MediaWiki:Gadgets-definition

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 03:50, ngày 16 tháng 7 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “*CodeEditor[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.resizable]|CodeEditor.js *CommentsInLocalTime[ResourceLoader]|CommentsInLocalTime.js *HotCat[ResourceLoa…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  • CodeEditor[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui.resizable]|CodeEditor.js
  • CommentsInLocalTime[ResourceLoader]|CommentsInLocalTime.js
  • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
  • NoAnimations[ResourceLoader]|NoAnimations.js
  • PrettyLog[ResourceLoader]|PrettyLog.js
  • purgetab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|purgetab.js
  • ReferenceTooltips[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|ReferenceTooltips.js|ReferenceTooltips.css
  • UTCLiveClock[ResourceLoader|rights=purge]|UTCLiveClock.js