MediaWiki:Gadget-HotCat

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 03:45, ngày 16 tháng 7 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “HotCat, easily add / remove / change a category on a page, with name suggestion <small>[[[wikipedia:File:HotCat.png|example]]]…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

HotCat, easily add / remove / change a category on a page, with name suggestion [example]