MediaWiki:Gadget-NoAnimations

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 03:46, ngày 16 tháng 7 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Disable animations in the interface.”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Disable animations in the interface.