MediaWiki:Gadget-CodeEditor

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 03:43, ngày 16 tháng 7 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Code editor, embeds [http://ace.ajax.org/ ACE Cloud9 editor] when editing JS and CSS pages on-wiki (experimental)”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Code editor, embeds ACE Cloud9 editor when editing JS and CSS pages on-wiki (experimental)