MediaWiki:Gadget-ReferenceTooltips.css

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 03:41, ngày 16 tháng 7 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “See mw:Reference Tooltips: .referencetooltip { position: absolute; list-style: none; list-style-image: none; fon…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chú ý: Sau khi lưu trang, có thể bạn sẽ phải xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt để xem các thay đổi.

 • Firefox / Safari: Nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn Tải lại (Reload), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5 hay Ctrl-R (⌘R trên Mac)
 • Google Chrome: Nhấn tổ hợp Ctrl-Shift-R (⇧⌘R trên Mac)
 • Internet Explorer: Nhấn giữ phím Ctrl trong khi nhấn Làm tươi, hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5
 • Opera: Mở Menu → Cài đặt (Opera → Tùy chỉnh trên Mac), mở tab Quyền riêng tư & bảo mật, bấm Xóa dữ liệu duyệt web và đánh hộp kiểm Hình ảnh và tệp trong cache.
/* See [[mw:Reference Tooltips]] */

.referencetooltip {
    position: absolute;
    list-style: none;
    list-style-image: none;
    font-size: 12px;
    opacity: 0;
    margin: 0;
    z-index: 5;
    padding: 0;
}
.referencetooltip li {
    border: #080086 2px solid;
    max-width: 260px;
    padding: 10px 8px 13px 8px;
    margin: 0px;
    background-color: #F7F7F7;
    box-shadow: 2px 4px 2px rgba(0,0,0,0.3);
    -moz-box-shadow: 2px 4px 2px rgba(0,0,0,0.3);
    -webkit-box-shadow: 2px 4px 2px rgba(0,0,0,0.3);
}
.referencetooltip li+li {
    margin-left: 7px;
    margin-top: -2px;
    border: 0;
    padding: 0;
    height: 3px;
    width: 0px;
    background-color: transparent;
    box-shadow: none;
    -moz-box-shadow: none;
    -webkit-box-shadow: none;
    border-top: 12px #080086 solid;
    border-right: 7px transparent solid;
    border-left: 7px transparent solid;
}
.referencetooltip>li+li::after {
    content: '';
    border-top: 8px #F7F7F7 solid;
    border-right: 5px transparent solid;
    border-left: 5px transparent solid;
    margin-top: -12px;
    margin-left: -5px;
    z-index: 1;
    height: 0px;
    width: 0px;
    display: block;
}
.client-js .referencetooltip li ul li {
    border: none;
    box-shadow: none;
    -moz-box-shadow: none;
    -webkit-box-shadow: none;
    height: auto;
    width: auto;
    margin: auto;
    padding: 0;
    position: static;
}
.RTflipped {
    padding-top: 13px;
}
.referencetooltip.RTflipped li+li {
    position: absolute;
    top: 2px;
    border-top: 0;
    border-bottom: 12px #080086 solid;
}
.referencetooltip.RTflipped li+li::after {
    border-top: 0;
    border-bottom: 8px #F7F7F7 solid;
    position: absolute;
    margin-top: 7px;
}
.RTsettings{
    float: right;
    height: 16px;
    width: 16px;
    cursor: pointer;
    background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Cog.png);
    margin-top: -9px;
    margin-right: -7px;
    -webkit-transition: opacity 0.15s;
    -moz-transition: opacity 0.15s;
    -o-transition: opacity 0.15s;
    -ms-transition: opacity 0.15s;
    transition: opacity 0.15s;
    opacity: 0.6;
    filter: alpha(opacity=60);
}
.RTsettings:hover{
    opacity: 1;
    filter: alpha(opacity=100);
}