MediaWiki:Gadget-ReferenceTooltips

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 04:06, ngày 16 tháng 7 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Viet Translation from vi.wikipedia)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chú thích nổi: Đặt trỏ chuột lên bất kỳ chú thích trong bài viết để xem chi tiết thông tin dẫn nguồn, không cần phải nhảy xuống cuối trang