Lịch sử sửa đổi của “Perfect Cherry Blossom/Chuyển ngữ/Hướng dẫn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 17 tháng 2 năm 2018

ngày 16 tháng 2 năm 2018