Lịch sử sửa đổi của “Symposium of Post-mysticism/Phần 5: Liệu tôn giáo và đức tin có cần thiết cho Ảo Tưởng Hương?”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 12 tháng 12 năm 2022

ngày 25 tháng 10 năm 2020

ngày 13 tháng 8 năm 2020