Perfect Memento in Strict Sense/Diêm ma

Perfect Memento in Strict Sense

< Trang 104-105: Onozuka Komachi 
Trang 103: Từ điển: Tử thần 
 Trang 106-107  Trang 108-109: Shiki Eiki, Yamaxanadu 
Trang 110: Người đến từ bên ngoài 
>

Vua của Địa Ngục

Mức độ nguy hiểm thông thường: Rất cao

Tần suất bắt gặp: Thấp

Độ đa dạng: Thấp

Địa điểm thường gặp: Bỉ Ngạn

Tần suất thường gặp: Không rõ


Đặc trưng

Các diêm ma không phải là yêu quái sinh sống trong Ảo Tưởng Hương, nhưng vì thi thoảng họ có xuất hiện ở đây nên vẫn sẽ được giới thiệu.

Trong quá khứ khi số lượng con người chưa nhiều như bây giờ, việc đầu thai được thực hiện một cách rất cẩn trọng, có bảy (thêm vào ba) (*1) lần xét xử với các phán quan là Thập Vương (*2), và chỉ cần qua được dù chỉ một ải, bạn đã có thể được tận hưởng hạnh phúc của sự đầu thai.
Tuy nhiên khi số lượng người bắt đầu ngày một tăng lên, số lượng phán quan đã trở nên thiếu hụt, khi đó Thập Vương đã giảm đi số lần xét xử xuống chỉ còn một, và họ tự xưng là Diêm Ma Vương, những diêm ma có sức mạnh cao nhất. Nhờ đó tình trạng thiếu hụt nhân lực đã được loại bỏ.
Không những thế, mọi Địa Tạng Bồ Tát muốn làm công việc của diêm ma cũng được gọi đến và giao cho công việc xét xử người đã chết tại vùng mà họ sống. Hầu hết các diêm ma đều từng là những Địa Tạng Bồ Tát.

Hiện tại vì số lượng diêm ma đã tăng lên rất nhiều, họ cùng với các tử thầnquỷ của Địa Ngục đã lập ra "Cơ quan phân định lẽ phải trái" và chịu trách nhiệm quản lý nơi đây.


Cơ quan phân định lẽ phải trái

Đứng đầu tổ chức này là mười Diêm Ma Vương (*3).
Dưới họ là các phán quan và các quỷ thần đầu lĩnh, mỗi phán quan lại có một số tử thần thuộc cấp, còn các quỷ thần đầu lĩnh thì thống lĩnh một số con quỷ khác.

Ở đây các phán quan đều được gọi là diêm ma.

Đầu tiên khi các u linh đã được tử thần đưa đến Bỉ Ngạn, họ sẽ được đưa đi gặp các phán quan phụ trách nơi mà họ sinh sống.
Mỗi phán quan sẽ xét xử một người, và đưa ra phán quyết mà không hề lắng nghe bất kỳ ý kiến nào từ người chết (*4), theo đó họ sẽ được đưa tới Thiên Giới, Minh Giới hoặc Địa Ngục.

Các quỷ thần đầu lĩnh sẽ điều khiển các con quỷ dưới quyền tra tấn những u linh nào bị đầy xuống Địa Ngục.
Hàng loạt các thiết bị tra tấn đã được tạo ra, tuy vậy chúng không được bảo trì đầy đủ do khó khăn về tài chính.

Thu nhập chính của tổ chức lấy từ tiền phí vận chuyển qua sông Tam Đồ và những quầy bán hàng ở Trung Hữu Đạo.


Sự xét xử của diêm ma

Mọi điều ác mà một người làm ra khi còn sống đều được đọc lớn, và phán quyết được tuyên dựa theo độ nặng nhẹ và số lượng của chúng. Một khi phán quyết được đưa ra, sẽ không có chuyện phúc thẩm.
Phán quyết này sẽ xác định đích đến cuối cùng của u linh, mặc dù câu nói "Nếu nói dối sẽ bị diêm ma rút lưỡi" chỉ là trò lừa bịp, các phán quan vẫn thường hay đem nó ra để đe dọa những kẻ dối trá.

Kể từ khi số người chết tăng lên quá cao, sự xét xử diễn ra theo kiểu dây chuyền và kết thúc hết sức nhanh gọn.
Những cuộc xét xử liên tục được diễn ra ngày hai ca, còn trong thời gian rãnh rỗi họ lại tận hưởng cuộc sống vui thú ở Bỉ Ngạn.


1: Ban đầu chỉ có bảy lần xét xử, nhưng nếu cả bảy lần đều có vấn đề thì sẽ có thêm ba lần phúc thẩm nữa.

2: Thập Vương bao gồm Tần Quảng Vương, Sơ Giang Vương, Vinh Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biến Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đẳng Vương, Đô Thị Vương, Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương.

3: Tổ chức sẽ ra sao khi có quá nhiều người đứng đầu?

4: Người chết không biết kể chuyện.[1]

Từ điển về yêu quái

[[Category:]]

< Trang 104-105: Onozuka Komachi 
Trang 103: Từ điển: Tử thần 
 Trang 106-107  Trang 108-109: Shiki Eiki, Yamaxanadu 
Trang 110: Người đến từ bên ngoài 
>

  1. Một cách viết khác là 死人に口無し, ý nói là chết thì không đối chứng, người chết không thể tự chứng minh mình có tội hay trong sạch, cũng không thể đem người chết ra làm nhân chứng.