of Marisa → グリモア (Gurimoa)
 • Symposium of Post-mysticism → 口授 (Kuju, Khẩu Thụ)
 • Curiosities of Lotus Asia → 香霖堂 (Kourindou, Hương Lâm Đường)
 • Silent Sinner in Blue → 儚月抄 (Bougetsushou, Manh Nguyệt Sao)
 • Cage in Lunatic Runagate → 小説抄 (Shou, Tiểu Thuyết Sao)
 • Inaba of the Moon and Inaba of the Earth → Thường được gọi là うどんげっしょー (Udon Gesshou)
 • Đĩa nhạc được gọi bằng tựa tiếng Nhật đầy đủ, và CD nhạc Sangetsusei được gọi là "三月精" (Sangetsusei) + số tập.

Ở cộng đồng phương Tây, phụ đề tiếng Anh được sử dụng (VD. the Embodiment of Scarlet Devil). Ngoài ra, các tên viết tắt không chính thống cũng được dùng (VD: EoDS). Chữ "the" đôi lúc bị lược bỏ trong các game cũ, nhưng luôn được sử dụng trong các game mới hơn. Với các đề mục không có phụ đề tiếng Anh, đề mục gốc có thể được sử dụng với trường hợp của Touhou Hisoutensoku (Soku) và The Grimoire of Marisa (GoM) hoặc bởi bản dịch của phụ đề với trường hợp của Inaba of the Moon and Inaba of the Earth (IotMaIotE).

Ở cộng đồng Việt Nam, do ảnh hưởng của wiki tiếng Anh, cách gọi tên các game/ấn phẩm/CD cũng tương tự với cộng đồng phương Tây như đã đề cập ở trên. Mặt khác, các sản phẩm Touhou cũng được gọi bằng tên phiên âm Hán Việt của tựa đề tiếng Nhật (với game và ấn phẩm) hoặc bản dịch tiếng Việt của tựa đề tiếng Nhật (với CD nhạc của ZUN về Renko và Maribel cùng với Dolls in Pseudo Paradise), nhưng cách này hiếm khi sử dụng. Một cách thông dụng khác để định danh các game Touhou là sử dụng số phần game (VD: 東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil được gọi là Touhou 6).

"Series" terminology[sửa]

While some people refer to the Touhou Project as "Touhou Series" (東方シリーズ Tōhō shirīzu), ZUN himself has a tendency to avoid using this term. He has given a reason to this - he said that he has been avoiding the term because it's been established to have an image of "commercialism". He also said that Touhou is hard to be considered as a "series" - since system, story and characters are all unrelated per each work and only the worldview is same. But it should be noted that right after he said that he finished his line with: "...Well, it is a series though." making the audience burst out laughing.[1] He has also used the term a few times in the past himself,[2] in addition to it appearing in print works.[3][4]

Japanese culture[sửa]

The Touhou Project has a lot of aspects of Japanese mythology, traditions and religion present, including texts such as the Kojiki and the Nihon Shoki. Many characters and stories are to at least some extent based on folklore, often more so than modern culture, making the series more traditional than modern itself.

Modern Science[sửa]

Modern science and technology hold very little aspects in the Touhou Project, but has become quite common in recent material.