Tập tin:Th06Cirno.png

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Th06Cirno.png(128×244 điểm ảnh, kích thước tập tin: 46 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện20:11, ngày 3 tháng 11 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:11, ngày 3 tháng 11 năm 2011128×244 (46 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)Update
10:43, ngày 6 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:43, ngày 6 tháng 7 năm 2011128×244 (56 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)
10:42, ngày 6 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:42, ngày 6 tháng 7 năm 2011128×244 (56 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)Then upload it again..
10:42, ngày 6 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:42, ngày 6 tháng 7 năm 2011128×244 (56 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)
10:40, ngày 6 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:40, ngày 6 tháng 7 năm 2011128×244 (56 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)Why doesn't it revert
10:40, ngày 6 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:40, ngày 6 tháng 7 năm 2011128×244 (56 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)Reverted to version as of 02:00, 6 July 2011
10:22, ngày 6 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:22, ngày 6 tháng 7 năm 2011128×244 (56 kB)Quwanti (Thảo luận | đóng góp)Reverted to version as of 02:04, 6 July 2011
02:25, ngày 6 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:25, ngày 6 tháng 7 năm 2011128×244 (52 kB)Berzul (Thảo luận | đóng góp)
02:04, ngày 6 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:04, ngày 6 tháng 7 năm 2011128×244 (56 kB)Berzul (Thảo luận | đóng góp)
02:00, ngày 6 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:00, ngày 6 tháng 7 năm 2011128×244 (56 kB)Berzul (Thảo luận | đóng góp)
01:52, ngày 6 tháng 7 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 01:52, ngày 6 tháng 7 năm 2011128×244 (52 kB)Berzul (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

Đặc tính hình