Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Another Oni”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 76: Dòng 76:
 
}}
 
}}
 
{{hidden end}}<hr>
 
{{hidden end}}<hr>
{{nihongo|Nakashima Hoshigumo|中島 星雲|なっかしーま ほしっぐも|Trung Đảo Tinh Vân}}
+
{{nihongo|Nakashima Hoshigumo|中島 星雲| |Trung Đảo Tinh Vân}}

Phiên bản lúc 14:17, ngày 17 tháng 7 năm 2016

Name: Another Oni
Alias: Lunarian AnK, Akari no Kokoro
Affiliation: GensokyoVN
Motto: If I don't have it, I'll create it.
Allies:
-lauqerm
-Ronglun227
-Hinarie
-Vns.firefly

This page is for code testing.
Nakashima Hoshigumo (中島 星雲, Trung Đảo Tinh Vân)