Khác biệt giữa các bản “MediaWiki:Gadget-ReferenceTooltips”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “Reference Tooltips: Roll over any inline citation to see reference information, instead of having to jump away from the article…”)
 
n (Viet Translation from vi.wikipedia)
 
Dòng 1: Dòng 1:
[[mw:Reference Tooltips|Reference Tooltips]]: Roll over any inline citation to see reference information, instead of having to jump away from the article text.
+
[[mw:Reference Tooltips|Chú thích nổi]]: Đặt trỏ chuột lên bất kỳ chú thích trong bài viết để xem chi tiết thông tin dẫn nguồn, không cần phải nhảy xuống cuối trang

Bản hiện tại lúc 04:06, ngày 16 tháng 7 năm 2016

Chú thích nổi: Đặt trỏ chuột lên bất kỳ chú thích trong bài viết để xem chi tiết thông tin dẫn nguồn, không cần phải nhảy xuống cuối trang