Khác biệt giữa các bản “Sunny Milk”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
Bài wiki này hiện đang trong quá trình xây dựng
 
<div style="display: none">
 
 
{{Infobox Character
 
{{Infobox Character
| nameJp = {{ruby-ja|チルノ|}}
+
| nameJp = {{ruby-ja|サニーミルク|}}
| nameEn = Cirno
+
| nameEn = Sunny Milk
| nameIPA = t͡ɕiɽɯno [[Media:Pronunciation_Cirno.ogg|(♫)]]
+
| nameIPA = ˈsʌni mɪɬk [[Media:Pronunciation_SunnyMilk.ogg|(♫)]]
 
| nameAlt = * Sunnymilk ([[Perfect Memento in Strict Sense/Sunny Milk|Bài viết]] trong ''[[Perfect Memento in Strict Sense]]'')
 
| nameAlt = * Sunnymilk ([[Perfect Memento in Strict Sense/Sunny Milk|Bài viết]] trong ''[[Perfect Memento in Strict Sense]]'')
| image = [[File:Th16Cirno.png|x360px|Cirno]]
+
| image = [[File:Sunny-milk-FW.png|320px|Sunny Milk]]
| caption = Cirno trong ''[[Hidden Star in Four Seasons]]''
+
| caption = Sunny Milk trong ''[[Fairy Wars]]''
| chartitle = Tiên băng không tan chảy dưới bầu trời đỏ lửa
+
| chartitle = Ánh nắng tinh nghịch
 
| nickname =  
 
| nickname =  
 
| species = [[Tiên nữ]]<ref name="pmiss" />
 
| species = [[Tiên nữ]]<ref name="pmiss" />
Dòng 16: Dòng 14:
 
| age =  
 
| age =  
 
}}
 
}}
{{nihongo|'''Cirno'''|チルノ|Chiruno}} là một [[tiên nữ]] sống ở [[hồ Sương Mù]] cạnh [[Hồng Ma Quán]]. Cô xuất hiện lần đầu trong ''[[Embodiment of Scarlet Devil]]''.
+
{{nihongo|'''Sunny Milk'''|サニーミルク|Sanī Miruku}} là một [[tiên nữ]] trong nhóm [[ba nàng tiên ánh sáng]]. Cô xuất hiện lần đầu trong ''[[Eastern and Little Nature Deity]]''.
 
__TOC__
 
__TOC__
{{hidden begin
+
{{hidden pink|Danh hiệu}}
| title = Danh hiệu
 
| titlestyle = background: #f3b7e1; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #f3b7e1; clear: both;
 
| fluid = true
 
}}
 
 
{{title card
 
{{title card
 
|{{title
 
|{{title
     | jap = 湖上の氷精
+
     | jap = 日の光
     | eng = Ice Fairy of the Lake
+
     | eng = Sunlight
     | vie = Tiên băng trên hồ
+
     | vie = Ánh nắng
     | app = ''[[EoSD]]''
+
     | app = ''[[EaLND]]'' (chương 0 và 1)
}}
 
{{title
 
    | jap = 氷の妖怪
 
    | eng = Youkai of the Ice
 
    | vie = Yêu quái của băng giá
 
    | app = ''[[PCB]]''
 
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
     | jap = 氷の小さな妖精
+
     | jap = 輝ける日の光
     | eng = Small Fairy of the Ice
+
     | eng = Shining Sunlight
     | vie = Tiểu tiên nữ của băng giá
+
     | vie = Ánh nắng rực sáng
     | app = ''[[PoFV]]''
+
     | app = ''[[FW]]''
<hr>''[[SaBND]]'' chương 13, ''[[VFiS]]'' chương 3
+
<hr>''[[SaBND]]'' (chương 1, 2), ''[[VFiS]]'' (chương 1)
}}
 
{{title
 
    | jap = 不自然な冷気
 
    | eng = Unnatural Chill
 
    | vie = Cái lạnh bất thường
 
    | app = ''[[StB]]''
 
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
Dòng 55: Dòng 36:
 
     | vie = Ánh nắng tinh nghịch
 
     | vie = Ánh nắng tinh nghịch
 
     | app = ''[[PMiSS]]''
 
     | app = ''[[PMiSS]]''
}}
 
{{title
 
    | jap = 湖の氷精
 
    | eng = Ice Fairy of the Lake
 
    | vie = Tiên băng của vùng hồ
 
    | app = ''[[DDC]]''
 
}}
 
{{title
 
    | jap = 溶けない炎天下の氷精
 
    | eng = Unmelting Ice Fairy Under the Blazing Skies
 
    | vie = Tiên băng không tan chảy dưới bầu trời đỏ lửa
 
    | app = ''[[HSiFS]]''
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden pink|Nhạc nền}}
| title = Nhạc nền
 
| titlestyle = background: #f3b7e1; text-align:center
 
| bodystyle = border: 2px solid #f3b7e1; clear: both
 
| fluid = true
 
}}
 
 
{{music card
 
{{music card
 
|{{music
 
|{{music
     | jap = おてんば恋娘
+
     | jap = サニールチルフレクション
     | eng = Tomboyish Girl in Love
+
     | eng = Sunny Rutile Flection
     | vie = Cô nàng cá tính đang yêu
+
     | vie = Phản xạ ánh nắng
     | app = ''[[EoSD]]'', ''[[Hisou]]''
+
     | app = ''[[EaLND (CD 1)]]'', ''[[SaBND (CD 2)]]''
}}
 
{{music
 
    | jap = おてんば恋娘の冒険
 
    | eng = Adventure of the Lovestruck Tomboy
 
    | vie = Cuộc phiêu lưu của cô nàng cá tính đang yêu
 
    | app = ''[[PoFV]]''
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden pink|Xuất hiện}}
| title = Xuất hiện
 
| titlestyle = background: #f3b7e1; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #f3b7e1; clear: both;
 
| fluid = true
 
}}
 
 
<center>'''Game'''</center>
 
<center>'''Game'''</center>
 
{{appearance card
 
{{appearance card
 
|{{appearance
 
|{{appearance
    | app = ''[[Embodiment of Scarlet Devil]]''
 
    | role = Boss màn 2
 
}}
 
{{appearance
 
    | app = ''[[Perfect Cherry Blossom]]''
 
    | role = Midboss màn 1
 
}}
 
{{appearance
 
    | app = ''[[Phantasmagoria of Flower View]]''
 
    | role = Nhân vật chơi được, đối thủ
 
}}
 
{{appearance
 
    | app = ''[[Shoot the Bullet]]''
 
    | role = Boss cảnh 2-1, 2-3, 2-5
 
}}
 
{{appearance
 
    | app = ''[[Touhou Hisoutensoku]]''
 
    | role = Nhân vật chơi được, đối thủ
 
}}
 
{{appearance
 
 
     | app = ''[[Fairy Wars]]''
 
     | app = ''[[Fairy Wars]]''
     | role = Nhân vật chơi được
+
     | role = Midboss màn A1-3, C2-3<br />
 +
Boss màn A1-3, A2-2, B-1, C1-2, C2-3<br />
 +
Hỗ trợ boss màn A2-3, B1-3, B2-3, C1-3
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
 
     | app = ''[[Hopeless Masquerade]]''
 
     | app = ''[[Hopeless Masquerade]]''
 
     | role = Nhân vật nền
 
     | role = Nhân vật nền
}}
 
{{appearance
 
    | app = ''[[Impossible Spell Card]]''
 
    | role = Boss ngày 1-3, 1-5
 
}}
 
{{appearance
 
    | app = ''[[Hidden Star in Four Seasons]]''
 
    | role = Nhân vật chơi được
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Dòng 143: Dòng 70:
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
     | app = ''[[Extra of the Wind]]''
+
     | app = ''[[Curiosities of Lotus Asia]]''
 
     | role = Góp mặt
 
     | role = Góp mặt
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
 
     | app = ''[[Eastern and Little Nature Deity]]''
 
     | app = ''[[Eastern and Little Nature Deity]]''
     | role = Nhân vật phụ
+
     | role = Nhân vật chính
 +
}}
 +
{{appearance
 +
    | app = ''[[Fairy of the Moon]]''
 +
    | role = Nhân vật chính
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
     | app = ''[[Inaba of the Moon and Inaba of the Earth]]''
+
     | app = ''[[Forbidden Scrollery]]''
     | role = Góp mặt
+
     | role = Nhân vật phụ
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
 
     | app = ''[[Oriental Sacred Place]]''
 
     | app = ''[[Oriental Sacred Place]]''
     | role = Nhân vật phụ
+
     | role = Nhân vật chính
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
Dòng 168: Dòng 99:
 
{{appearance
 
{{appearance
 
     | app = ''[[Strange and Bright Nature Deity]]''
 
     | app = ''[[Strange and Bright Nature Deity]]''
     | role = Nhân vật phụ
+
     | role = Nhân vật chính
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
    | app = ''[[Strange Creators of Outer World]]''
+
     | app = ''[[The Grimoire of Usami]]''
    | role = Bài viết
 
}}
 
{{appearance
 
    | app = ''[[Symposium of Post-mysticism]]''
 
    | role = Góp mặt
 
}}
 
{{appearance
 
     | app = ''[[The Grimoire of Marisa]]''
 
 
     | role = Bài viết
 
     | role = Bài viết
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
 
     | app = ''[[Visionary Fairies in Shrine]]''
 
     | app = ''[[Visionary Fairies in Shrine]]''
     | role = Nhân vật phụ
+
     | role = Nhân vật chính
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
 
     | app = ''[[Wild and Horned Hermit]]''
 
     | app = ''[[Wild and Horned Hermit]]''
 
     | role = Góp mặt
 
     | role = Góp mặt
}}
 
}}
 
<center>'''Khác'''</center>
 
{{appearance card
 
|{{appearance
 
    | app = [[Tranh khác vẽ bởi ZUN]]
 
    | role = [[Tranh khác vẽ bởi ZUN#zun011.jpg|zun011.jpg]]
 
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
 
+
[[File:SBND12SunnyLightRedirection.jpg|thumb|left|100px|Sunny Milk biểu diễn năng lực của mình trong ''[[Strange and Bright Nature Deity]]'' (chương 12).]]
 
==Thông tin==
 
==Thông tin==
[[File:Th09Screen_Layout.png|thumb|right|260px|''9. Baka'']]
 
Là tiên nữ của ánh nắng, có vẻ cô có thể tự chữa trị thương tích của bản thân bằng cách tắm nắng, đã có nhiều ghi nhận về việc cô tắm nắng, trong trạng thái bình thường cũng như bị thương.<ref name="pmiss" />
 
 
 
===Tính cách===
 
===Tính cách===
luôn bày trò trêu chọc con người. Chuyên môn của cô là sử dụng khả năng liên quan tới ánh sáng của mình để đánh lừa thị giác của người đi được, khiến họ bị lạc hoặc quay vòng về điểm xuất phát. Một số trò đùa của cô có thể trở nên nguy hiểm như một trường hợp ghi nhận rằng cô từng lừa một người hái măng trượt xuống vách đá.<ref name="pmiss" /> Cô cũng sở hữu nhiều đặc tính của một tiên nữ thường thấy, bao gồm sự hiếu kỳ rất lớn và sự bất cẩn (hay "ngốc ngếch") cố hữu của chúng: cô có thể nằm tắm nắng ở những vị trí rất dễ bị phát hiện, trong những tình huống có thể gây nguy hiểm như tắm nắng để trị thương hay ngủ quên trong khi tắm nắng.<ref name="pmiss" />  
+
Như mọi tiên nữ, cô luôn bày trò trêu chọc con người. Chuyên môn của cô là sử dụng khả năng liên quan tới ánh sáng của mình để đánh lừa thị giác của người đi được, khiến họ bị lạc hoặc quay vòng về điểm xuất phát. Một số trò đùa của cô có thể trở nên nguy hiểm như một trường hợp ghi nhận rằng cô từng lừa một người hái măng trượt xuống vách đá.<ref name="pmiss" /> Cô cũng sở hữu nhiều đặc tính của một tiên nữ thường thấy, bao gồm sự hiếu kỳ rất lớn và sự bất cẩn (hay "ngốc ngếch") cố hữu của chúng: cô có thể nằm tắm nắng ở những vị trí rất dễ bị phát hiện, trong những tình huống có thể gây nguy hiểm như tắm nắng để trị thương hay ngủ quên trong khi tắm nắng.<ref name="pmiss" /> Cô cũng lợi dụng năng lực của mình để nghe lén những thứ mà cô cảm thấy hứng thú, ví dụ như chỉ dẫn tìm kho báu.{{citation needed}}
  
Cô hiếm khi hành động một mình mà luôn đi theo [[ba nàng tiên ánh sáng|nhóm ba người]]. Và là một trong những đầu não nghĩ ra ý tưởng cho những trò chọc phá của cả nhóm. Mặc dù chuyên tác quái như vậy, cô cũng như hầu hết tiên nữ khác luôn ngại đối mặt với con người. Cô chạy trốn ngay khi bị phát hiện, và không bao giờ đến gần những người cảnh giác hay những con chó với khứu giác tốt. Với bản chất năng lực của mình, người thường rất khó bắt được cô.<ref name="pmiss" /> Dù vậy việc người ta thường xuyên thấy cô trong tình trạng bị thương cho thấy cô thường xuyên vướng vào những rắc rối vượt quá sức mình.
+
Cô hiếm khi hành động một mình mà luôn đi theo [[ba nàng tiên ánh sáng|nhóm ba người]]. Cô cũng đầu não nghĩ ra những ý tưởng cho những trò chọc phá của cả nhóm. Mặc dù chuyên tác quái như vậy, cô cũng như hầu hết tiên nữ khác luôn ngại đối mặt với con người. Cô chạy trốn ngay khi bị phát hiện, và không bao giờ đến gần những người cảnh giác hay những con chó với khứu giác tốt. Với bản chất năng lực của mình, người thường rất khó bắt được cô.<ref name="pmiss" /> Dù vậy việc người ta hay thấy cô trong tình trạng bị thương cho thấy cô thường xuyên vướng vào những rắc rối vượt quá sức mình. Trong nhóm, cô là người năng động nhất và có tính hiếu kỳ cao nhất, cô cũng rất thích đồ ăn ngon, và người ta có thể dùng nó để bẫy cô.<ref name="pmiss" />
  
 
===Năng lực===
 
===Năng lực===
[[File:SBND13CirnoIcing.jpg|thumb|left|200px|Cirno biểu diễn năng lực của mình trong chương 13 ''[[Strange and Bright Nature Deity]]''.]]
+
[[File:SBND23SunnyDeflectingLight.jpg|thumb|right|220px|Sunny Milk phản xạ danmaku bằng năng lực của mình trong ''[[Strange and Bright Nature Deity]]'' (chương 23).]]
 +
Là tiên nữ của ánh nắng, có vẻ cô có thể tự chữa trị thương tích của bản thân bằng cách tắm nắng, đã có nhiều ghi nhận về việc cô tắm nắng, trong trạng thái bình thường cũng như bị thương.<ref name="pmiss" />
 +
 
 +
[[File:SBND16SunnyReflectingLight.jpg|thumb|left|200px|Sunny Milk phản xạ ánh sáng để phát sáng như một ngôi sao trong ''[[Strange and Bright Nature Deity]]'' (chương 16).]]
 
;Phản xạ ánh sáng
 
;Phản xạ ánh sáng
Sunny Milk có khả năng phản xạ ánh sáng. Cô sử dụng năng lực này hầu hết cho việc chọc phá. Bằng cách sử dụng phản xạ ánh sáng, cô có thể làm cảnh vật trở nên sai khác so với thực tế và dùng nó để đánh lừa nạn nhân. Ngoài ra cô còn có thể tự che giấu bản thân bằng khúc xạ ánh sáng, vậy nên rất khó để bắt được cô.<ref name="pmiss" /> [[Akyuu]] nhận xét rằng khi trời mưa hiện tượng khúc xạ ánh sáng sẽ dễ bị nhận ra hơn, và vì Sunny không thể thực hiện những trò đùa trong tình huống này, cô nhận định rằng: "Trong trời mưa bạn sẽ khó lạc đường hơn trong trời nắng".<ref name="pmiss" />
+
Sunny Milk có khả năng phản xạ ánh sáng. Cô sử dụng năng lực này hầu hết cho việc chọc phá. Bằng cách sử dụng năng lực này, cô có thể làm cảnh vật trở nên sai khác so với thực tế và dùng nó để đánh lừa nạn nhân. Ngoài ra cô còn có thể tự che giấu bản thân bằng khúc xạ ánh sáng, vậy nên rất khó để bắt được cô.<ref name="pmiss" /> [[Akyuu]] nhận xét rằng khi trời mưa hiện tượng khúc xạ ánh sáng sẽ dễ bị nhận ra hơn, và nhận định rằng: "Trong trời mưa bạn sẽ khó lạc đường hơn trong trời nắng" đơn giản vì Sunny không thể thực hiện những trò chọc phá trong tình huống này.<ref name="pmiss" />
  
Cũng như hai người còn lại trong nhóm, năng lực của Sunny hoàn toàn vô hiệu với [[Reisen]], cả nhóm dễ dàng bị Reisen nhìn thấy bất chấp năng lực của Sunny.<ref name="sabnd3" />
+
Cũng như hai người còn lại trong nhóm, năng lực của Sunny hoàn toàn vô hiệu với [[Reisen]], cho dù được che chở bởi năng lực của cô, cả nhóm dễ dàng bị Reisen nhìn thấy.<ref name="sabnd3" />
  
 
;[[Spell card]]
 
;[[Spell card]]
Hầu hết spell card của Cirno đều liên quan tới cái lạnh, băng, tuyết. Chúng sử dụng nhiều loại [[danmaku]] khác nhau, với tông màu xanh dương/trắng đặc trưng tượng trưng cho băng tuyết. Một trong những spell card thương hiệu của Cirno là [[Freeze Sign "Perfect Freeze"]].
+
Với năng lực của cô, không ngạc nhiên khi tất cả spell card của đều có chủ đề về ánh nắng, trong ''[[Fairy Wars]]'' spell card của cô tạo ra những Danmaku hình cầu lửa rực cháy không thể bị đóng băng bởi năng lực của [[Cirno]]. Cô có nhiều spell card phối hợp với các thành viên còn lại trong nhóm.
  
 
===Nơi sinh sống===
 
===Nơi sinh sống===
Vì nhà của những tiên nữ đều hòa lẫn vào thiên nhiên, không ai thực sự biết chúng sống ở đâu.<ref name="pmissfairy" /> Người ta nói rằng cô sống tại một cây cổ thụ trong rừng Ma Thuật, nhưng không rõ vị trí chính xác của nó.<ref name="pmiss" />
+
sống cùng với cả nhóm trong một cây cổ thụ nằm tại [[rừng Ma Thuật]].<ref name="pmiss" /> Vị trí của cái cây này nằm ở gần nhà của [[Alice]] lẫn [[Marisa]].{{citation needed}}
  
 
==Thiết kế==
 
==Thiết kế==
[[File:PMiSS_cirno.jpg|thumb|right|160px|Cirno trong ''[[Perfect Memento in Strict Sense]]''.]]
+
[[File:PMiSS_sunny.jpg|thumb|right|160px|Sunny Milk trong ''[[Perfect Memento in Strict Sense]]''.]]
 
===Tên gọi===
 
===Tên gọi===
Không rõ nguồn gốc trong tên {{nihongo|"Cirno"||chiruno|}} của cô. Tuy nhiên xét theo việc các tiên nữ đều có tên dựa trên từ tiếng Anh, có thể tên cô đọc chệch đi từ "chill" (cái lạnh). Trong ''[[Eastern and Little Nature Deity]]'' tên cô đọc khá giống "Chilno" cũng cố thêm giả thuyết này.
+
Tên của cô được ghép từ hai từ tiếng Anh, từ "Sunny" nghĩa "(trời) nắng", và từ "Milk" có nghĩa là "sữa".
  
 
===Ngoại hình===
 
===Ngoại hình===
[[File:Th09CirnoAlt.png|thumb|left|127px|Bảng màu thay thế của Cirno trong ''[[Phantasmagoria of Flower View]]''.]]
+
;''[[Eastern and Little Nature Deity]]''
[[File:Th128Cirno.png|thumb|right|200px|Cirno trong ''[[Fairy Wars]]''.]]
+
Sunny có mắt xanh dương, tóc ngắn màu cam, thắt hai bím bằng nơ đỏ, đeo băng đô màu trắng có hoa văn. Cô mang một bộ đầm màu trắng có tay áo dài và ống loe, thắt ở cánh tay bằng nở đỏ. Váy của cô màu cam dài tới gần mắt cá. Cô thắt khăn quàng cổ màu vàng, mang giày cam và tất trắng. Cô có nửa trong suốt, mỗi bên gồm một nhánh lớn một nhánh nhỏ hình chiếc lá.
;''[[Embodiment of Scarlet Devil]]''
 
Ngoại hình của Cirno giống một bé gái. Cô có mắt màu xanh dương, tóc ngắn màu xanh dương nhạt. Cô mặc bộ váy áo dài màu xanh dương đậm dài tới chân, với chân váy có màu trắng. Áo trong mà cô mặc là loại ngắn tay màu trắng, trước cổ áo buộc nơ màu đỏ. Cô thắt một chiếc nơ lớn màu xanh dương sau đầu. Sau lưng cô có một đôi cánh làm bằng nhiều cọc băng. Có vẻ cô mang tất trắng.
 
  
;''[[Phantasmagoria of Flower View]]''
+
;''[[Strange and Bright Nature Deity]]''
Nơ buộc sau đầu cô có màu xanh lá cây. Áo của cô có hai khuyu cài bên hông trái. Trang phục thay thế của cô sử dụng tông tím cho màu áo.
+
Trang phục của cô có một vài sự thay đổi về màu sắc và họa tiết trên ống tay áo và chân váy.
  
;''[[Hidden Star in Four Seasons]]''
+
;''[[Visionary Fairies in Shrine]]''
Làn da của cô bị cháy nắng. Nơ buộc sau đầu cô có màu xanh dương, trước cổ áo cô cài một bông hoa hướng dương. Xung quanh váy cô một cây leo có hoa màu hồng. Cánh của cô nhìn thấy rõ được cấu thành từ sáu trụ băng (ba cái mỗi bên).
+
Tương tự như ''[[Hopeless Masqurade]]'', váy của Sunny giờ chỉ ngắn tới đầu gối, ngoài ra bộ đầm của giờ tay áo cụt, có lẽ đây trang phục mùa hè.
  
 
;Khác
 
;Khác
 
Trong ''[[Perfect Memento in Strict Sense]]'', cô được mô tả là có vóc dáng khá nhỏ bé, và có một đôi cánh mỏng giống như cánh của loài côn trùng.<ref name="pmiss" />
 
Trong ''[[Perfect Memento in Strict Sense]]'', cô được mô tả là có vóc dáng khá nhỏ bé, và có một đôi cánh mỏng giống như cánh của loài côn trùng.<ref name="pmiss" />
 +
 +
[[Hirasaka Makoto]], họa sĩ vẽ chính cho các tựa manga ''Strange and Bright Nature Deity'', ''[[Oriental Sacred Place]]'', ''Visionary Fairies in Shrine'' cũng như ảnh nhân vật trong ''[[Fairy Wars]]'' mà Sunny góp mặt, thường xuyên vẽ cô với răng khểnh phía bên trái.
  
 
==Vai trò==
 
==Vai trò==
 
{{Story warning}}
 
{{Story warning}}
{{hidden begin
+
{{hidden gray|''[[Fairy Wars]]''}}
| title = ''[[Embodiment of Scarlet Devil]]''
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
}}
 
:{{Main|Embodiment of Scarlet Devil/Cốt truyện#Cốt truyện chính|l1=Các cốt truyện}}
 
Cirno chạm trán nhân vật chính khi họ đang loanh quanh ở [[hồ Sương Mù]], và cô nhanh chóng bị nhân vật chính đánh bại.
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Perfect Cherry Blossom]]''
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
}}
 
:{{Main|Perfect Cherry Blossom/Cốt truyện#Cốt truyện chính|l1=Các cốt truyện}}
 
Nhân vật chính đối đầu với Cirno khi họ đang trên đường tìm hiểu dị biến, cô không có đoạn đối thoại nào và nhanh chóng bị hạ gục.
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Phantasmagoria of Flower View]]''
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
}}
 
:{{Main|Phantasmagoria of Flower View/Cốt truyện/Cirno|l1=Cốt truyện của Cirno}}
 
Cirno hòa mình vào dị biến đang diễn ra, và đi khắp nơi để ngắm hoa. Cuộc dạo chơi đã khiến cô chạm trán với rất nhiều nhân vật khác nhau. Chuyến đi cuối cùng đã đưa cô đến [[Vô Duyên Trủng]], và cô gặp [[Eiki]] ở đó. Eiki đã nhận định rằng vì có sức mạnh cao, Cirno đã không nhận ra giới hạn của bản thân, và cô quyết định phải dạy dỗ Cirno để giúp Cirno tránh khỏi cái chết. Trong kết truyện của mình, cô và [[Aya]] đã có một cuộc trò chuyện. Cuộc gặp mặt với vị [[diêm ma]] đã khiến Cirno suy tư rất nhiều về cái chết và những chuyện linh tinh khác, khiến Aya phải đánh trống lảng sang chuyện khác.
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Shoot the Bullet]]''
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
}}
 
Cirno là một trong những đối tượng mà [[Aya]] chọn để chụp ảnh danmaku.
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Touhou Hisoutensoku]]''
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
}}
 
:{{Main|Touhou Hisoutensoku/Cốt truyện/Cirno|l1=Cốt truyện của Cirno}}
 
Cirno lên đường đuổi theo bóng đen mà cô cho là yêu quái huyền thoại [[đại thái lang pháp sư]] với hy vọng có thể thu phục nó. Trên đường cô đã lần lượt đối đầu với [[Sanae]] và [[Meiling]], những người cũng đang đuổi theo "bóng đen bí ẩn" của riêng mình. Cirno sau đó chạm mặt [[Marisa]], người đang tận hưởng suối nước nóng ở gần [[Trung tâm Mạch nước ngầm]]. Marisa đã nói dối Cirno rằng cô biết bóng đen mà Cirno đang tìm kiếm ở đâu, và đã chỉ cho Cirno đi đến trung tâm. Tại lõi của trung tâm Cirno đã gặp [[Utsuho]] ở đó, và bị Utsuho coi là "tạp chất" cần phải bị loại trừ.
 
 
 
Sau khi thoát ra khỏi đó Cirno đã gặp lại Marisa, và trong khi Cirno đã định bỏ cuộc thì Marisa lại chỉ cho cô đi theo bóng đen vừa xuất hiện trong [[rừng Ma Thuật]], và lần này cô nói thật. Cirno đã theo lời Marisa, và trong rừng cô đã gặp [[Alice]] người đang thí nghiệm phóng lớn những con búp bê của mình. Trở về, Cirno đã nói chuyện này cho [[Reimu]] biết, cũng như phủ nhận giả thuyết rằng bóng đen thực ra là [[Hisoutensoku]], tuy nhiên cô đã quên hầu hết chi tiết vào thời điểm đó. Câu chuyện mà cô kể nhanh chóng bị tam sao thất bản thành một câu chuyện về loài yêu quái khổng lồ sống trong rừng sâu.
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Fairy Wars]]''
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
}}
 
 
:{{Main|Fairy Wars/Cốt truyện#Cốt truyện chính|l1=Các cốt truyện}}
 
:{{Main|Fairy Wars/Cốt truyện#Cốt truyện chính|l1=Các cốt truyện}}
Cirno lên đường tìm kiếm ba người trong nhóm [[tam tiên nữ]] cho kế hoạch trả thù việc nhà của mình bị họ phá hủy. Cuộc truy đuổi qua nhiều nơi cuối cùng đã dẫn tới cuộc chiến cuối cùng nơi mà Cirno chống lại cả ba tiên nữ cùng hợp sức chiến thắng. Họ trở thành bạn bè sau đó.
+
Tiếp nối sự kiện trong ''[[Strange and Bright Nature Deity]]'', Sunny đã quyết định tập hợp các tiên nữ lại để gây náo loạn trong đêm Giao Thừa. Cả nhóm đã phá hủy nhà của [[Cirno]] và để lại một lá cờ vẽ mặt cả nhóm để thể hiện sự thách thức. Cirno đã không ngần ngại lên đường để tuyên chiến với cả nhóm, tuy nhiên chúng đã hiểu nhầm rằng hành động của chúng đã gây ra sự tức giận cho [[Reimu|vu nữ]], đã rèn luyện cả tháng trời để chuẩn bị cho ngày quyết đấu.
  
:{{Main|Fairy Wars/Cốt truyện Extra|l1=Cốt truyện Extra của Cirno}}
+
Trong mùa xuân đó, cô cùng cả nhóm đã đối mặt với Cirno (sau khi Cirno nhớ lại được "mối thù" với ba người họ), và mặc dù đã rất nỗ lực đánh lẻ cũng như hợp sức, họ đã không thể thắng được một tiên nữ thiện chiến như Cirno.
Cirno quyết định tìm đấu với một yêu quái để chứng minh là người mạnh nhất. Ban đầu cô gặp [[Aya]], nhưng sau khi trò chuyện với Aya thì Cirno đã quyết định chọn [[Marisa]] là đấu thủ của mình. Mặc dù hơi chủ quan, Marisa không khó khăn mấy để dành chiến thắng, và tỏ ra khá ngạc nhiên với thực lực của Cirno.
 
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
{{hidden begin
 
| title = ''[[Impossible Spell Card]]''
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
}}
 
Cirno là một trong những nhân vật tham gia truy bắt [[Seija]] trong giai đoạn đầu.
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Hidden Star in Four Seasons]]''
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
}}
 
:{{Main|Hidden Star in Four Seasons/Cốt truyện/Cirno|l1=Cốt truyện của Cirno}}
 
Trong dị biến này Cirno sở hữu một sức mạnh chưa từng có, cô trở nên rất hào hứng và nhanh chóng đi khắp nơi để tìm "chiến tích" cho mình. Cô lần lượt đánh bại [[Eternity]], [[Nemuno]], [[Aunn]] và [[Nerumi]], cho tới khi Nerumi nhận ra có một cánh cổng kỳ lạ phía sau lưng Cirno. Chạm vào cánh cổng đưa Cirno đến [[Hậu Hộ Quốc]], nơi mà [[Mai]] và [[Satono]] đang đợi "người được chọn". Cirno đánh bại cả hai người họ, và tiếp tục theo sau họ khi họ được gọi về. Cuối cùng Cirno đã gặp [[Okina]], người đứng sau dị biến này, Okina có ý định thu lại năng lượng từ Cirno vì nếu tiếp tục thế này sẽ gây nguy hiểm cho cô, nhưng Cirno khăng khăng yêu cầu một trận đấu, và Okina đã đáp ứng.
 
  
Sau cùng Okina đã buộc Cirno ra khỏi Hậu Hộ Quốc thu lại sức mạnh theo mùa của cô. Cirno, không hề biết điều này, vẫn đi khoe với Eternity về chiến tích của mình, nhận ra rằng ký ức của mình đã biến mất. Cirno đã bảo Eternity không được đụng chạm gì cánh cửa sau lưng của chính cô, và đồng thời lên kế hoạch để đoạt lại ký ức bị mất.
+
==Các mối quan hệ==
 
+
;[[Luna Child]] [[Star Sapphire]]
:{{Main|Hidden Star in Four Seasons/Cốt truyện/Extra Cirno|l1=Cốt truyện Extra của Cirno}}
+
Họ Sunny là bạn thân thiết, hợp thành nhóm [[ba nàng tiên ánh sáng]] chuyên quậy phá. Họ sống trong cùng một nhà, và luôn hành động cùng nhau mỗi khi một thành viên trong nhóm nảy ra sáng kiến mới. Sunny Milk có thể coi là trưởng nhóm, người năng động nhất và nảy ra nhiều ý tưởng nhất.
Cirno đã trở lại, và mặc dù không nhớ điều gì, cô dần tìm lại được ký ức trên đường chiến đấu cho đến khi gặp lại Okina. Lần này bằng cách vận dụng khoảnh khắc giao mùa làm vũ khí đã chiến thắng trước sự ngạc nhiên của Okina. Okina đã đề nghị Cirno làm người hầu cho mình, nhưng đã bị từ chối.
 
{{hidden end}}
 
  
==Các mối quan hệ==
+
;[[Clownpiece]]
;[[Sunny Milk]], [[Luna Child]] và [[Star Sapphire]]
+
Clownpiece gặp nhóm của Sunny lần đầu lúc Clownpiece đang "ngủ đông" bên dưới [[Bác Lệ Thần Xã]]. Cô nhanh chóng trở thành một thành viên đắc lực của cả nhóm trong những trò quậy phá, mà tiêu biểu trong buổi tiệc ngắm hoa đào ban đêm ở Bác Lệ Thần Xã.{{citation needed}}
Nhóm [[tam tiên nữ]] là bạn của Cirno sau khi giữa họ xảy ra cuộc chiến tranh giành "lãnh thổ".
 
  
==Các mối quan hệ nhỏ==
+
;[[Kirisame Marisa]]
;[[Daiyousei]]
+
Sunny nhóm của cô một trong những khách hàng hiếm hoi của cửa hàng ma thuật mà Marisa mở tại nhà mình.{{citation needed}} Marisa đôi khi đối đầu, đôi khi giúp đỡ cả nhóm, và cũng hay trở thành nạn nhân trong trò đùa của chúng, một phần là vì cô hay ở cạnh [[Reimu]].
Daiyousei có vẻ bạn của nhau, và cả hai cũng từng chơi đùa với nhau.<ref name="sabnd" /> Tuy nhiên cô có vẻ như đã hoàn toàn quên mất Daiyousei{{citation needed|reason=Đề cập ở đâu?}}.
 
  
;[[Letty Whiterock]]
+
;[[Cirno]]
Không rõ mối liên hệ giữa họ, nhưng Letty từng nói với [[Aya]] rằng không nên đánh đồng cô với Cirno, và nói bản thân mình hoàn toàn vượt trội hơn các tiên nữ như thế.<ref name="baijrletty" />
+
Cirno và cả nhóm từng đối đầu nhau trong ''Fairy Wars'', tuy nhiên với tính cách và bản chất của tiên nữ, giữa họ không hề có hiềm khích sâu sắc. Hiện tại họ chơi chung với nhau, thậm chí từng cùng nhau hợp sức đấu với [[Okina]].<ref name="vfis14" /> Sunny cũng như nhóm của cô rất nể phục năng lực của Cirno.
  
;[[Hakurei Reimu]]
+
;[[Kawashiro Nitori]]
Reimu là một trong những đối tượng mà Cirno bày trò đùa nghịch. Sau đó cô có tham gia vào nhóm giúp [[Bác Lệ Thần Xã]] của [[Reimu]] chống lại [[Mệnh Liên Tự]]{{citation needed|reason=Đề cập ở đâu?}}.
+
Lúc sự kiện trong ''[[Hopeless Masquerade]]'' đang diễn ra, Sunny và nhóm của cô đang phụ việc cho cửa hàng của Nitori gần Bác Lệ Thần Xã.{{citation needed}}
  
 
==Đòn đánh==
 
==Đòn đánh==
{{hidden begin
+
{{hidden brown|Đòn đánh}}
| title = Đòn đánh
+
{{#lsth:Sunny Milk/Đòn đánh và spell card|Đòn đánh}}
| titlestyle = background: #ebce47; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #ebce47;
 
| titleclass = spoiler-skill
 
| bodyclass = spoiler-skill
 
| fluid = true
 
}}
 
{{#lsth:Cirno/Đòn đánh và spell card|Đòn đánh}}
 
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
  
==Spell Card==
+
==Spell card==
{{hidden begin
+
{{hidden blue|Spell card}}
| title = Spell Card
+
{{#lsth:Sunny Milk/Đòn đánh và spell card|Spell card}}
| titlestyle = background: #87ceeb; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #87ceeb;
 
| titleclass = spoiler-spell
 
| bodyclass = spoiler-spell
 
| fluid = true
 
}}
 
{{#lsth:Cirno/Đòn đánh và spell card|Spell card}}
 
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
  
 
==Bên lề==
 
==Bên lề==
[[File:Th128cover.jpg|thumb|right|220px|Bìa hộp đĩa của ''[[Fairy Wars]]''.]]
+
*Sunny, [[Luna]] và [[Star]] là nhóm nhân vật đầu tiên xuất hiện trong một tựa manga chính thức trước khi trở thành nhân vật trong game chính thức.
[[File:Th123.jpg|thumb|left|220px|Bìa hộp đĩa của ''[[Touhou Hisoutensoku]]''.]]
 
*Bóng của Cirno xuất hiện trên ảnh bìa hộp đĩa của ''[[Fairy Wars]]'' ''[[Touhou Hisoutensoku]]''.
 
**Khá thú vị là trong cả hai game này Cirno đều không đóng vai trò là boss màn cuối mà là nhân vật chơi được.
 
*Cô là [[tiên nữ]] đầu tiên được trở thành nhân vật chơi được trong một tựa game Touhou chính thức thể loại bắn đạn truyền thống cũng như game thể loại đối kháng.
 
*Spell card [[Ice Sign "Icicle Fall"]] ở chế độ [[Easy]] trong ''[[Embodiment of Scarlet Devil]]'' trở thành một spell card nổi tiếng của Cirno vì nó có một khoảng chết ngay trước mặt cô cho phép spell card này được né một cách cực kỳ dễ dàng chỉ bằng cách đứng yên... ngay trước mặt cô.
 
**Không biết vô tình hay cố ý, nhưng trong ''[[Impossible Spell Card]]'' Cirno có một spell card khác là [[Ice King "Frost King"]] với một điểm chết tương tự trên trục giữa màn hình cho phép người chơi vượt qua spell card chỉ bằng cách đứng yên tại chỗ, [https://www.youtube.com/watch?v=lTMjryaZ-Qo ví dụ].
 
*Một bảng màu của Cirno trong ''[[Touhou Hisoutensoku]]'' giống với [[Mai]], một bảng khác khá giống [[Alice]] trong thời kỳ [[PC-98]].
 
  
 
==Fandom==
 
==Fandom==
 
{{Fandom warning}}
 
{{Fandom warning}}
{{hidden begin
+
{{hidden teal|Sunny trong fandom}}
| title = Cirno trong fandom
+
*Những nhân vật thường xuất hiện cùng Sunny Milk trong fanwork:
| titlestyle = background: #47ebce; text-align:center
+
**[[Luna Child]] và [[Star Sapphire]]: Với mối quan hệ khăng khít giữa ba người họ, hầu hết fanart vẽ họ chung với nhau.
}}
+
**Các tiên nữ khác mà đặt biệt là [[Cirno]] cũng đôi khi xuất hiện trong fanwork về Sunny nhóm của cô.
*Những nhân vật thường xuất hiện cùng Cirno trong fanwork:
+
*Giống như cách mà Makoto vẽ Sunny, nhiều họa sĩ khác cũng vẽ Sunny với răng khểnh.
**[[Daiyousei]]: Fanwork mô tả họ như là cặp bạn thân của nhau, và fanwork với Daiyousei chiếm phần lớn trong số các fanwork về Cirno. Daiyousei thường được mô tả là ít nói, rụt rè, thường xuyên lo lắng cho Cirno những trò tinh nghịch của cô, còn Cirno thì luôn bảo vệ Daiyousei. Một số fanwork lại mô tả Daiyousei như một người chị của Cirno.
 
**[[Letty Whiterock]]: Mặc dù theo thông tin chính thức giữa họ không có quan hệ gì thân thiết. Nhưng vẫn có nhiều fanwork về Cirno và Letty với nguyên nhân chủ yếu vì sự tương đồng về năng lực (và có lẽ cùng với việc họ xuất hiện trong màn 1 của ''[[Perfect Cherry Blossom]]''). Cirno thường xuyên được mô tả trong fanwork như một người em gái của Letty, một người bạn, hoặc là một người được Letty dạy dỗ.
 
**[[Rumia]], [[Wriggle Nightbug]] và [[Mystia Lorelei]]: Đây là các thành viên thuộc "team 9" (⑨) nổi tiếng trong fandom, tập hợp những nhân vật ngoại hình và tính cách trẻ con, cũng như là một boss yếu, tên gọi của nhóm này cũng bắt nguồn từ Cirno. Cô cũng thường được mô tả là người dẫn đầu cũng như là biểu tượng của nhóm.
 
**Các [[tiên nữ]] khác: [[Sunny Milk]], [[Luna Child]], [[Star Sapphire]], [[Lily White]], [[Eternity Larva]], [[Clownpiece]] là các tiên nữ khác ở [[Ảo Tưởng Hương]]. Họ xuất hiện cùng Cirno vì lý do hiển nhiên.
 
**[[Shameimaru Aya]]: Có lẽ xuất phát từ việc Cirno và Aya từng gặp nhau nhiều lần, đặc biệt là trong ''[[Fairy Wars]]'', nhiều fanwork về họ đã xuất hiện. Số lượng của các fanwork này còn tăng thêm nữa kể từ khi họ cùng nhau trở thành nhân vật chơi được trong ''[[Hidden Star in Four Seasons]]''.
 
**[[Utsuho]]: Utsuho đôi khi xuất hiện trong fanwork cùng với Cirno, nguyên nhân không chỉ vì họ cùng xuất hiện trong ''[[Touhou Hisoutensoku]]'' mà chủ yếu là vì sự ngốc nghếch của hai người họ đã được xác nhận theo các thông tin chính thức.
 
***Do Cirno được đặc biệt danh là ⑨ (được đề cập bên dưới), đôi khi fan gọi Utsuho là ⑥ (⑨ xoay ngược).
 
***Khá thú vị khi có một sự tương phản giữa Cirno và Utsuho là một người dùng băng một người dùng lửa (sức nóng), phù hợp với sự tương phản giữa ⑨ và ⑥.
 
**[[Moriya Suwako]]: Do Cirno có sở thích đóng băng ếch và Suwako thì lại thích ếch, nhiều fan cho rằng họ sẽ ghét nhau. Mặc dù vậy trong fanwork họ thường được mô tả như là bạn bè, một phần cho việc này cũng xuất phát từ việc Suwako và Cirno đều có ngoại hình của một cô bé.
 
*Ngay khi xuất hiện trong hình tượng có làn da rắm nắng, có rất nhiều fanwork đã mô tả Cirno với hình dạng này, hoàn toàn bỏ qua nguyên nhân mà cô có hình dáng như vậy.
 
*Vì là tiên băng, cô thường hay được mô tả là thứ để "giải nóng" cho các nhân vật khác, nhiều fanwork mô tả cô như một chiếc tủ lạnh hay được đặt trước máy quạt để làm vật phát hơi nước.
 
*Xuất phát từ chú thích {{nihongo|⑨. バカ||9. baka|"9. Ngốc"}} của cô trong mục hướng dẫn của ''[[Phantasmagoria of Flower View]]'', đã có rất nhiều trò đùa ''meme'' ra đời gắn liền với tên tuổi của cô trong fandom và biến cô trở thành một nhân vật hết sức nổi tiếng trong và ngoài Touhou.
 
**Biệt danh "9" hay hiếm hơn là "⑨" và cách đọc của "nine-ball" của nó (khó sử dụng do ký tự ⑨ không có trên bàn phím) đã trở thành các biệt danh gắn liền với cô. Một biệt danh nổi tiếng khác của Cirno là {{nihongo|"baka"|バカ||"(con) ngốc"}}, xuất phát từ nội dung chú thích.
 
**Con số 9 trong biệt danh của cô đã khiến fan lấy ngày 9/9 hằng năm làm "ngày của Cirno". Kéo theo đó là các trò đùa khác liên quan tới con số 9.
 
*Fan cực kỳ chú ý đến chi tiết [[ZUN]] gọi Cirno là "ngốc", lấy nó làm đề tài cho vô vàn fanwork hài hước.
 
**Cũng tương tự, nhiều fanwork (hầu hết là hài hước) miêu tả Cirno như một nhân vật cực kỳ thông minh, một thiên tài (đặc biệt là về toán học).
 
*Câu nói {{nihongo|"Ta là kẻ mạnh nhất"|最強だし!||"I'm the Strongest" trong bản dịch tiếng Anh}} đã trở thành câu cửa miệng nổi tiếng của cô trong fanwork.
 
**Nhiều fanwork lấy việc này làm đề tài, và miêu tả Cirno thực sự rất mạnh mẽ, thể hiện ra bên ngoài hoặc một dạng tiềm năng chưa được giải phóng.
 
*Theo cách mà Cirno là midboss thường xuyên được sử dụng trong các tựa game khác nhau, nhiều fanwork dùng cô như là một nhân vật nền phổ biến.
 
{{hidden end}}
 
 
 
==Thông tin cá nhân==
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Embodiment of Scarlet Devil]]'' - [[Embodiment of Scarlet Devil/Thông tin cá nhân|おまけ.txt]]
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| bodystyle = border: 2px solid #b9d379;
 
| fluid = true
 
}}
 
{{#lsth:Embodiment of Scarlet Devil/Thông tin cá nhân|[[Cirno]]}}
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Perfect Cherry Blossom]]'' - [[Perfect Cherry Blossom/Thông tin cá nhân|キャラ設定.txt]]
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| bodystyle = border: 2px solid #b9d379;
 
| fluid = true
 
}}
 
{{#lsth:Perfect Cherry Blossom/Thông tin cá nhân|[[Cirno]]}}
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Phantasmagoria of Flower View]]'' (demo) - [[Phantasmagoria of Flower View/Chuyển ngữ/Hướng dẫn (demo)|Hướng dẫn (demo)]]
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| bodystyle = border: 2px solid #b9d379;
 
| fluid = true
 
}}
 
{{#lsth:Phantasmagoria of Flower View/Chuyển ngữ/Hướng dẫn (demo)|[[Cirno]]}}
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Phantasmagoria of Flower View]]'' - [[Phantasmagoria of Flower View/Thông tin cá nhân|キャラ設定.txt]]
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| bodystyle = border: 2px solid #b9d379;
 
| fluid = true
 
}}
 
{{#lsth:Phantasmagoria of Flower View/Thông tin cá nhân|[[Cirno]]}}
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Touhou Hisoutensoku]]'' - [[Touhou Hisoutensoku/Thông tin cá nhân|登場人物.txt]]
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| bodystyle = border: 2px solid #b9d379;
 
| fluid = true
 
}}
 
{{#lsth:Touhou Hisoutensoku/Thông tin cá nhân|[[Cirno]]}}
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Double Dealing Character]]'' - [[Double Dealing Character/Thông tin cá nhân|キャラ設定.txt]]
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| bodystyle = border: 2px solid #b9d379;
 
| fluid = true
 
}}
 
{{#lsth:Double Dealing Character/Thông tin cá nhân|[[Cirno]]}}
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Hidden Star in Four Seasons]]'' (demo) - [[Hidden Star in Four Seasons/Thông tin cá nhân (demo)|omake.txt]]
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| bodystyle = border: 2px solid #b9d379;
 
| fluid = true
 
}}
 
{{#lsth:Hidden Star in Four Seasons/Thông tin cá nhân (demo)|[[Cirno]]}}
 
{{hidden end}}
 
{{hidden begin
 
| title = ''[[Hidden Star in Four Seasons]]'' - [[Hidden Star in Four Seasons/Thông tin cá nhân|omake.txt]]
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| bodystyle = border: 2px solid #b9d379;
 
| fluid = true
 
}}
 
{{#lsth:Hidden Star in Four Seasons/Thông tin cá nhân|[[Cirno]]}}
 
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
  
Dòng 454: Dòng 208:
 
;Game
 
;Game
 
<gallery>
 
<gallery>
File:Th06Cirno.png|''[[Embodiment of Scarlet Devil]]''
+
File:Th128Sunnyspellface.png|''[[Fairy Wars]]''
File:Th07Cirno.png|''[[Perfect Cherry Blossom]]''
 
File:Th09FullCirno.png|''[[Phantasmagoria of Flower View]]''
 
File:16Cirno2.png|''[[Touhou Hisoutensoku]]''
 
File:Th123CirnoSigil.png|Biểu tượng trong ''[[Touhou Hisoutensoku]]''
 
File:Th123CirnoColors.png|Bảng màu trong ''[[Touhou Hisoutensoku]]''
 
 
</gallery>
 
</gallery>
 
;Ấn phẩm
 
;Ấn phẩm
 
<gallery>
 
<gallery>
File:062BAiJRCirno.jpg|''[[Bohemian Archive in Japanese Red]]''
+
File:ELNDCH2Sunny.jpg|''[[Eastern and Little Nature Deity]]'' (chương 2, cùng với [[Star]])
File:063BAiJRCirno.jpg|''[[Bohemian Archive in Japanese Red]]''
+
File:ELNDSunny.jpg|Phác thảo trong ''[[Eastern and Little Nature Deity]]''
File:Cirno_Kakig%C5%8Dri_OSP.png|''[[Oriental Sacred Place]]''
+
File:ELNDCH3SunnySleepwear.jpg|Sunny với trang phục đồ ngủ trong ''[[Eastern and Little Nature Deity]]'' (chương 3)
File:OSPCH11Cirno.jpg|''[[Oriental Sacred Place]]'' (chương 11)
+
File:SBND01MaidSunny.jpg|Sunny với trang phục hầu gái trong ''[[Strange and Bright Nature Deity]]'' (chương 1)
File:GoMSigil-Cirno.jpg|Biểu tượng trong ''[[The Grimoire of Marisa]]''
+
File:OSPCH14Sunny.jpg|''[[Oriental Sacred Place]]'' (chương 14)
File:ThGI2cover.jpg|Bìa tạp chí ''[[Strange Creators of Outer World]]'' số thứ 2 (cùng nhiều nhân vật khác)
+
</gallery>
 +
;Khác
 +
<gallery>
 +
File:ZUN_SunnyMilk.png|Phác họa của [[ZUN]]
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
==Sprite==
 
==Sprite==
 
{{Sprite
 
{{Sprite
     | file = [[File:Th06CirnoSprite.png]]
+
     | file = [[File:Th128SunnySprite.png]]
     | desc = ''[[Embodiment of Scarlet Devil]]''
+
     | desc = ''[[Fairy Wars]]''
}}
 
{{Sprite
 
    | file = [[File:Th07CirnoSprite.png]]
 
    | desc = ''[[Perfect Cherry Blossom]]''
 
}}
 
{{Sprite
 
    | file = [[File:Th09CirnoSprite.png]]
 
    | desc = ''[[Phantasmagoria of Flower View]]''
 
}}
 
{{Sprite
 
    | file = [[File:Th09CirnoBackSprite.png]]
 
    | desc = ''[[Phantasmagoria of Flower View]]'' (phía sau)
 
}}
 
{{Sprite
 
    | file = [[File:Th14CirnoSprite.png]]
 
    | desc = ''[[Double Dealing Character]]''
 
 
}}
 
}}
 
{{Sprite
 
{{Sprite
     | file = [[File:Th135Cirno.png]]
+
     | file = [[File:Th135Sunny.png]]
 
     | desc = ''[[Hopeless Masquerade]]''
 
     | desc = ''[[Hopeless Masquerade]]''
 
}}
 
}}
Dòng 500: Dòng 236:
 
<references>
 
<references>
 
<ref name="pmiss">''[[Perfect Memento in Strict Sense]]'': [[Perfect Memento in Strict Sense/Sunny|Sunny Milk]].</ref>
 
<ref name="pmiss">''[[Perfect Memento in Strict Sense]]'': [[Perfect Memento in Strict Sense/Sunny|Sunny Milk]].</ref>
<ref name="pmissfairy">''[[Perfect Memento in Strict Sense]]'': [[Perfect Memento in Strict Sense/Tiên nữ|Tiên nữ]].</ref>
 
 
<ref name="sabnd3">''[[Strange and Bright Nature Deity]]'': Chương 3.</ref>
 
<ref name="sabnd3">''[[Strange and Bright Nature Deity]]'': Chương 3.</ref>
 +
<ref name="vfis14">''[[Visionary Fairies in Shrine]]'': Chương 14.</ref>
 
</references>
 
</references>
  
[[Category:Nhân vật]]
+
[[de:Sunny Milk]]
[[de:Cirno]]
+
[[es:Sunny Milk]]
[[es:Cirno]]
+
[[ru:Санни Милк]]
[[en:Cirno]]
 
[[fr:Cirno]]
 
[[pl:Cirno]]
 
[[ru:Чирно]]
 
[[uk:Чірно]]
 
[[zh:琪露诺]]
 
</div>
 

Phiên bản lúc 16:45, ngày 23 tháng 12 năm 2019

サニーミルク ()
Sunny Milk
ˈsʌni mɪɬk (♫)
Sunny Milk
Sunny Milk trong Fairy Wars
Ánh nắng tinh nghịch
Tên gọi khác
Chủng loài

Phản xạ ánh sáng[1]

Nơi sinh sống / hoạt động

Sunny Milk (サニーミルク Sanī Miruku) là một tiên nữ trong nhóm ba nàng tiên ánh sáng. Cô xuất hiện lần đầu trong Eastern and Little Nature Deity.

Sunny Milk biểu diễn năng lực của mình trong Strange and Bright Nature Deity (chương 12).

Thông tin[sửa]

Tính cách[sửa]

Như mọi tiên nữ, cô luôn bày trò trêu chọc con người. Chuyên môn của cô là sử dụng khả năng liên quan tới ánh sáng của mình để đánh lừa thị giác của người đi được, khiến họ bị lạc hoặc quay vòng về điểm xuất phát. Một số trò đùa của cô có thể trở nên nguy hiểm như một trường hợp ghi nhận rằng cô từng lừa một người hái măng trượt xuống vách đá.[1] Cô cũng sở hữu nhiều đặc tính của một tiên nữ thường thấy, bao gồm sự hiếu kỳ rất lớn và sự bất cẩn (hay "ngốc ngếch") cố hữu của chúng: cô có thể nằm tắm nắng ở những vị trí rất dễ bị phát hiện, trong những tình huống có thể gây nguy hiểm như tắm nắng để trị thương hay ngủ quên trong khi tắm nắng.[1] Cô cũng lợi dụng năng lực của mình để nghe lén những thứ mà cô cảm thấy hứng thú, ví dụ như chỉ dẫn tìm kho báu.[cần dẫn nguồn]

Cô hiếm khi hành động một mình mà luôn đi theo nhóm ba người. Cô cũng đầu não nghĩ ra những ý tưởng cho những trò chọc phá của cả nhóm. Mặc dù chuyên tác quái như vậy, cô cũng như hầu hết tiên nữ khác luôn ngại đối mặt với con người. Cô chạy trốn ngay khi bị phát hiện, và không bao giờ đến gần những người cảnh giác hay những con chó với khứu giác tốt. Với bản chất năng lực của mình, người thường rất khó bắt được cô.[1] Dù vậy việc người ta hay thấy cô trong tình trạng bị thương cho thấy cô thường xuyên vướng vào những rắc rối vượt quá sức mình. Trong nhóm, cô là người năng động nhất và có tính hiếu kỳ cao nhất, cô cũng rất thích đồ ăn ngon, và người ta có thể dùng nó để bẫy cô.[1]

Năng lực[sửa]

Sunny Milk phản xạ danmaku bằng năng lực của mình trong Strange and Bright Nature Deity (chương 23).

Là tiên nữ của ánh nắng, có vẻ cô có thể tự chữa trị thương tích của bản thân bằng cách tắm nắng, đã có nhiều ghi nhận về việc cô tắm nắng, trong trạng thái bình thường cũng như bị thương.[1]

Sunny Milk phản xạ ánh sáng để phát sáng như một ngôi sao trong Strange and Bright Nature Deity (chương 16).
Phản xạ ánh sáng

Sunny Milk có khả năng phản xạ ánh sáng. Cô sử dụng năng lực này hầu hết cho việc chọc phá. Bằng cách sử dụng năng lực này, cô có thể làm cảnh vật trở nên sai khác so với thực tế và dùng nó để đánh lừa nạn nhân. Ngoài ra cô còn có thể tự che giấu bản thân bằng khúc xạ ánh sáng, vậy nên rất khó để bắt được cô.[1] Akyuu nhận xét rằng khi trời mưa hiện tượng khúc xạ ánh sáng sẽ dễ bị nhận ra hơn, và nhận định rằng: "Trong trời mưa bạn sẽ khó lạc đường hơn trong trời nắng" đơn giản vì Sunny không thể thực hiện những trò chọc phá trong tình huống này.[1]

Cũng như hai người còn lại trong nhóm, năng lực của Sunny hoàn toàn vô hiệu với Reisen, cho dù được che chở bởi năng lực của cô, cả nhóm dễ dàng bị Reisen nhìn thấy.[2]

Spell card

Với năng lực của cô, không ngạc nhiên khi tất cả spell card của cô đều có chủ đề về ánh nắng, trong Fairy Wars spell card của cô tạo ra những Danmaku hình cầu lửa rực cháy không thể bị đóng băng bởi năng lực của Cirno. Cô có nhiều spell card phối hợp với các thành viên còn lại trong nhóm.

Nơi sinh sống[sửa]

Cô sống cùng với cả nhóm trong một cây cổ thụ nằm tại rừng Ma Thuật.[1] Vị trí của cái cây này nằm ở gần nhà của Alice lẫn Marisa.[cần dẫn nguồn]

Thiết kế[sửa]

Tên gọi[sửa]

Tên của cô được ghép từ hai từ tiếng Anh, từ "Sunny" có nghĩa là "(trời) nắng", và từ "Milk" có nghĩa là "sữa".

Ngoại hình[sửa]

Eastern and Little Nature Deity

Sunny có mắt xanh dương, tóc ngắn màu cam, thắt hai bím bằng nơ đỏ, đeo băng đô màu trắng có hoa văn. Cô mang một bộ đầm màu trắng có tay áo dài và ống loe, thắt ở cánh tay bằng nở đỏ. Váy của cô màu cam dài tới gần mắt cá. Cô thắt khăn quàng cổ màu vàng, mang giày cam và tất trắng. Cô có nửa trong suốt, mỗi bên gồm một nhánh lớn và một nhánh nhỏ hình chiếc lá.

Strange and Bright Nature Deity

Trang phục của cô có một vài sự thay đổi về màu sắc và họa tiết trên ống tay áo và chân váy.

Visionary Fairies in Shrine

Tương tự như Hopeless Masqurade, váy của Sunny giờ chỉ ngắn tới đầu gối, ngoài ra bộ đầm của cô giờ có tay áo cụt, có lẽ đây là trang phục mùa hè.

Khác

Trong Perfect Memento in Strict Sense, cô được mô tả là có vóc dáng khá nhỏ bé, và có một đôi cánh mỏng giống như cánh của loài côn trùng.[1]

Hirasaka Makoto, họa sĩ vẽ chính cho các tựa manga Strange and Bright Nature Deity, Oriental Sacred Place, Visionary Fairies in Shrine cũng như ảnh nhân vật trong Fairy Wars mà Sunny góp mặt, thường xuyên vẽ cô với răng khểnh phía bên trái.

Vai trò[sửa]

※ Cảnh báo: Tiết lộ cốt truyện. ※

Các mối quan hệ[sửa]

Luna ChildStar Sapphire

Họ và Sunny là bạn thân thiết, hợp thành nhóm ba nàng tiên ánh sáng chuyên quậy phá. Họ sống trong cùng một nhà, và luôn hành động cùng nhau mỗi khi một thành viên trong nhóm nảy ra sáng kiến mới. Sunny Milk có thể coi là trưởng nhóm, cô là người năng động nhất và nảy ra nhiều ý tưởng nhất.

Clownpiece

Clownpiece gặp nhóm của Sunny lần đầu lúc Clownpiece đang "ngủ đông" bên dưới Bác Lệ Thần Xã. Cô nhanh chóng trở thành một thành viên đắc lực của cả nhóm trong những trò quậy phá, mà tiêu biểu là trong buổi tiệc ngắm hoa đào ban đêm ở Bác Lệ Thần Xã.[cần dẫn nguồn]

Kirisame Marisa

Sunny và nhóm của cô là một trong những khách hàng hiếm hoi của cửa hàng ma thuật mà Marisa mở tại nhà mình.[cần dẫn nguồn] Marisa đôi khi đối đầu, đôi khi giúp đỡ cả nhóm, và cũng hay trở thành nạn nhân trong trò đùa của chúng, một phần là vì cô hay ở cạnh Reimu.

Cirno

Cirno và cả nhóm từng đối đầu nhau trong Fairy Wars, tuy nhiên với tính cách và bản chất của tiên nữ, giữa họ không hề có hiềm khích sâu sắc. Hiện tại họ chơi chung với nhau, thậm chí từng cùng nhau hợp sức đấu với Okina.[3] Sunny cũng như nhóm của cô rất nể phục năng lực của Cirno.

Kawashiro Nitori

Lúc sự kiện trong Hopeless Masquerade đang diễn ra, Sunny và nhóm của cô đang phụ việc cho cửa hàng của Nitori gần Bác Lệ Thần Xã.[cần dẫn nguồn]

Đòn đánh[sửa]

Spell card[sửa]

Bên lề[sửa]

  • Sunny, LunaStar là nhóm nhân vật đầu tiên xuất hiện trong một tựa manga chính thức trước khi trở thành nhân vật trong game chính thức.

Fandom[sửa]

※ Cảnh báo: Bất kỳ chi tiết nào được mô tả trong mục này đều hoàn toàn là hư cấu và không phải là các thông tin chính thức của nhân vật ※

Thư viện ảnh[sửa]

Game
Ấn phẩm
Khác

Sprite[sửa]

Chú thích[sửa]