MediaWiki:Gadget-CommentsInLocalTime

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 03:44, ngày 16 tháng 7 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Change UTC-based times and dates, such as those used in signatures, to be relative to local time. (wikipedia:Wi…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Change UTC-based times and dates, such as those used in signatures, to be relative to local time. (documentation)