MediaWiki:Gadget-PrettyLog

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 03:47, ngày 16 tháng 7 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “''PrettyLog'' gives the lists on Special:Log the same layout as on the Special:Search result pages. If the log shown contains file uploads, add sm…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

PrettyLog gives the lists on Special:Log the same layout as on the Special:Search result pages. If the log shown contains file uploads, add small thumbnails (Documentation on Commons).