MediaWiki:Common.css

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 13:13, ngày 10 tháng 5 năm 2018 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Bản mẫu:Lyrics CSS)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chú ý: Sau khi lưu trang, có thể bạn sẽ phải xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt để xem các thay đổi.

 • Firefox / Safari: Nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn Tải lại (Reload), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5 hay Ctrl-R (⌘R trên Mac)
 • Google Chrome: Nhấn tổ hợp Ctrl-Shift-R (⇧⌘R trên Mac)
 • Internet Explorer: Nhấn giữ phím Ctrl trong khi nhấn Làm tươi, hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5
 • Opera: Mở Menu → Cài đặt (Opera → Tùy chỉnh trên Mac), mở tab Quyền riêng tư & bảo mật, bấm Xóa dữ liệu duyệt web và đánh hộp kiểm Hình ảnh và tệp trong cache.
/* Import
Backgrounds by subtlepatterns - http://subtlepatterns.com/
and starsunflowerstudio - http://www.starsunflowerstudio.blogspot.com/
font-family: 'Itim', cursive;
font-family: 'Pattaya', sans-serif; by Google Font*/
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Andika|Pattaya');
/* Skin */
a {
	color: #0645ee;
	text-decoration: none;
	background: none;
}
a:visited {
	color: #0b90b0;
}
a.external:visited {
	color:#661166;
}
body, #mw-head {
	background-image: url(https://onsen.touhouwiki.net/images/6/67/Noise.png);
	background-color: #f9f9f9;
}
body {
	margin-top: 5px;
	min-width: 775px;
}
li {
	margin-bottom: 0;
}
#mw-head {
	top: -5px;
}
#left-navigation {
	margin-left: 12.5em;
	border: 1px solid black;
	box-shadow: 0 0 3px 0 #000;
}
#p-views {
	border: 1px solid black;
	box-shadow: 0 0 3px 0 #000;
}
#p-cactions {
	margin-left: 3px;
}
#p-cactions-label {
	width: 100px;
	border-bottom-width: 0;
}
#p-logo a {
	border-bottom: 2px solid black;
}
#content {
	background-image: url("https://onsen.touhouwiki.net/images/5/52/Paper_fibers.jpg");
	font-family: 'Andika', sans-serif;
	font-size: 16px;
}
.mw-body {
	box-shadow: 0 0 3px 1px #000 inset;
	border: 1px solid #ddd;
	border-radius: 25px 5px 5px 5px;
}
.mw-headline {
	font-family: 'Pattaya', sans-serif;
}
.mw-body h1 {
	font-family: 'Pattaya', sans-serif;;
}
.mw-body-content p {
	line-height: 22px;
	margin: 0.5em 0;
}
h2 > .mw-headline {
	font-size: 26px;
	color: #00c;
	background-image: url('https://onsen.touhouwiki.net/images/4/4e/Yinyang3Blue.png');
	background-size: 18px;
	background-repeat: no-repeat;
	background-position: 7px 75%;
	padding-left: 30px;
	padding-top: 22px;
}
h3 > .mw-headline {
	font-size: 22px;
	font-weight: normal;
	color: #009;
	padding-left: 10px;
	padding-top: 16px;
}
.mw-headline>.external {
	padding-left: 22px;
}
h3 { border-bottom: 1px dashed #000000; }
dl { padding-left: 10px; }
.RTsettings {
	margin-top: -8px;
	margin-right: -6px;
}
.referencetooltip li {
	border-radius: 10px;
	font-family: 'Andika', sans-serif;
	background-image: url(https://onsen.touhouwiki.net/images/6/67/Noise.png);
}
/* Overall */
.normal {
	width: 100%;
	border-collapse: collapse;
}
.normal td {
	padding: 2px;
	border: 1px solid #554040;
}
blockquote {
	border: 2px solid #aaaaaa;
	padding: 5px 7px 5px 7px;
	background-color: #efefef;
	box-shadow: 0 0 5px 1px #000 inset;
}
.antitoc {
	margin-right: 325px;
	clear: none!important;
}
.info_table_format {
	margin: 2px 15px 2px 15px;
	text-decoration: underline;
}
.mobile_box {
	display: block!important;
}
.thumbimage {
	background-color: #ddd;
	background-color: rgba(255,255,255,0.2);
}
div.thumbinner {
	box-shadow: 0 0 4px 0 #000;
	position: relative;
	z-index: 100;
	background-image: url(https://onsen.touhouwiki.net/images/6/67/Noise.png);
	background-color: #333;
	color: #fff;
}
/* Main page */
.main_table {
	width: 100%;
	border-collapse: separate;
	border-spacing: 1px;
	border-width: 0;
}
.main_sub_table {
	width: 100%;
	border-collapse: separate;
	border-spacing: 1px;
}
.main_table td {
	vertical-align: top;
}
.main_sub_table td {
	width: 33%;
	vertical-align: top;
}
.main_box {
	padding: 4px;
	position: relative;
	margin-bottom: 15px;
}
.main_box_cat {
	padding: 4px;
	position: relative;
	float: left;
	width: 31.5%;
	margin: 3px;
}
.text_box {
	font-size: 27px;
	font-family: 'Pattaya', sans-serif;;
	font-weight: bold;
	text-align: left;
	padding-left: 10px;
}
.main_content {
	border-bottom: 3px solid #222;
}
.main_content_textbox {
	background-color: #cfecf7;
	font-family: 'Pattaya', sans-serif;
	box-shadow: 0 0 1px 1px #333, 0 0 1px 1px #333 inset;
}
.main_game {
	background-image: url('https://onsen.touhouwiki.net/images/2/21/Carton_paper_red_compact.jpg');
	box-shadow: 0 0 2px 1px #ff1a1a;
}
.main_music {
	background-image: url('https://onsen.touhouwiki.net/images/c/c4/Carton_paper_yellow_compact.jpg');
	box-shadow: 0 0 2px 1px #df9f00;
}
.main_print {
	background-image: url('https://onsen.touhouwiki.net/images/e/ea/Carton_paper_blue_compact.jpg');
	box-shadow: 0 0 2px 1px #1a1aff;
}
.main_news {
	background-color: #f5e5f5;
	background-image: url('https://onsen.touhouwiki.net/images/6/67/Noise.png');
	box-shadow: 0 0 2px 2px #9a009a inset;
}
.main_news_textbox {
	background-color: #f2b2f2;
	margin: 2px;
	text-align: center;
}
.main_wiki {
	background-image: url('https://onsen.touhouwiki.net/images/f/f3/Carton_paper_green_compact.jpg');
	box-shadow: 0 0 2px 1px #15dd15;
}
.main_other {
	border-left: 2px solid #333333;
}
.main_other_textbox {
	background-color: #333333;
	color: #ffffff;
	font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;
	font-size: 18px;
}
.main_stick_image {
	width: 100px;
  height: 100px;
  position: absolute;
  top: -30px;
  right: -20px;
}
/* Infobox */
.infobox_outer {
	width: 320px;
	float: right;
	margin-left: 4px;
}
/* Infobox - Character */
.ifb {
	background-repeat: repeat;
	width: 320px;
	text-align: left;
	font-family: 'Andika', sans-serif;
	position: relative;
	z-index: 200;
	box-shadow: 0 0 3px 1px #222;
}
.ifb_character {
	background-image: url('https://onsen.touhouwiki.net/images/f/f4/Carton_paper_teal_compact.jpg');
}
.ifb_music {
	background-image: url(https://onsen.touhouwiki.net/images/c/c4/Carton_paper_yellow_compact.jpg);
}
.ifb_game {
	background-image: url(https://onsen.touhouwiki.net/images/2/21/Carton_paper_red_compact.jpg);
}
.ifb_above {
	padding-top: 10px;
	font-size: 18px;
	border-bottom-width: 4px;
	border-bottom-style: double;
}
.ifb_above_character {
	border-bottom-color: rgb(0,0,200);
}
.ifb_above_music {
	border-bottom-color: #df9f00;
}
.ifb_above_game {
	border-bottom-color: #ff1a1a;
}
.ifb_first {
	font-family: 'Pattaya', sans-serif;
	font-size: 17px;
	padding-left: 10px;
}
.ifb_second {
	font-size: 13px;
	padding: 0 10px 0 40px;
}
/* Infobox */
.vcard {
	border-collapse: collapse;
	background-color: #fafaff;
	border: 1px solid #378e9b;
	border-bottom: 4px solid #378e9b;
	float: right;
	position: relative;
	z-index: 200;
}
.incell_top {
	background-color: #bfdfff;
	padding: 2px;
	margin: 10px;
	border-bottom: 1px solid #378e9b;
}
/* Infobox (game) */
.vcard2 {
	border-collapse: collapse;
	background-color: #fffaff;
	border: 1px solid #8e379b;
	border-bottom: 4px solid #8e379b;
	float: right;
	position: relative;
	z-index: 200;
}
.incell_top2 {
	background-color: #ffdfff;
	padding: 2px;
	margin: 10px;
	border-bottom: 1px solid #8e379b;
}
/* Infobox (music) */
.vcard3 {
	border-collapse: collapse;
	background-color: #ffffef;
	border: 1px solid #ffa500;
	border-bottom: 4px solid #ffa500;
	float: right;
	position: relative;
	z-index: 200;
}
.incell_top3 {
	background-color: #ffffbf;
	padding: 2px;
	margin: 10px;
	border-bottom: 1px solid #ffa500;
}
/* Info card */
.info_card {
	border-collapse: collapse;
	width: 100%;
}
.info_card td {
	padding: 2px;
	border-width: 0px!important;
}
.info_card tr:nth-child(1) {
	background-color: #f1abdc;
	text-align: center;
}
.info_card tr:nth-child(2n) {
	background-color: #fffbfb;
}
.info_card tr:nth-child(2n+3) {
	background-color: #ffdddd;
}
.suit_box {
	width: 100%;
}
/* Profile card */
.profile_card {
	border-collapse: collapse;
	width: 100%;
}
.profile_card td {
	padding: 3px;
	vertical-align: top;
	border-width: 0!important;
}
.profile_card td:nth-child(1) {
	width: 50%;
}
.profile_card_cell {
	background-image: url('https://onsen.touhouwiki.net/images/c/c0/Seamless_paper.png');
	padding: 10px;
	margin: 5px;
	box-shadow: 0 0 4px 0 #000;
}
/* Dual card */
.dual_card {
	border-collapse: collapse;
	width: 100%;
}
.dual_card_inner {
	background-image: url(https://onsen.touhouwiki.net/images/c/c0/Seamless_paper.png);
	box-shadow: 0 0 4px 0 #000;
	border-collapse: collapse;
	width: 100%;
}
.dual_card td {
	padding: 2px 10px 2px 10px;
}
.dual_card th {
	text-align: center;
}
.dual_card_jap {
	display: none;
	padding: 2px;
}
.dual_card_vie {
	width: 100%;
	padding: 2px;
}
.dual_header {
	background-color: rgb(200,200,200);
	background-color: rgba(0,0,0,0.2);
	margin: 0 10px 0 10px;
}
/* Spell card */
.spell_card {
	border-collapse: collapse;
	width: 100%;
}
.spell_card td {
	padding: 1px 4px 1px 3px;
	vertical-align: top;
	border-width: 0px!important;
	text-align: left;
}
.spell_card tr:nth-child(1) {
	background-color: #9fd7ef;
}
.spell_card tr:nth-child(2n) {
	background-color: #fff;
}
.spell_card tr:nth-child(2n+3) {
	background-color: #ddf
}
/* Sprite */
.sprite {
	position: relative;
	width: 175px;
	display: inline-block;
	text-align: center;
	vertical-align: top;
	padding: 8px;
	background-image: url(https://onsen.touhouwiki.net/images/e/ea/Carton_paper_blue_compact.jpg);
	margin: 5px 10px 0 10px;
	box-shadow: 0 1px 3px 0 #000;
}
.sprite_image {
	background-color: rgb(155,155,155);
	background-color: rgba(155,155,155,0.5);
	height: 130px;
	vertical-align: middle;
	padding-top: 10px;
	margin-top: 15px;
	box-shadow: 0 0 4px 0 #000;
}
/* Navigator Box */
.navigator_box {
	margin-top: 10px;
	box-shadow: 0 0 3px 1px #000;
	background-color: #f9f9f9;
	padding: 5px
}
.navigator_cell {
	text-align: center;
	margin: 2px 5px 2px 5px;
	font-weight: bold;
	font-family: Tahoma;
	display: block;
	background-color: #ddd;
}
.navigator_cell2 {
	text-align: left;
	padding-left: 20px;
	font-weight: bold;
	text-decoration: underline;
	font-size: 18px;
}
.navigator_cell3 {
	text-align: center;
	margin: 2px 5px 2px 5px;
	width: 350px;
	font-weight: bold;
	font-family: Tahoma;
	display: inline-block;
}
/* Extra editor */
.eetable {
	width: 100%;
	border-collapse: collapse;
	border-width: 0;
}
.eetable td {
	border: 1px solid #151515;
}
.eecell1 {
	width: 30%;
}
.eeexecute {
	width: 100%;
	background-color: #ffdddd;
}
.eebuttonlist {
	height: 150px;
	overflow-y: auto;
}
.eeinput {
	width: 220px;
}
.eebutton {
	width: 75px;
	padding: 0 2px 0 2px;
}
.eeinterface {
	height: 160px;
	overflow-y: auto;
}
/* Track */
.track {
	margin-left: 60px;
}
.track > span {
	font-family: Tahoma,Verdana,Segoe,sans-serif;;
}
/* Dual control box */
.dual_control_box {
	border: 2px solid #77bedb;
	border-left: 15px solid #77bedb;
	margin-left: 10%;
	margin-right: 10%;
	text-align: left;
	min-height: 95px;
}
.dual_control_button {
	display: inline-block;
	cursor: pointer;
	text-align: center;
	width: 150px;
	padding: 2px;
	margin: 2px;
	border-width: 2px;
	border-style: solid;
}

/* Tab image */
.tab_content_container {
	text-align: center;
	margin: 0;
	padding: 0;
}
.tab_content_button {
	display: inline-block;
	padding: 2px;
	margin-left: 2px;
	margin-right: 2px;
	background-color: #eee;
	text-align: center;
	box-shadow: 0 0 3px 0 #000;
	cursor: pointer;
}
.tab_content_content {
	padding: 2px;
	background-color: rgb(155,155,155);
	background-color: rgba(155,155,155,0.5);
	padding: 3px;
	box-shadow: 0 0 4px 0 #000;
	display: none;
}
.tab_content_button_container {
	background-image: url('https://onsen.touhouwiki.net/images/6/67/Noise.png');
}

/* [[Bản mẫu:Lyrics]] use */
.template_lyrics td, th {
  padding: 5px;
}

.template_lyrics th {
  font-size: 120%; 
}

.template_lyrics .lyrics_row td p {
  white-space: pre-line;
}

/* Framestyle */
/* outcell: Deep blue outer border
  incell: Light blue curve corner border */

.outcell {
  border: 1px solid #7384b5;
  border-radius: 5px;
}

.incell, .incell_top, .incell_bottom, .incell_topleft, 
.incell_topright, .incell_bottomleft, .incell_bottomright {
  background: #dde6ff;
}

.incell_top {
  border-radius: 3px 3px 0px 0px;
}

.incell_bottom {
  border-radius: 0px 0px 3px 3px;
}

.incell_topleft {
  border-radius: 3px 0px 0px 0px;
}

.incell_topright {
  border-radius: 0px 3px 0px 0px;
}

.incell_bottomleft {
  border-radius: 0px 0px 0px 3px;
}

.incell_bottomright {
  border-radius: 0px 0px 3px 0px;
}