Khác biệt giữa các bản “Kochiya Sanae”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
| nameJp = {{ruby-ja|東風谷|こちや}} {{ruby-ja|早苗|さなえ}}
 
| nameJp = {{ruby-ja|東風谷|こちや}} {{ruby-ja|早苗|さなえ}}
 
| nameEn = Kochiya Sanae
 
| nameEn = Kochiya Sanae
| nameIPA = kot͡ɕija sanae  [[Pronunciaiton_SanaeKochiya.ogg|(♫)]]
+
| nameIPA = kot͡ɕija sanae  [[Media:Pronunciaiton_SanaeKochiya.ogg|(♫)]]
 
| nameAlt = Kotiya Sanae
 
| nameAlt = Kotiya Sanae
 
| image = [[File:Th15Sanae.png|x360px|Kochiya Sanae]]
 
| image = [[File:Th15Sanae.png|x360px|Kochiya Sanae]]
| caption = Sanae trong [[Legacy of Lunatic Kingdom]]
+
| caption = Sanae trong ''[[Legacy of Lunatic Kingdom]]''
 
| chartitle = {{H:title|Hiện nhân thần của những phép màu sống trên núi|山に住む奇跡の現人神}}
 
| chartitle = {{H:title|Hiện nhân thần của những phép màu sống trên núi|山に住む奇跡の現人神}}
 
| species = [[Con người]] ([[hiện nhân thần]])
 
| species = [[Con người]] ([[hiện nhân thần]])
 
| abilities = Tạo ra những phép màu
 
| abilities = Tạo ra những phép màu
 
| occupation = [[Vu nữ]], [[pháp sư gió]]
 
| occupation = [[Vu nữ]], [[pháp sư gió]]
| location = *[[Thủ Thỉ Thần Xã]], từng ở [[thế giới bên ngoài]]
+
| location ={{hidden}}
}}
+
*[[Thủ Thỉ Thần Xã]]
{{nihongo|'''Kochiya Sanae'''|東風谷 早苗|Kochiya Sanae}} là một [[con người]], nhưng là hậu duệ xa của nữ thần [[Moriya Suwako]]. Cô sống ở [[Thủ Thỉ Thần Xã]] trên [[núi Yêu Quái]]. Cô xuất hiện lần đầu trong [[Mountain of Faith]].
+
*Xuất thân ở [[Thế giới bên ngoài]]
<div class="antitoc" style="clear: both"></div>
 
{{hidden begin
 
| title = Danh hiệu
 
| titlestyle = background: #f3b7e1; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #f3b7e1; clear: both
 
| titleclass = antitoc
 
| bodyclass  = antitoc
 
 
}}
 
}}
 +
{{nihongo|'''Kochiya Sanae'''|東風谷 早苗|Kochiya Sanae}} là một [[con người]], nhưng là hậu duệ xa của nữ thần [[Moriya Suwako]]. Cô sống ở [[Thủ Thỉ Thần Xã]] trên [[núi Yêu Quái]]. Cô xuất hiện lần đầu trong ''[[Mountain of Faith]]''.
 +
__TOC__
 +
{{hidden pink|Danh hiệu}}
 
{{info card
 
{{info card
 
|{{title
 
|{{title
Dòng 27: Dòng 23:
 
  | eng = Deified Human of the Wind
 
  | eng = Deified Human of the Wind
 
  | vie = Con người của gió được tôn thờ
 
  | vie = Con người của gió được tôn thờ
  | app = [[MoF]]
+
  | app = ''[[MoF]]''
<hr>[[Hisou]]
+
<hr>''[[Hisou]]''
<hr>[[SoPM]]
+
<hr>''[[SoPM]]''
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
Dòng 35: Dòng 31:
 
  | eng = Newbie Goddess of the Mountain
 
  | eng = Newbie Goddess of the Mountain
 
  | vie = Vị thần mới đến của núi
 
  | vie = Vị thần mới đến của núi
  | app = [[UFO]], [[TD]] (thông tin cá nhân)
+
  | app = ''[[UFO]]'', ''[[TD]]'' (thông tin cá nhân)
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
Dòng 41: Dòng 37:
 
  | eng = Selfish Shrine Maiden
 
  | eng = Selfish Shrine Maiden
 
  | vie = Vu nữ ích kỷ
 
  | vie = Vu nữ ích kỷ
  | app = [[TD]] (lựa chọn nhân vật)
+
  | app = ''[[TD]]'' (lựa chọn nhân vật)
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
Dòng 47: Dòng 43:
 
  | eng = Modern Living God
 
  | eng = Modern Living God
 
  | vie = Hiện nhân thần thời hiện đại
 
  | vie = Hiện nhân thần thời hiện đại
  | app = [[DS]]
+
  | app = ''[[DS]]''
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
Dòng 53: Dòng 49:
 
  | eng = Superficial and Shallow Human
 
  | eng = Superficial and Shallow Human
 
  | vie = Con người nông cạn và hời hợt
 
  | vie = Con người nông cạn và hời hợt
  | app = [[WaHH]] chương 2
+
  | app = ''[[WaHH]]'' chương 2
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
Dòng 59: Dòng 55:
 
  | eng = Theurgist of Wind and Lake
 
  | eng = Theurgist of Wind and Lake
 
  | vie = Bà đồng của gió và hồ
 
  | vie = Bà đồng của gió và hồ
  | app = [[FS]] chương 22
+
  | app = ''[[FS]]'' chương 22
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
Dòng 65: Dòng 61:
 
  | eng = Mountain-Dwelling Living God of Miracles
 
  | eng = Mountain-Dwelling Living God of Miracles
 
  | vie = Hiện nhân thần của những phép màu sống trên núi
 
  | vie = Hiện nhân thần của những phép màu sống trên núi
  | app = [[LoLK]]
+
  | app = ''[[LoLK]]''
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
<div class="antitoc" style="clear: both"></div>
+
{{hidden pink|Nhạc nền}}
{{hidden begin
 
| title = Nhạc nền
 
| titlestyle = background: #f3b7e1; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #f3b7e1; clear: both
 
| titleclass = antitoc
 
| bodyclass  = antitoc
 
}}
 
 
{{music card
 
{{music card
 
|{{music
 
|{{music
 
  | jap = 信仰は儚き人間の為に
 
  | jap = 信仰は儚き人間の為に
 
  | eng = Faith Is for the Trasient People
 
  | eng = Faith Is for the Trasient People
  | vie = Đức tin là dành cho kiếp người phù du
+
  | vie = Đức tin là thứ dành cho kiếp người phù du
  | app = [[MoF]]
+
  | app = ''[[MoF]]''
<hr>[[Hisou]]
+
<hr>''[[Hisou]]''
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden pink|Xuất hiện}}
| title = Xuất hiện
 
| titlestyle = background: #f3b7e1; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #f3b7e1; clear: both
 
| titleclass = antitoc
 
| bodyclass  = antitoc
 
}}
 
 
<center>'''Game'''</center>
 
<center>'''Game'''</center>
 
{{appearance card
 
{{appearance card
 
|{{appearance
 
|{{appearance
  | app = [[Mountain of Faith]]
+
  | app = ''[[Mountain of Faith]]''
 
  | role = Midboss, boss màn 5
 
  | role = Midboss, boss màn 5
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Subterranean Animism]]
+
  | app = ''[[Subterranean Animism]]''
 
  | role = Midboss màn Extra
 
  | role = Midboss màn Extra
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Undefined Fantastic Object]]
+
  | app = ''[[Undefined Fantastic Object]]''
 
  | role = Nhân vật chơi được
 
  | role = Nhân vật chơi được
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Touhou Hisoutensoku]]
+
  | app = ''[[Touhou Hisoutensoku]]''
 
  | role = Nhân vật chơi được, đối thủ
 
  | role = Nhân vật chơi được, đối thủ
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Double Spoiler]]
+
  | app = ''[[Double Spoiler]]''
 
  | role = Boss cảnh Ex-3, Ex-6, Ex-9
 
  | role = Boss cảnh Ex-3, Ex-6, Ex-9
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Ten Desires]]
+
  | app = ''[[Ten Desires]]''
 
  | role = Nhân vật chơi được
 
  | role = Nhân vật chơi được
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Hopeless Masquerade]]
+
  | app = ''[[Hopeless Masquerade]]''
 
  | role = Nhân vật nền
 
  | role = Nhân vật nền
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Impossible Spell Card]]
+
  | app = ''[[Impossible Spell Card]]''
 
  | role = Boss ngày 7-4, 7-8
 
  | role = Boss ngày 7-4, 7-8
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Legacy of Lunatic Kingdom]]
+
  | app = ''[[Legacy of Lunatic Kingdom]]''
 
  | role = Nhân vật chơi được
 
  | role = Nhân vật chơi được
 
}}
 
}}
Dòng 135: Dòng 118:
 
<center>'''Ấn phẩm'''</center>
 
<center>'''Ấn phẩm'''</center>
 
{{appearance card
 
{{appearance card
|{{appearance
+
|
  | app = [[Silent Sinner in Blue]]
+
{{appearance
 +
| app = ''[[Forbidden Scrollery]]''
 +
| role = Nhân vật phụ
 +
}}
 +
{{appearance
 +
  | app = ''[[Silent Sinner in Blue]]''
 
  | role = Góp mặt
 
  | role = Góp mặt
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Strange and Bright Nature Deity]]
+
  | app = ''[[Strange and Bright Nature Deity]]''
 
  | role = Góp mặt
 
  | role = Góp mặt
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Grimoire of Marisa]]
+
  | app = ''[[Strange Creators of Outer World]]''
 
  | role = Bài viết
 
  | role = Bài viết
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Wild and Horned Hermit]]
+
  | app = ''[[Symposium of Post-mysticism]]''
  | role = Nhân vật thứ chính
+
  | role = Bài viết
}}
 
{{appearance
 
| app = [[Forbidden Scrollery]]
 
| role = Nhân vật phụ
 
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Strange Creators of Outer World]]
+
  | app = ''[[The Grimoire of Marisa]]''
 
  | role = Bài viết
 
  | role = Bài viết
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Visionary Fairies in Shrine]]
+
  | app = ''[[Visionary Fairies in Shrine]]''
 
  | role = Góp mặt
 
  | role = Góp mặt
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Symposium of Post-mysticism]]
+
  | app = ''[[Wild and Horned Hermit]]''
  | role = Bài viết
+
  | role = Nhân vật thứ chính
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
Dòng 171: Dòng 155:
 
{{appearance card
 
{{appearance card
 
|{{appearance
 
|{{appearance
  | app = [[OST của Touhou Hisoutensoku]]
+
  | app = ''[[OST của Touhou Hisoutensoku]]''
 
  | role = Ảnh bìa
 
  | role = Ảnh bìa
 
}}
 
}}
Dòng 179: Dòng 163:
 
|{{appearance
 
|{{appearance
 
  | no-navi = true
 
  | no-navi = true
  | app = Tờ rơi quảng bá của [[Undefined Fantastic Object]]<br />(không chính thức)
+
  | app = Tờ rơi quảng bá của ''[[Undefined Fantastic Object]]''<br />(không chính thức)
 
  | role =  
 
  | role =  
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
 +
 
 
==Thông tin==
 
==Thông tin==
Sanae là một [[hiện nhân thần]], tức là cô là một vị thần ngay khi vẫn còn đang là một con người, vậy nên về cơ bản ở Thủ Thỉ Thần Xã có ba vị thần <ref name="r1">[[Symposium of Post-mysticism]]: [[Symposium of Post-mysticism/Kochiya Sanae|Kochiya Sanae]]</ref>. Khá thú vị khi dù bản thân cô là thần, cô còn là một vu nữ thờ hai vị thần khác. Cũng như các [[thần linh]] khác, sức mạnh của Sanae sẽ tăng lên khi cô có được nhiều [[đức tin]], nhưng nếu như không còn đức tin nữa, cô không biến mất như thần linh thông thường, mà chỉ đơn giản là trở lại thành một [[con người]].
+
Sanae là một [[hiện nhân thần]], tức là cô là một vị thần ngay khi vẫn còn đang là một [[con người]], vậy nên về cơ bản ở Thủ Thỉ Thần Xã có ba vị thần.<ref name="sopm" /> Khá thú vị khi dù bản thân cô là thần, cô còn là một vu nữ thờ hai vị thần khác. Cũng như các vị [[thần]] khác, sức mạnh của Sanae sẽ tăng lên khi cô có được nhiều [[đức tin]], nhưng nếu như không còn đức tin nữa, cô không biến mất như thần thông thường, mà chỉ đơn giản là trở lại thành một [[con người]].
 +
 
 
===Tính cách===
 
===Tính cách===
Cô là người rất tự tin về năng lực của mình và rất có trách nhiệm. Cô cũng là người rất năng động, đôi khi năng động quá mức. Cô thường xuyên liên hệ tới văn hóa đại chúng, và có kiến thức tương đối về những khái niệm khoa học hiện đại (mặc dù có vẻ không chuyên sâu cho lắm). Là một người lớn lên ở thế giới bên ngoài, thế giới ở Ảo Tưởng Hương là một nơi rất lạ lẫm và thú vị đối với cô. Cô tìm được niềm vui lạ thường trong việc xử lý các dị biến và tiêu diệt yêu quái, tự coi mình như một nhân vật chính trong game, hay tiểu thuyết, hay một [[Legacy of Lunatic Kingdom|nữ anh hùng giải cứu thế giới]]. Thái độ có phần tàn nhẫn của cô đối với yêu quái khiến cô không giống như một con người hay một vị thần, mà trông giống như một yêu quái hơn <ref name="r2">[[Double Spoiler]]: Nhận xét của [[Hatate]] về spell card [[Youkai Extermination "Bewitching Power Spoiler"]]</ref>.
+
Cô là người rất tự tin về năng lực của mình và rất có trách nhiệm. Cô cũng là người rất năng động, đôi khi năng động quá mức. Là một người lớn lên ở thế giới bên ngoài, thế giới ở Ảo Tưởng Hương là một nơi rất lạ lẫm và thú vị đối với cô. Cô tìm được niềm vui lạ thường trong việc xử lý các dị biến và tiêu diệt yêu quái, tự coi mình như một nhân vật chính trong game, hay tiểu thuyết, hay một [[Legacy of Lunatic Kingdom|nữ anh hùng giải cứu thế giới]]. Thái độ có phần tàn nhẫn của cô đối với yêu quái khiến cô không giống như một con người hay một vị thần, mà trông giống như một yêu quái hơn.<ref name="dsspellcard" />
  
Là một con người đến từ thế giới hiện đại, Sanae hiểu biết tương đối về khoa học cũng như cuộc sống hiện đại, nhưng không được như [[Kanako]], vậy nên bạn sẽ không tìm hiểu được những công nghệ từ thế giới bên ngoài thông qua cô, cũng như những nỗ lực giải thích những kiến thức của cô cho người bản địa chỉ khiến họ cảm thấy lúng túng. Ngược lại, Sanae lại khá thiếu những kiến thức liên quan tới chức nghiệp [[vu nữ]] của mình, ví dụ hiểu biết về các yêu quái.
+
Cô thường xuyên liên hệ tới văn hóa đại chúng, kiến thức tương đối về những khái niệm khoa học hiện đại (mặc dù có vẻ không chuyên sâu cho lắm). Về điểm này cô không được như [[Kanako]], vậy nên bạn sẽ không tìm hiểu được những công nghệ từ thế giới bên ngoài thông qua cô, cũng như những nỗ lực giải thích những kiến thức của cô cho người bản địa chỉ khiến họ cảm thấy lúng túng. Ngược lại, Sanae lại khá thiếu những kiến thức liên quan tới chức nghiệp [[vu nữ]] của mình, ví dụ hiểu biết về các yêu quái.{{citation needed}}
  
 
===Năng lực===
 
===Năng lực===
[[File:Alphes_Promotional_Art_UFO.jpg|thumb|left|200px|Sanae trên tờ rơi quảng bá [[Undefined Fantastic Object]].]]
+
[[File:Alphes_Promotional_Art_UFO.jpg|thumb|left|200px|Sanae trên tờ rơi quảng bá ''[[Undefined Fantastic Object]]''.]]
 
;Năng lực tạo ra phép màu
 
;Năng lực tạo ra phép màu
Sanae có năng lực tạo ra phép màu. Các pháp sư gió có khả năng hô mưa gọi gió thông qua việc dùng những kỹ thuật đặc biệt để khẩn cầu thần linh, tuy nhiên không ai biết điều này cả, và người ta thường nhầm lẫn rằng chính những pháp sư gió này là người đã tạo ra mưa và gió. Dần dần những pháp sư gió bắt đầu nhận được đức tin từ con người và do đó trở thành một [[thần linh]], ngay cả khi họ vẫn đang còn là con người. Từ khi còn nhỏ, Sanae đã thành thạo những bí quyết để kêu gọi thần linh được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Lẽ ra với việc này cô có thể nhanh chóng nhận được rất nhiều đức tin từ con người, nhưng tiếc thay thế giới bên ngoài đã thay đổi quá nhiều, đến mức ngay cả những hiện nhân thần cũng khó có thể nhận được đức tin nữa.
+
Sanae có năng lực tạo ra phép màu. Các pháp sư gió như cô có khả năng hô mưa gọi gió thông qua việc dùng những kỹ thuật đặc biệt để khẩn cầu thần linh, tuy nhiên không ai biết điều này cả, và người ta thường nhầm lẫn rằng chính những pháp sư gió này là người đã tạo ra mưa và gió. Dần dần những pháp sư gió bắt đầu nhận được đức tin từ con người và do đó trở thành một [[thần linh]], ngay cả khi họ vẫn đang còn là con người.{{citation needed}} Từ khi còn nhỏ, Sanae đã thành thạo những bí quyết để kêu gọi thần linh được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Lẽ ra với việc này cô có thể nhanh chóng nhận được rất nhiều đức tin từ con người, nhưng tiếc thay thế giới bên ngoài đã thay đổi quá nhiều, đến mức ngay cả những hiện nhân thần cũng khó có thể nhận được đức tin nữa.{{citation needed}}
 +
 
 +
Phép màu hay bị nhầm lẫn với vận may. Nó không liên quan tới việc bạn có gặp may hay không, và không hoàn toàn mang tính tích cực hay tiêu cực.<ref name="sopm" /> Phép màu ở đây là những sự việc chỉ xảy ra với xác suất vô cùng nhỏ, nó là đỉnh điểm của xác suất, hay có thể nói nó là sự ngẫu nhiên đến cùng cực. Về khả năng của Sanae, người ta nói để tạo ra phép màu cô cần một khoảng thời gian dài cho việc chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị sẽ tác động đến độ mạnh của phép màu. Cô có thể tạo ra một phép màu đơn giản chỉ bằng một từ, nhưng để làm ra những phép màu to lớn thì cô cần vài ngày liên tục để làm phép. Điều đó có vẻ không phải là một khoảng thời gian phù hợp với một con người.<ref name="sopm" />
  
Phép màu hay bị nhầm lẫn với vận may. Nó không liên quan tới việc bạn có gặp may hay không, và không hoàn toàn mang tính tích cực hay tiêu cực <ref name="r1"></ref>. Phép màu ở đây là những sự việc chỉ xảy ra với xác suất vô cùng nhỏ, nó là đỉnh điểm của xác suất, hay có thể nói nó là sự ngẫu nhiên đến cùng cực. Về khả năng của Sanae, người ta nói để tạo ra phép màu cô cần một khoảng thời gian dài cho việc chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị sẽ tác động đến độ mạnh của phép màu. Cô có thể tạo ra một phép màu đơn giản chỉ bằng một từ, nhưng để làm ra những phép màu to lớn thì cô cần vài ngày liên tục để làm phép. Điều đó có vẻ không phải là một khoảng thời gian phù hợp với một con người <ref name="r1"></ref>.
 
 
;Triệu hồi thần linh
 
;Triệu hồi thần linh
 
Là một vu nữ, Sanae cũng có khả năng triệu hồi thần linh, nhưng cô chỉ giới hạn trong việc triệu hồi 2 vị thần của Thủ Thỉ Thần Xã là [[Kanako]] và [[Suwako]] mà thôi.
 
Là một vu nữ, Sanae cũng có khả năng triệu hồi thần linh, nhưng cô chỉ giới hạn trong việc triệu hồi 2 vị thần của Thủ Thỉ Thần Xã là [[Kanako]] và [[Suwako]] mà thôi.
 +
 
;[[Spell card]]
 
;[[Spell card]]
Nhiều spell card của Sanae lấy cảm hứng từ các phép màu xảy ra trong nhiều truyền thuyết của nhiều nơi khác nhau, ví dụ như khi [https://vi.wikipedia.org/wiki/Moses Moses] tách đôi biển cả ([[Sea Opening "Moses's Miracle"]]), Gia Cát Lượng kêu gọi gió đông nam trong trận Xích Bích ([[Preparation "Star Ritual to Call the Godly Winds"]]), cơn bão xuất hiện diệt sạch đoàn tàu chiến xâm lược Nhật Bản của quân Mông Cổ ([[Miracle "God's Wind"]]) và còn nhiều phép màu khác nữa. Một số spell card khác của Sanae là spell card {{nihongo|"bí pháp"|秘法||"Esoterica" trong tiếng Anh}}, có thể ám chỉ những bí quyết mà cô được học. Các spell card còn lại của Sanae liên quan tới việc cô sử dụng sức mạnh từ Kanako và Suwako với chủ đề liên quan tới rắn và ếch.
+
Nhiều spell card của Sanae lấy cảm hứng từ các phép màu xảy ra trong nhiều truyền thuyết của nhiều nơi khác nhau, ví dụ như khi [[wikipedia:vi:Moses|Moses]] tách đôi biển cả ([[Sea Opening "Moses's Miracle"]]), Gia Cát Lượng kêu gọi gió đông nam trong trận Xích Bích ([[Preparation "Star Ritual to Call the Godly Winds"]]), cơn bão xuất hiện diệt sạch đoàn tàu chiến xâm lược Nhật Bản của quân Mông Cổ ([[Miracle "God's Wind"]]) và còn nhiều phép màu khác nữa. Một số spell card khác của Sanae có hiệu {{nihongo|"bí pháp"|秘法||"Esoterica" trong tiếng Anh}}, có thể ám chỉ những bí quyết mà cô được học. Các spell card còn lại của Sanae liên quan tới việc cô sử dụng sức mạnh từ Kanako và Suwako với chủ đề liên quan tới rắn và ếch.
  
 
===Nghề nghiệp===
 
===Nghề nghiệp===
Sanae là vu nữ ở [[Thủ Thỉ Thần Xã]], nhiệm vụ của cô là thu thập đức tin ở trong [[Nhân Thôn]] bằng cách thực hiện những phép màu của mình ở chốn đông người. Sở dĩ Sanae phù hợp với nhiệm vụ này là vì bản thân cô cũng là một con người, vì thế cô sẽ dễ dàng tiếp cận người trong thôn hơn <ref name="r1"></ref>.
+
Sanae là vu nữ ở [[Thủ Thỉ Thần Xã]], nhiệm vụ của cô là thu thập đức tin ở trong [[Nhân Thôn]] bằng cách thực hiện những phép màu của mình ở chốn đông người. Sở dĩ Sanae phù hợp với nhiệm vụ này là vì bản thân cô cũng là một con người, vì thế cô sẽ dễ dàng tiếp cận người trong thôn hơn.<ref name="sopm" />
===Thông tin khác===
 
* Sanae là một người có tửu lượng kém, hoặc không thích uống rượu. Trong [[Mountain of Faith]], cô tỏ ra rất lo lắng khi được thông báo là [[thiên cẩu]] sẽ tổ chức hàng loạt buổi tiệc rượu liên miên, và người dẫn chuyện nói rằng cô chỉ có thể cố chịu đựng việc đó mà thôi. Trong chương 19 của [[Wild and Horned Hermit]], cô cho thấy sự không thoải mái khi phải uống rượu liên tục.
 
  
 
==Thiết kế==
 
==Thiết kế==
 
===Tên gọi===
 
===Tên gọi===
[[File:ThGKSanae.png|thumb|right|215px|Sanae trong [[Symposium of Post-mysticism]].]]
+
[[File:ThGKSanae.png|thumb|right|215px|Sanae trong ''[[Symposium of Post-mysticism]]''.]]
 
Ý nghĩa những chữ trong họ Kochiya:
 
Ý nghĩa những chữ trong họ Kochiya:
 
*{{nihongo||東|ko|"Đông", nghĩa là "hướng đông"}}.
 
*{{nihongo||東|ko|"Đông", nghĩa là "hướng đông"}}.
 
*{{nihongo||風|chi|"Phong", nghĩa là "gió"}}.
 
*{{nihongo||風|chi|"Phong", nghĩa là "gió"}}.
 
*{{nihongo||谷|ya|"Cốc", từ chỉ khe hẹp giữa hai ngọn núi do có sông chảy qua}}.
 
*{{nihongo||谷|ya|"Cốc", từ chỉ khe hẹp giữa hai ngọn núi do có sông chảy qua}}.
Chữ {{lang|ja|東}} có xuất hiện trong tên của sê-ri - {{nihongo|Touhou|'''東'''方||}}, còn chữ {{lang|ja|風}} thì xuất hiện trong tên tiếng Nhật của Mountain of Faith - {{nihongo|Touhou Fuujinroku|東方'''風'''神録||}}, đây là tựa game đầu tiên mà Sanae xuất hiện.
+
Chữ {{lang|ja|東}} có xuất hiện trong tên của sê-ri - {{nihongo|Touhou|'''東'''方||}}, còn chữ {{lang|ja|風}} thì xuất hiện trong tên tiếng Nhật của ''Mountain of Faith'' - {{nihongo|Touhou Fuujinroku|東方'''風'''神録||}}, đây là tựa game đầu tiên mà Sanae xuất hiện.
  
 
Ý nghĩa những chữ trong tên Sanae:
 
Ý nghĩa những chữ trong tên Sanae:
Dòng 222: Dòng 208:
  
 
Tên gọi Sanae của cô có thể lấy từ một nhân vật lịch sử có thật là {{nihongo|Moriya Sanae|守矢早苗||}}, người đứng đầu đời thứ 78 của tộc Moriya, tự nhận mình là hậu duệ của {{nihongo|thần Moreya|洩矢神|Moreya-shin|''moreya'' là cách phát âm cổ của ''moriya''}}. Đây là gia tộc được cho là người kế thừa của các {{nihongo|thần trưởng quan|神長官|Jin Choukan|}} của {{nihongo|đền Suwa|諏訪大社|Jin Choukan|}}. Việc tên của Sanae được lấy từ Moriya Sanae cũng góp phần nói lên mối liên hệ giữa Sanae và [[Moriya Suwako]].
 
Tên gọi Sanae của cô có thể lấy từ một nhân vật lịch sử có thật là {{nihongo|Moriya Sanae|守矢早苗||}}, người đứng đầu đời thứ 78 của tộc Moriya, tự nhận mình là hậu duệ của {{nihongo|thần Moreya|洩矢神|Moreya-shin|''moreya'' là cách phát âm cổ của ''moriya''}}. Đây là gia tộc được cho là người kế thừa của các {{nihongo|thần trưởng quan|神長官|Jin Choukan|}} của {{nihongo|đền Suwa|諏訪大社|Jin Choukan|}}. Việc tên của Sanae được lấy từ Moriya Sanae cũng góp phần nói lên mối liên hệ giữa Sanae và [[Moriya Suwako]].
 +
 
===Ngoại hình===
 
===Ngoại hình===
;[[Mountain of Faith]]
+
[[File:FS_30_Sanae.png|thumb|right|225px|Sanae trong ''[[Forbidden Scrollery]]''.]]
[[File:FS_30_Sanae.png|thumb|right|225px|Sanae trong [[Forbidden Scrollery]].]]
+
;''[[Mountain of Faith]]''
Sanae có tóc dài màu xanh lục, mắt màu vàng. Cô mặc một bộ trang phục giống của một vu nữ, với áo màu trắng tay áo rời màu trắng, ở rìa áo và tay áo là một mảng màu xanh dương với hoa văn hình chấm bi màu trắng và những đoạn thẳng màu trắng chụm ba lại như hình mũi tên. Cô mang váy dài màu xanh dương với hoa văn tương tự như hoa văn áo. Tóc của cô có cài một vật trang trí hình con ếch màu xanh lục (gợi tới [[Suwako]]) và đoạn tóc dài ở bên trái có một dây buộc tóc hình con rắn (gợi tới [[Kanako]]). Cô mang tất trắng, giày màu xanh mòng két. Trên tay cô cầm một chiếc [[gậy trừ tà]] (''gohei''), một chiếc gậy ngắn có một mảnh giấy chữ nhật dài gắn ở đầu và buộc với hai sợi dây dài màu trắng.
+
Sanae có tóc dài màu xanh lục, mắt màu vàng. Cô mặc một bộ trang phục của vu nữ: áo màu trắng với tay áo rời, ở rìa áo và tay áo là một mảng màu xanh dương với hoa văn hình chấm bi màu trắng và những đoạn thẳng màu trắng chụm ba lại như hình mũi tên. Cô mang váy dài màu xanh dương với hoa văn tương tự như hoa văn áo. Tóc của cô có cài một vật trang trí hình con ếch màu xanh lục (gợi tới [[Suwako]]) và đoạn tóc dài ở bên trái có một dây buộc tóc hình con rắn (gợi tới [[Kanako]]). Cô mang tất trắng, giày màu xanh mòng két. Trên tay cô cầm một chiếc [[gậy trừ tà]]: một chiếc gậy ngắn có một mảnh giấy chữ nhật dài gắn ở đầu và buộc với hai sợi dây dài màu trắng.
;[[Undefined Fantastic Object]]
+
 
 +
;''[[Undefined Fantastic Object]]''
 
Sanae có mắt màu xanh lục. Cô đeo một chiếc vòng màu xanh lục trên cổ, bên hông có gắn hai sợi chỉ thùy (''shide'').
 
Sanae có mắt màu xanh lục. Cô đeo một chiếc vòng màu xanh lục trên cổ, bên hông có gắn hai sợi chỉ thùy (''shide'').
  
Trong tờ rơi quảng cáo của [[alphes]], ta có thể thấy Sanae mặc đồng phục học sinh, cô cũng đeo chiếc vòng giống như trong game, nhưng nó có màu vàng kim
+
Trong tờ rơi quảng cáo của [[alphes]], ta có thể thấy Sanae mặc đồng phục học sinh, cô cũng đeo chiếc vòng giống như trong game, nhưng nó có màu vàng kim.
;[[Touhou Hisoutensoku]]
+
 
 +
;''[[Touhou Hisoutensoku]]''
 
Cô có mắt màu xanh dương-tím. Nền hoa văn trên áo cô có màu hơi ngả tím nhạt trong khi phần váy thì vẫn là màu xanh đậm như thường. Chiếc gậy trừ ta mà cô cầm có cán dài hơn.
 
Cô có mắt màu xanh dương-tím. Nền hoa văn trên áo cô có màu hơi ngả tím nhạt trong khi phần váy thì vẫn là màu xanh đậm như thường. Chiếc gậy trừ ta mà cô cầm có cán dài hơn.
;[[Ten Desires]]
+
 
Sanae có mắt màu xan thẫm. Váy của cô ngắn hơn, chỉ dài hơn đầu gối, và có diềm váy màu trắng. Cô mang một đôi bốt màu nâu.
+
;''[[Ten Desires]]''
;[[Legacy of Lunatic Kingdom]]
+
Sanae có mắt màu xanh thẫm. Váy của cô ngắn hơn, chỉ dài hơn đầu gối, và có diềm váy màu trắng. Cô mang một đôi bốt màu nâu.
 +
 
 +
;''[[Legacy of Lunatic Kingdom]]''
 
Hoa văn trên váy của Sanae được thay mới. Cô mang tất dài màu trắng và giày màu nâu.
 
Hoa văn trên váy của Sanae được thay mới. Cô mang tất dài màu trắng và giày màu nâu.
  
 
==Nghi vấn và giả thuyết==
 
==Nghi vấn và giả thuyết==
 
{{theory warning}}
 
{{theory warning}}
;Về nguyên nhân mà cô không góp mặt trong [[Hopeless Masquerade]]
+
;Về nguyên nhân mà cô không góp mặt trong ''[[Hopeless Masquerade]]''
Sanae nói riêng và các vị thần của Thủ Thỉ Thần Xã nói chung đều không góp mặt trong sự kiện của Hopeless Masquerade, bất chấp việc họ cũng là một đại diện cho Thần đạo. Trong khi ZUN đã trả lời chính thức rằng ông loại bỏ Thủ Thỉ Thần Xã ra khỏi sự kiện này không vì lý do đặc biệt gì cả <ref name="r5">[[Bản hỏi và đáp của ZUN tại Anime Weekend Atlanta 2013]]</ref>. Tuy nhiên có một số lý giải không chính thức dựa trên các sự kiện diễn ra trong manga như sau: Trong chương 19 của [[Wild and Horned Hermit]], Sanae đã than phiền về việc Kanako (có thể cả Sanae nữa) không hề tham gia vào giải quyết hai bị biến gần đây ([[Hopeless Masquerade]] và [[Double Dealing Character]]). Khi đó Kanako chỉ bảo rằng Sanae hãy bình tĩnh và nói rằng thật ra kế hoạch chính của Kanako đã bắt đầu, ngụ ý cô không can dự vào hai dị biến trên là do tập trung cho kế hoạch này.
+
Sanae nói riêng và các vị thần của Thủ Thỉ Thần Xã nói chung đều không góp mặt trong sự kiện của ''Hopeless Masquerade'', bất chấp việc họ cũng là một đại diện cho Thần đạo. Trong khi [[ZUN]] đã trả lời chính thức rằng ông loại bỏ Thủ Thỉ Thần Xã ra khỏi sự kiện này không vì lý do đặc biệt gì cả.<ref name="awa" /> Tuy nhiên có một số lý giải không chính thức dựa trên các sự kiện diễn ra trong manga như sau: Trong chương 19 của ''[[Wild and Horned Hermit]]'', đã than phiền về việc Kanako (có thể cả nữa) không hề tham gia vào giải quyết hai bị biến gần đây (''[[Hopeless Masquerade]]'' ''[[Double Dealing Character]]''). Khi đó Kanako chỉ bảo rằng hãy bình tĩnh và nói rằng thật ra kế hoạch chính của Kanako đã bắt đầu, ngụ ý cô không can dự vào hai dị biến trên là do tập trung cho kế hoạch này.
;Về nguyên nhân mà cô không góp mặt trong [[Double Dealing Character]]
+
 
Một trong những nguyên nhân khác mà Sanae không góp mặt trong việc giải quyết dị biến trong Double Dealing Character là vì cây gậy trừ tà của cô không hề hành động kỳ lạ như của Reimu, và Marisa chỉ ra rằng nguyên nhân của việc này có thể là do Sanae không thực sự sử dụng nó thường xuyên lắm.
+
;Về nguyên nhân mà cô không góp mặt trong ''[[Double Dealing Character]]''
 +
Một trong những nguyên nhân khác mà Sanae không góp mặt trong việc giải quyết dị biến trong ''Double Dealing Character'' là vì cây gậy trừ tà của cô không hề hành động kỳ lạ như của Reimu, và Marisa chỉ ra rằng nguyên nhân của việc này có thể là do không thực sự sử dụng nó thường xuyên lắm.
  
 
==Vai trò==
 
==Vai trò==
 
{{Story warning}}
 
{{Story warning}}
{{hidden begin
+
{{hidden gray|''[[Mountain of Faith]]''}}
| title = [[Mountain of Faith]]
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-story
 
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
 
:{{Main|Mountain of Faith/Cốt truyện#Cốt truyện chính|l1=Các cốt truyện}}
 
:{{Main|Mountain of Faith/Cốt truyện#Cốt truyện chính|l1=Các cốt truyện}}
 
Sau khi người dân ở [[thế giới bên ngoài]] mất dần niềm tin vào thần linh, [[Kanako]] đã dời [[Thủ Thỉ Thần Xã]] lẫn [[ao Cóc Lớn]] vào [[Ảo Tưởng Hương]], đặt nó trên [[núi Yêu Quái]]. Sau đó Sanae đã đến đe dọa Reimu bắt cô phải đóng cửa đền "nếu không thì nó sẽ bị nghiền nát, hoặc vị thần trên đỉnh núi sẽ tiếp quản nó". Lời đe dọa này dẫn đến sự nghi ngờ của Reimu về vị thần trên núi này, và khiến cô cùng Marisa quyết lên núi để điều tra. Mặc dù sự thật là Sanae chỉ muốn đền của Reimu cùng hợp nhất với đền của cô để có thể cùng nhau thu thập đức tin của cả Ảo Tưởng Hương mà thôi. Sau khi nhân vật chính lên đến vị trí của Thủ Thỉ Thần Xã, họ gặp Sanae đầu tiên, và dù nhân vật chính nào gặp cô thì kết cục vẫn là một trấn đấu diễn ra giữa họ. Sau khi đánh bại Sanae, nhân vật chính vẫn không dừng lại và tiếp tục tiến sau hơn nữa.
 
Sau khi người dân ở [[thế giới bên ngoài]] mất dần niềm tin vào thần linh, [[Kanako]] đã dời [[Thủ Thỉ Thần Xã]] lẫn [[ao Cóc Lớn]] vào [[Ảo Tưởng Hương]], đặt nó trên [[núi Yêu Quái]]. Sau đó Sanae đã đến đe dọa Reimu bắt cô phải đóng cửa đền "nếu không thì nó sẽ bị nghiền nát, hoặc vị thần trên đỉnh núi sẽ tiếp quản nó". Lời đe dọa này dẫn đến sự nghi ngờ của Reimu về vị thần trên núi này, và khiến cô cùng Marisa quyết lên núi để điều tra. Mặc dù sự thật là Sanae chỉ muốn đền của Reimu cùng hợp nhất với đền của cô để có thể cùng nhau thu thập đức tin của cả Ảo Tưởng Hương mà thôi. Sau khi nhân vật chính lên đến vị trí của Thủ Thỉ Thần Xã, họ gặp Sanae đầu tiên, và dù nhân vật chính nào gặp cô thì kết cục vẫn là một trấn đấu diễn ra giữa họ. Sau khi đánh bại Sanae, nhân vật chính vẫn không dừng lại và tiếp tục tiến sau hơn nữa.
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden gray|''[[Subterranean Animism]]''}}
| title = [[Subterranean Animism]]
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-story
 
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
 
:{{Main|Subterranean Animism/Cốt truyện#Extra|l1=Các cốt truyện màn Extra}}
 
:{{Main|Subterranean Animism/Cốt truyện#Extra|l1=Các cốt truyện màn Extra}}
Sau sự kiện chính, nhân vật chính tiếp tục tìm lên núi để gặp Kanako, người đã cho [[Utsuho]] năng lượng điều khiển phản ứng nhiệt hạch. Họ chỉ gặp Sanae ở đó, và cô chiến đấu với họ như một kiểu "chào mừng" vì cho rằng ở Ảo Tưởng Hương thì người ta không thể để mình bị bó hẹp bởi lẽ thường được. Mặc dù vậy sau khi đánh bại tất cả, nhân vật chính mới biết là Kanako hiện tại không có ở đền.
+
Sau sự kiện chính, nhân vật chính tiếp tục tìm lên núi để gặp Kanako, người đã cho [[Utsuho]] năng lượng điều khiển phản ứng nhiệt hạch. Họ chỉ gặp Sanae ở đó, và cô chiến đấu với họ như một kiểu "chào mừng". Mặc dù cô bị đánh bại, nhân vật chính cũng phát hiện ra là Kanako hiện đang không có mặt ở đền.
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden gray|''[[Undefined Fantastic Object]]''}}
| title = [[Undefined Fantastic Object]]
+
:{{Main|Undefined Fantastic Object/Cốt truyện/Sanae A|l1=Cốt truyện A của Sanae|Undefined Fantastic Object/Cốt truyện/Sanae B|l2=Cốt truyện B của Sanae}}
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
+
Trong ''Undefined Fantastic Object'', mục tiêu lên đường của Sanae sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của người chơi. Nếu lựa chọn loại đạn của Kanako thì mục đích của Sanae sẽ là lên đường rèn luyện năng lực diệt trừ yêu quái theo yêu cầu của Kanako. Ngược lại Sanae sẽ lên đường điều tra về [[Thánh Liễn Thuyền|con tàu châu báu]] theo yêu cầu của Suwako. Dù làm theo yêu cầu của ai, cuối cùng thì cũng đi theo những yêu quái trên con tàu đó, và đã góp phần giải phóng cho một trong những người được yêu quái tôn kính nhất.
| titleclass = spoiler-story
+
 
| bodyclass  = spoiler-story
+
:{{Main|Undefined Fantastic Object/Cốt truyện/Extra Sanae A|l1=Cốt truyện Extra A của Sanae|Undefined Fantastic Object/Cốt truyện/Extra Sanae B|l2=Cốt truyện Extra B của Sanae}}
}}
+
Nhờ vào phát hiện của Marisa, Sanae và Reimu một lần nữa lên đường điều tra, chuyến đi của Sanae sau cùng đã đưa tới cuộc gặp giữa cô và [[Nue]]. Cô đã hơi thất vọng khi Nue không phải người ngoài hành tinh thật sự.
:{{Main|Undefined Fantastic Object/Cốt truyện#Sanae|l1=Cốt truyện của Sanae|Undefined Fantastic Object/Cốt truyện/Sanae Extra|l2=Cốt truyện màn Extra của Sanae}}
+
{{hidden end}}
Trong Undefined Fantastic Object, mục tiêu lên đường của Sanae sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của người chơi. Nếu lựa chọn loại đạn của Kanako thì mục đích của Sanae sẽ là lên đường rèn luyện năng lực diệt trừ yêu quái theo yêu cầu của Kanako. Ngược lại Sanae sẽ lên đường điều tra về [[Thánh Liễn Thuyền|con tàu châu báu]] theo yêu cầu của Suwako. Dù làm theo yêu cầu của ai, cuối cùng thì Sanae cũng đi theo những yêu quái trên con tàu đó, và đã góp phần giải phóng cho một trong những người được yêu quái tôn kính nhất.
+
{{hidden gray|''[[Touhou Hisoutensoku]]''}}
{{hidden end}}<hr>
 
{{hidden begin
 
| title = [[Touhou Hisoutensoku]]
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-story
 
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
 
:{{Main|Touhou Hisoutensoku/Cốt truyện/Sanae|l1=Cốt truyện của Sanae}}
 
:{{Main|Touhou Hisoutensoku/Cốt truyện/Sanae|l1=Cốt truyện của Sanae}}
Trong màn sương mù dày đặc, Sanae đã nhìn thấy một vật thể khổng lồ, di chuyển rồi biến mất trong chớp mắt. Tin rằng đó là một con rô bốt khổng lồ, cô đã ngay lập tức lên đường điều tra về nó. Cô lần lượt đến [[hồ Sương Mù]] [[Hồng Ma Quán]], đánh bại [[Cirno]] và [[Meiling]], cả hai người họ cũng thấy về bóng đen, nhưng mỗi người lại có một giả thuyết khác nhau về nó. Sau cùng cô đặt chân tới [[Trung tâm mạch nước ngầm]], đột nhiên Reimu xuất hiện (rơi xuống), cho rằng đền Moriya đang mưu tính chuyện gì đó xấu xa, và hai người họ đã diễn ra một cuộc đấu. Sau đó Sanae đã tới vị trí sâu nhất của trung tâm, nơi [[Utsuho]] xuất hiện, cho rằng cô là một "tạp chất" và cần phải bị loại bỏ. Sanae thành công đánh bại Utsuho và dụ cô đi nơi khác. Trong lúc Sanae tưởng chừng đã hết hy vọng tìm thấy con rô bốt, cô đột nhiên nghe thấy những âm thanh mà cô tin rằng chính là do con rô bốt đó gây ra, nhưng hóa ra đó là tiếng của [[Suwako]]. Sanae liền kể cho Suwako nghe về chuyện con rô bốt bí ẩn, và sau cùng nhận ra con rô bốt bí ẩn đó thực ra là [[Hisoutensoku]], và nó cũng không phải một con rô bốt gì cả. Nhận ra rằng Suwako đã làm rất nhiều điều bí mật mà không cho mình biết, Sanae đã nổi giận và chiến đấu với Suwako.
+
Trong màn sương mù dày đặc, Sanae đã nhìn thấy một vật thể khổng lồ, di chuyển rồi biến mất trong chớp mắt. Tin rằng đó là một con rô bốt khổng lồ, cô đã ngay lập tức lên đường điều tra về nó. Sau một thời gian điều tra chiến đấu với các nhân vật khác, cô đã đặt chân tới [[Trung tâm mạch nước ngầm]]. Reimu đột nhiên xuất hiện (rơi xuống), cho rằng đền Moriya đang mưu tính chuyện gì đó xấu xa, và hai người họ đã diễn ra một cuộc đấu.
{{hidden end}}<hr>
+
 
{{hidden begin
+
Sau đó đã tới vị trí sâu nhất của trung tâm, nơi cô thành công đánh thắng [[Utsuho]] và dụ cô đi nơi khác. Trong lúc tưởng chừng đã hết hy vọng tìm thấy con rô bốt, cô đột nhiên nghe thấy những âm thanh mà cô tin rằng chính là do con rô bốt đó gây ra, nhưng hóa ra đó là tiếng của [[Suwako]]. Sanae liền kể cho Suwako nghe về chuyện con rô bốt bí ẩn. Sau cùng nhận ra con "rô bốt bí ẩn" đó thực ra là [[Hisoutensoku]], và nó cũng không phải một con rô bốt gì cả. Nhận ra rằng Suwako đã làm rất nhiều điều bí mật mà không cho mình biết, Sanae đã nổi giận và chiến đấu với Suwako.
| title = [[Double Spoiler]]
+
{{hidden end}}
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
+
{{hidden gray|''[[Double Spoiler]]''}}
| titleclass = spoiler-story
 
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
 
Sanae là một trong những nhân vật mà [[Hatate]] và [[Aya]] tìm tới để chụp ảnh spell card.
 
Sanae là một trong những nhân vật mà [[Hatate]] và [[Aya]] tìm tới để chụp ảnh spell card.
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden gray|''[[Ten Desires]]''}}
| title = [[Ten Desires]]
+
:{{Main|Ten Desires/Cốt truyện/Sanae|l1=Cốt truyện của Sanae}}
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-story
 
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
:{{Main|Ten Desires/Cốt truyện/Sanae|l1=Cốt truyện của Sanae|Ten Desires/Cốt truyện/Sanae Extra|l2=Cốt truyện màn Extra của Sanae}}
 
 
Những [[hồn thiêng]] đột ngột xuất hiện với số lượng lớn ở Ảo Tưởng Hương. Các hồn thiêng này có bản chất giống với Kanako và Suwako, và thu thập những hồn thiêng này cũng tương đương với việc thu thập đức tin từ con người, vậy nên Sanae đã quyết định tận dụng cơ hội này. Tuy nhiên cô không hiểu tại sao chúng lại xuất hiện khắp nơi như vậy, và đã lên đường tìm hiểu chúng. Quá trình này đã dẫn dắt cô tới lăng một của một vị thánh nhân đang say giấc.
 
Những [[hồn thiêng]] đột ngột xuất hiện với số lượng lớn ở Ảo Tưởng Hương. Các hồn thiêng này có bản chất giống với Kanako và Suwako, và thu thập những hồn thiêng này cũng tương đương với việc thu thập đức tin từ con người, vậy nên Sanae đã quyết định tận dụng cơ hội này. Tuy nhiên cô không hiểu tại sao chúng lại xuất hiện khắp nơi như vậy, và đã lên đường tìm hiểu chúng. Quá trình này đã dẫn dắt cô tới lăng một của một vị thánh nhân đang say giấc.
{{hidden end}}<hr>
+
 
{{hidden begin
+
:{{Main|Ten Desires/Cốt truyện/Extra Sanae|l1=Cốt truyện màn Extra của Sanae}}
| title = [[Impossible Spell Card]]
+
Với tin đồn yêu quái đang có động thái phản ứng lại sự hồi sinh của Miko. Sanae một lần nữa đến [[Mệnh Liên Tự]]. Tại đó cô đã gặp [[Mamizou]], "át chủ bài" của yêu quái do [[Nue]] mời đến. Cô đã thắng Mamizou, khiến Mamizou phải tán dương thực lực của cô.
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
+
{{hidden end}}
| titleclass = spoiler-story
+
{{hidden gray|''[[Impossible Spell Card]]''}}
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
 
Sanae là một trong những con người lên đường truy bắt [[Seija]] sau những bài báo của [[thiên cẩu]] về trò ma mãnh của cô ta. Cô sử dụng những spell card gần như không thể vượt qua.
 
Sanae là một trong những con người lên đường truy bắt [[Seija]] sau những bài báo của [[thiên cẩu]] về trò ma mãnh của cô ta. Cô sử dụng những spell card gần như không thể vượt qua.
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden gray|''[[Legacy of Lunatic Kingdom]]''}}
| title = [[Legacy of Lunatic Kingdom]]
+
:{{Main|Legacy of Lunatic Kingdom/Cốt truyện/Sanae|l1=Cốt truyện của Sanae}}
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
+
Sanae đến kể cho Reimu nghe về chuyện cô nhìn thấy một vật thể lạ tại chân núi Yêu Quái. Đó là một cỗ máy trông như một con nhện, không thể là một yêu quái hay một yêu thú nào khác, và nó di chuyển trên mặt đất trong khi không có bất kỳ [[thiên cẩu]] nào đang bay trên không trung để ý tới. Cỗ máy đó tiêu diệt mọi sự sống, nó khiến cây cối héo úa, cỏ cây lụi tàn, trên đường đi của nó không hề còn một chút dấu vết của sự sống. Sanae lên đường truy tìm cỗ máy đó, và không lâu sau cô chạm mặt những binh lính đầu tiên của [[Mặt Trăng]]. Sanae tiếp tục hành trình của mình cho tới khi mọi việc được sáng tỏ, nhận ra rằng vai trò của mình là phải giải cứu một thế giới, mà lạ thay, lại không phải Ảo Tưởng Hương.
| titleclass = spoiler-story
+
 
| bodyclass  = spoiler-story
+
:{{Main|Legacy of Lunatic Kingdom/Cốt truyện/Extra Sanae|l1=Cốt truyện Extra của Sanae}}
}}
+
Theo lời khẩn cầu từ [[Sagume]], Sanae một lần nữa đi vào [[Thế giới giấc mơ]] để điều tra tình hình. Tại đây cô đã được biết về kế hoạch thực sự của [[Junko]], cũng như danh tính về người hỗ trợ bí ẩn của cô ấy. Họ đã chiến đấu với nhau, và kết thúc trận đấu nhóm Junko đã quyết định sẽ bỏ qua cho Nguyệt Đô lần này.
:{{Main|Legacy of Lunatic Kingdom/Cốt truyện/Sanae|l1=Cốt truyện của Sanae|Legacy of Lunatic Kingdom/Cốt truyện/Sanae Extra|l2=Cốt truyện màn Extra của Sanae}}
+
{{hidden end}}
Sanae đến kể cho Reimu nghe về chuyện cô nhìn thấy một vật thể lạ tại chân núi Yêu Quái. Đó là một cỗ máy trông như một con nhện, không thể là một yêu quái hay một yêu thú nào khác, và nó di chuyển trên mặt đất trong khi không có bất kỳ [[thiên cẩu]] nào đang bay trên không trung để ý tới. Cỗ máy đó tiêu diệt mọi sự sống, nó khiến cây cối héo úa, cỏ cây lụi tàn, trên đường đi của nó không hề còn một chút dấu vết của sự sống. Sanae lên đường truy tìm cỗ máy đó, và không lâu sau cô chạm mặt những binh lính đầu tiên của [[Mặt Trăng]]. Sanae tiếp tục hành trình của mình cho tới khi mọi việc được sáng tỏ, nhận ra rằng vai trò của mình là phải giải cứu một thế giới, mà lạ thay, lại không phải chính Ảo Tưởng Hương.
 
{{hidden end}}<hr>
 
  
 
==Các mối quan hệ==
 
==Các mối quan hệ==
Dòng 326: Dòng 289:
  
 
==Các đòn đánh==
 
==Các đòn đánh==
{{hidden begin
+
{{hidden brown}}
| title = Các đòn đánh
+
{{#lsth:Kochiya Sanae/Đòn đánh|Danh sách}}
| titlestyle = background: #ebce47; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #ebce47;
 
| titleclass = spoiler-skill
 
| bodyclass  = spoiler-skill
 
}}
 
{{#lsth:List of Skills|[[Kochiya Sanae]]}}
 
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
  
 
==Spell Card==
 
==Spell Card==
{{hidden begin
+
{{hidden blue}}
| title = Spell Card
+
{{#lsth:Kochiya Sanae/Spell Card|Danh sách}}
| titlestyle = background: #87ceeb; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #87ceeb
 
| titleclass = spoiler-spell
 
| bodyclass  = spoiler-spell
 
}}
 
{{#lsth:List_of Spell Cards/Touhou Project 2|[[Kochiya Sanae]]}}
 
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
  
 
==Bên lề==
 
==Bên lề==
[[File:TFM-004.jpg|200px|thumb|right|Ảnh bìa của đĩa OST của [[Touhou Hisoutensoku]] với hình Sanae.]]
+
[[File:TFM-004.jpg|200px|thumb|right|Ảnh bìa của đĩa OST của ''[[Touhou Hisoutensoku]]'' với hình Sanae.]]
* Biểu tượng của Sanae trong [[Grimoire of Marisa]] trông giống như [https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngôi_sao_David ngôi sao David] của đạo Do Thái.
+
* Sanae là một người có tửu lượng kém, hoặc không thích uống rượu. Trong ''[[Mountain of Faith]]'', cô tỏ ra rất lo lắng khi được thông báo là [[thiên cẩu]] sẽ tổ chức hàng loạt buổi tiệc rượu liên miên, và người dẫn chuyện nói rằng cô chỉ có thể cố chịu đựng việc đó mà thôi. Trong chương 19 của ''[[Wild and Horned Hermit]]'', cô cho thấy sự không thoải mái khi phải uống rượu liên tục.
 +
* Biểu tượng của Sanae trong ''[[The Grimoire of Marisa]]'' trông giống như [[wikipedia:vi:Ngôi_sao_David|ngôi sao David]] của đạo Do Thái.
 
* Spell card [[Sea Opening "The Day the Sea Split"]] của cô trông rất giống một đòn tấn công của [[Alice]] trong [[Mystic Square]].
 
* Spell card [[Sea Opening "The Day the Sea Split"]] của cô trông rất giống một đòn tấn công của [[Alice]] trong [[Mystic Square]].
* Spell card [[Sea Opening "Moses's Miracle"]] của cô rất giống với đòn {{nihongo|Misogi|禊||}} của nhân vật Shin Akuma trong game [https://en.wikipedia.org/wiki/SNK_vs._Capcom Capcom vs SNK].
+
* Spell card [[Sea Opening "Moses's Miracle"]] của cô rất giống với đòn {{nihongo|Misogi|禊||}} của nhân vật Shin Akuma trong game [[wikipedia:SNK_vs._Capcom|Capcom vs SNK]].
* Trong khi đấu với [[Suwako]] trong [[Touhou Hisoutensoku]], Sanae vẫn có thể triệu hồi Suwako để chiến đấu, hay nói cách khác ta có thể thấy 2 Suwako trong trận đấu này.
+
* Trong khi đấu với [[Suwako]] trong ''[[Touhou Hisoutensoku]]'', Sanae vẫn có thể triệu hồi Suwako để chiến đấu, hay nói cách khác ta có thể thấy 2 Suwako trong trận đấu này.
 
[[File:Th12SanaeMan.png|100px|thumb|left|Tư thế bay của Sanae.]]
 
[[File:Th12SanaeMan.png|100px|thumb|left|Tư thế bay của Sanae.]]
* Trong Touhou Hisoutensoku, mặc dù ảnh nhân vật cho thấy Sanae có mắt màu xanh, sprite của cô lại cho thấy cô có mắt màu vàng.
+
* Trong ''Touhou Hisoutensoku'', mặc dù ảnh nhân vật cho thấy Sanae có mắt màu xanh, sprite của cô lại cho thấy cô có mắt màu vàng.
* Trong Touhou Hisoutensoku, một bản màu thay thế của cô giống với [[Rumia]], một bản giống [[Mokou]] và một bản khác giống [[Mystia]].
+
* Trong ''Touhou Hisoutensoku'', một bản màu thay thế của cô giống với [[Rumia]], một bản giống [[Mokou]] và một bản khác giống [[Mystia]].
* Sự xuất hiện của Sanae trong [[Subterranean Animism]] là một sự bất ngờ vì trước đó không ai biết rằng Thủ Thỉ Thần Xã lại liên quan tới dị biến này, cộng với việc cô nói "bạn không thể để mình bị bó hẹp bởi lẽ thường trong Ảo Tưởng Hương chứ!?" hoàn toàn khớp với cách mà cô xuất hiện (không theo lẽ thường), khiến đây có thể được cho là một hành động [[phá vỡ bức tường thứ tư]].
+
* Sự xuất hiện của Sanae trong ''[[Subterranean Animism]]'' là một sự bất ngờ vì trước đó không ai biết rằng Thủ Thỉ Thần Xã lại liên quan tới dị biến này, cộng với việc cô nói "bạn không thể để mình bị bó hẹp bởi lẽ thường trong Ảo Tưởng Hương chứ!?" hoàn toàn khớp với cách mà cô xuất hiện (không theo lẽ thường), khiến đây có thể được cho là một hành động [[phá vỡ bức tường thứ tư]].
* Tư thế khi bay của Sanae trông giống như tư thế bay của [https://vi.wikipedia.org/wiki/Siêu_Nhân_(nhân_vật) siêu nhân] (Superman).
+
* Tư thế khi bay của Sanae trông giống như tư thế bay của [[wikipedia:vi:Siêu_Nhân_(nhân_vật)|siêu nhân]] (Superman).
  
 
==Fandom==
 
==Fandom==
 
{{Fandom warning}}
 
{{Fandom warning}}
{{hidden begin
+
{{hidden teal|Sanae trong fandom}}
| title = Sanae trong fandom
 
| titlestyle = background: #47ebce; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-fandom
 
| bodyclass  = spoiler-fandom
 
}}
 
 
*Những nhân vật thường xuất hiện cùng Sanae trong fanwork:
 
*Những nhân vật thường xuất hiện cùng Sanae trong fanwork:
 
**[[Moriya Suwako]]: Là một trong hai vị thần được thờ tại [[Thủ Thỉ Thần Xã]], Suwako và Sanae rất hay được vẽ chung với nhau. Suwako thường hay được miêu tả là một vị thần hết sức vô tư và ham vui, khiến Sanae phải lo lắng cho cô.
 
**[[Moriya Suwako]]: Là một trong hai vị thần được thờ tại [[Thủ Thỉ Thần Xã]], Suwako và Sanae rất hay được vẽ chung với nhau. Suwako thường hay được miêu tả là một vị thần hết sức vô tư và ham vui, khiến Sanae phải lo lắng cho cô.
**[[Yasaka Kanako]]: Kanako là một vị thần khác trong Thủ Thỉ Thần Xã, Kanako và Sanae cũng rất hay được vẽ chung với nhau. Trái ngược với Suwako, Kanako được mô tả như một người trưởng thành và chín chắn hơn.
+
**[[Yasaka Kanako]]: Kanako là một vị thần khác trong Thủ Thỉ Thần Xã, Kanako và Sanae cũng rất hay được vẽ chung với nhau. Trái ngược với Suwako, Kanako được mô tả như một người trưởng thành và chín chắn.
 
**[[Hakurei Reimu]]: Reimu và Sanae đều là [[vu nữ]], và sự xuất hiện của một vu nữ thứ hai giống Reimu nhanh chóng khiến fanwork cho hai người họ xuất hiện cùng với nhau.
 
**[[Hakurei Reimu]]: Reimu và Sanae đều là [[vu nữ]], và sự xuất hiện của một vu nữ thứ hai giống Reimu nhanh chóng khiến fanwork cho hai người họ xuất hiện cùng với nhau.
 
***Sanae hay được fan đùa Sanae là "2P Reimu", ý muốn nói cô là lựa chọn thứ 2 sau Reimu, và sẽ tham gia nếu Reimu bị đánh bại.
 
***Sanae hay được fan đùa Sanae là "2P Reimu", ý muốn nói cô là lựa chọn thứ 2 sau Reimu, và sẽ tham gia nếu Reimu bị đánh bại.
***Sanae và Reimu hay được so sánh cùng [http://en.wikipedia.org/wiki/Mario Mario] và [http://en.wikipedia.org/wiki/Luigi Luigi] do họ cũng mang tông màu đỏ/xanh lục.
+
***Sanae và Reimu hay được so sánh cùng [[wikipedia:Mario|Mario]] và [[wikipedia:Luigi|Luigi]] do họ cũng mang tông màu đỏ/xanh lục.
 
***Cũng như Reimu, Sanae cũng hay bị ghép với những trò đùa về nách.
 
***Cũng như Reimu, Sanae cũng hay bị ghép với những trò đùa về nách.
**[[Kogasa Tatara]]: Có ''rất nhiều'' fanart vẽ cặp Kogasa và Sanae với nhau. Có lẽ việc này bắt nguồn từ thái độ hết sức lạnh lẽo của Sanae đối với cô trong [[Undefined Fantastic Object]].
+
**[[Kogasa Tatara]]: Có ''rất nhiều'' fanart vẽ cặp Kogasa và Sanae với nhau. Có lẽ việc này bắt nguồn từ thái độ hết sức lạnh lẽo của Sanae đối với cô trong ''[[Undefined Fantastic Object]]''. Dù sao đây cũng là một cặp đôi được yêu thích bất ngờ trong fandom.
***Một trong những fanwork nổi tiếng nhất về Kogasa và Sanae có thể kể đến sê-ri truyện 4 khung (4koma) của họa sĩ Mizuki Hitoshi ([http://hamachikumi.plala.jp/mizuki/ trang chủ], [http://www.pixiv.net/member.php?id=170 pixiv]), với hơn 2000 truyện.
+
***Một trong những fanwork nổi tiếng nhất về Kogasa và Sanae có thể kể đến sê-ri truyện 4 khung {{nihongo|"Cố lên Kogasa"|がんばれ小傘さん||"Hang in There Kogasa-san"}} của họa sĩ Mizuki Hitoshi ([http://hamachikumi.plala.jp/mizuki/ trang chủ], [http://www.pixiv.net/member.php?id=170 pixiv]), với số lượng lên tới trên 2000 truyện.
**[[Shameimaru Aya]]: Sanae cũng hay được vẽ chung với Aya, có lẽ là do họ đều có liên quan tới gió.
+
**[[Shameimaru Aya]]: Sanae cũng hay được vẽ chung với Aya, do họ đều có liên quan tới gió.
*Hình ảnh của Sanae bắt đầu được mô tả như một người "lập dị", ham mê rô bốt, người ngoài hành tinh và những thứ tương tự, đặc biệt là kể từ [[Touhou Hisoutensoku]].
+
*Sanae bắt đầu được mô tả như một người "lập dị", ham mê rô bốt, người ngoài hành tinh và những thứ tương tự, đặc biệt là kể từ ''[[Touhou Hisoutensoku]]''.
*Do từng là người sống ở thế giới bên ngoài, Sanae hay được vẽ trong trang phục nữ sinh trung học.
+
*Do từng là người sống ở thế giới bên ngoài và được ảnh hưởng từ tranh của [[alphes]], Sanae hay được vẽ trong trang phục nữ sinh trung học.
 
*Sanae rất hay được mô tả là có vòng một lớn, và thường hay xuất hiện trong một vài fanwork trong đó cô hay tự hào về việc mình có vòng một "nảy nở" hơn Reimu. Không rõ ngay từ đầu việc này có liên quan tới Reimu không, nhưng nguyên nhân cho những fanwork này có lẽ bắt nguồn từ việc Bác Lệ Thần Xã của Reimu là một ngôi đền nghèo "kiết xác", trong khi Thủ Thỉ Thần Xã của Sanae là một ngôi đền rất lớn và sung túc.
 
*Sanae rất hay được mô tả là có vòng một lớn, và thường hay xuất hiện trong một vài fanwork trong đó cô hay tự hào về việc mình có vòng một "nảy nở" hơn Reimu. Không rõ ngay từ đầu việc này có liên quan tới Reimu không, nhưng nguyên nhân cho những fanwork này có lẽ bắt nguồn từ việc Bác Lệ Thần Xã của Reimu là một ngôi đền nghèo "kiết xác", trong khi Thủ Thỉ Thần Xã của Sanae là một ngôi đền rất lớn và sung túc.
 
*Mái tóc màu xanh của Sanae đôi khi được mô tả như một loài thực vật (rau, cỏ, vv...).
 
*Mái tóc màu xanh của Sanae đôi khi được mô tả như một loài thực vật (rau, cỏ, vv...).
*Spell card [[Miracle "Miracle Fruit"]] của Sanae nghe rất nữ tính, trái ngược hẳn với các spell card mà cô dùng trong [[Mountain of Faith]] vốn mang nặng tính sử thi, điều này khiến nhiều fan đặt cho cô biệt danh là {{nihongo|"trái cây (cười)"|フルーツ(笑)|furoutsu (emi)|}}, lấy từ {{nihongo|"kẹo (cười)"|スイーツ(笑)|suiitsu (emi)|}}, vốn là một tiếng lóng để chỉ những cô gái chỉ chạy theo mốt thời thượng và không thực sự hiểu về chúng.
+
*Spell card [[Miracle "Miracle Fruit"]] của Sanae trong ''[[Subterranean Animism]]'' nghe rất nữ tính, trái ngược hẳn với các spell card mà cô dùng trong ''[[Mountain of Faith]]'' vốn mang nặng tính sử thi, điều này khiến nhiều fan đặt cho cô biệt danh là {{nihongo|"trái cây (cười)"|フルーツ(笑)|furoutsu (emi)|}}, lấy từ {{nihongo|"kẹo (cười)"|スイーツ(笑)|suiitsu (emi)|}}, vốn là một tiếng lóng để chỉ những cô gái chỉ chạy theo mốt thời thượng và không thực sự hiểu về chúng.
**Biệt danh này phần nào đó đúng với Sanae, vốn có danh hiệu là "con người hời hợt và nông cạn" trong [[Wild and Horned Hermit]].
+
**Biệt danh này phần nào đó đúng với Sanae, vốn có danh hiệu là "con người hời hợt và nông cạn" trong ''[[Wild and Horned Hermit]]''.
*Nhiều fan đùa rằng cô mắc hội chứng chuunibyou, hội chứng "ảo tưởng sức mạnh" bắt nguồn từ light novel [https://vi.wikipedia.org/wiki/Chūnibyō_Demo_Koi_ga_Shitai! Chounibyou Demo Koi ga Shitai!]. Điều này khá đúng vì Sanae thực sự từng coi mình như một siêu anh hùng giải cứu thế giới.
+
*Nhiều fan đùa rằng cô mắc hội chứng chuunibyou, hội chứng "ảo tưởng sức mạnh" bắt nguồn từ light novel [[wikipedia:vi:Chūnibyō_Demo_Koi_ga_Shitai!|Chounibyou Demo Koi ga Shitai!]]. Điều này khá đúng vì Sanae thực sự từng coi mình như một siêu anh hùng giải cứu thế giới, nhưng cũng không hẳn đúng vì cô thực sự có sức mạnh chứ không hoàn toàn "ảo tưởng".
* Có một biệt danh mà fan đặt cho Sanae là {{nihongo||絶対許'''さない'''|zettai yuru'''sanae'''|}}, tạm dịch "Sanae tất sát", vốn được lấy từ cụm {{nihongo||絶対許さない|zettai yurusanai|}}, nghĩa đen "tuyệt đối không dung thứ". Biệt danh này bắt nguồn từ thái độ hung hãn của cô đối với yêu quái thể hiện trong [[Undefined Fantastic Object]] (đặc biệt là đối với Kogasa).
+
* Có một biệt danh mà fan đặt cho Sanae là {{nihongo||絶対許'''さない'''|zettai yuru'''sanae'''|}}, tạm dịch "Sanae tất sát", vốn được lấy từ cụm {{nihongo||絶対許さない|zettai yurusanai|}}, nghĩa đen "tuyệt đối không dung thứ". Biệt danh này bắt nguồn từ thái độ hung hãn của cô đối với yêu quái thể hiện trong ''[[Undefined Fantastic Object]]'' (đặc biệt là đối với Kogasa).
** Biệt danh này thường được ghi kèm trong một bức tranh có nền giống [https://vi.wikipedia.org/wiki/Quốc_kỳ_Cộng_hòa_Macedonia quốc kỳ của Macedonia], Sanae ở chính giữa và có một vẻ mặt trông rất khó ưa (smugface). Nó được lấy từ meme [http://knowyourmeme.com/memes/majiresu majiresu] xuất hiện trên [https://en.wikipedia.org/wiki/Futaba_Channel Futaba Channel].
+
** Biệt danh này thường được ghi kèm trong một bức tranh có nền giống [[wikipedia:vi:Quốc_kỳ_Cộng_hòa_Macedonia|quốc kỳ của Macedonia]], với Sanae ở chính giữa và có một vẻ mặt trông rất khó ưa (smugface). Nó được lấy từ meme [http://knowyourmeme.com/memes/majiresu majiresu] xuất hiện trên [[wikipedia:Futaba_Channel|Futaba Channel]].
* Một trong những biệt danh nổi tiếng nhất của Sanae đối với fan là biệt danh "good girl", hay "gái ngoan" trong cộng đồng fan Việt Nam. Biệt danh này bắt nguồn từ trang 29 của truyện {{nihongo|[[Cold Wind but Warm Winter]]|木枯らし吹いても温い冬||}}. Biệt danh này có thể hiểu theo nghĩa đen rằng Sanae thực sự là một cô gái hiền lành, nhưng cũng rất hay được dùng theo nghĩa bóng, ám chỉ cô là một cô gái "hư hỏng".
+
* Một trong những biệt danh nổi tiếng nhất của Sanae đối với fan là biệt danh "good girl", hay "gái ngoan" trong cộng đồng fan Việt Nam. Biệt danh này bắt nguồn từ trang 29 của truyện {{nihongo|[["Cold Wind but Warm Winter"]]|木枯らし吹いても温い冬||}}. Biệt danh này có thể hiểu theo nghĩa đen rằng Sanae thực sự là một cô gái hiền lành, nhưng cũng rất hay được dùng theo nghĩa bóng, ám chỉ cô là một cô gái "hư hỏng".
* Tương tự [[Aya]], một số fan cảm thấy Sanae quá được ưu ái từ khi mới ra mắt (xuất hiện liên tục từ [[Mountain of Faith]] cho tới [[Ten Desires]]). Hàng loạt dị biến diễn ra sau đó có liên quan đến các vị thần ở Thủ Thỉ Thần Xã càng tăng thêm sự bất mãn này. Vì thế mỗi khi có một tựa game mới ra mắt, lại xuất hiện một số trò nói móc về việc Sanae xuất hiện với vai trò nhân vật chính, cùng với đó là sự không hài lòng về việc [[Sakuya]] không được trở lại. Điều này khiến sự bất mãn về cô không lớn, nhưng rất dai dẳng.
+
* Tương tự [[Aya]], một số fan cảm thấy Sanae quá được ưu ái từ khi mới ra mắt (xuất hiện liên tục từ ''[[Mountain of Faith]]'' cho tới ''[[Ten Desires]]''). Hàng loạt dị biến diễn ra sau đó có liên quan đến các vị thần ở Thủ Thỉ Thần Xã càng tăng thêm sự bất mãn này. Vì thế mỗi khi có một tựa game mới ra mắt, lại xuất hiện một số trò nói móc về việc Sanae xuất hiện với vai trò nhân vật chính, cùng với đó là sự không hài lòng về việc [[Sakuya]] không được trở lại. Điều này khiến sự bất mãn về cô không lớn, nhưng rất dai dẳng.
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
  
 
==Thông tin cá nhân==
 
==Thông tin cá nhân==
{{hidden begin
+
{{hidden green|''[[Mountain of Faith]]'' - [[Mountain of Faith/Thông tin cá nhân|キャラ設定.txt]]}}
| title = [[Mountain of Faith]] - キャラ設定.txt
+
{{#lsth:Mountain of Faith/Thông tin cá nhân|[[Kochiya Sanae]]}}
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
+
{{hidden end}}
| titleclass = spoiler-profile
+
{{hidden green|''[[Undefined Fantastic Object]]'' - [[Undefined Fantastic Object/Thông tin cá nhân|キャラ設定とエキストラストーリー.txt]]}}
| bodyclass  = spoiler-profile
+
{{#lsth:Undefined Fantastic Object/Thông tin cá nhân|[[Kochiya Sanae]]}}
}}
+
{{hidden end}}
{{#lsth:Thông tin cá nhân/Mountain of Faith|[[Kochiya Sanae]]}}
+
{{hidden green|''[[Touhou Hisoutensoku]]'' - [[Touhou Hisoutensoku/Thông tin cá nhân|登場人物.txt]]}}
{{hidden end}}<hr>
+
{{#lsth:Touhou Hisoutensoku/Thông tin cá nhân|[[Kochiya Sanae]]}}
{{hidden begin
+
{{hidden end}}
| title = [[Undefined Fantastic Object]] - キャラ設定とエキストラストーリー.txt
+
{{hidden green|''[[Wild and Horned Hermit]]'' - [[Wild and Horned Hermit/Thông tin cá nhân|キャラクター紹介]]}}
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
+
{{#lsth:Wild and Horned Hermit/Thông tin cá nhân|[[Kochiya Sanae]]}}
| titleclass = spoiler-profile
+
{{hidden end}}
| bodyclass  = spoiler-profile
+
{{hidden green|''[[Ten Desires]]'' - [[Ten Desires/Thông tin cá nhân|キャラ設定とエキストラストーリー.txt]]}}
}}
+
{{#lsth:Ten Desires/Thông tin cá nhân|[[Kochiya Sanae]]}}
{{#lsth:Thông tin cá nhân/Undefined Fantastic Object|[[Kochiya Sanae]]}}
+
{{hidden end}}
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden green|''[[Legacy of Lunatic Kingdom]]'' - [[Legacy of Lunatic Kingdom/Thông tin cá nhân|omake.txt]]}}
{{hidden begin
+
{{#lsth:Legacy of Lunatic Kingdom/Thông tin cá nhân|[[Kochiya Sanae]]}}
| title = [[Touhou Hisoutensoku]] - 登場人物.txt
+
{{hidden end}}
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
+
 
| titleclass = spoiler-profile
 
| bodyclass  = spoiler-profile
 
}}
 
{{#lsth:Touhou Hisoutensoku/Giới thiệu nhân vật|[[Kochiya Sanae]]}}
 
{{hidden end}}<hr>
 
{{hidden begin
 
| title = [[Wild and Horned Hermit]] - キャラクター紹介
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-profile
 
| bodyclass  = spoiler-profile
 
}}
 
{{#lsth:Wild and Horned Hermit/Giới thiệu nhân vật|[[Kochiya Sanae]]}}
 
{{hidden end}}<hr>
 
{{hidden begin
 
| title = [[Ten Desires]] - キャラ設定とエキストラストーリー.txt
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-profile
 
| bodyclass  = spoiler-profile
 
}}
 
{{#lsth:Thông tin cá nhân/Ten Desires|[[Kochiya Sanae]]}}
 
{{hidden end}}<hr>
 
{{hidden begin
 
| title = [[Legacy of Lunatic Kingdom]] - omake.txt
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-profile
 
| bodyclass  = spoiler-profile
 
}}
 
{{#lsth:Thông tin cá nhân/Legacy of Lunatic Kingdom|[[Kochiya Sanae]]}}
 
{{hidden end}}<hr>
 
 
==Thư viện ảnh==
 
==Thư viện ảnh==
<gallery>Th10Sanae.png|Sanae trong [[Moutain of Faith]].
+
;Game
Th12Sanae.png|Sanae trong [[Undefined Fantastic Object]].
+
<gallery>
Th123Sanae.png|Sanae trong [[Touhou Hisoutensoku]].
+
Th10Sanae.png|''[[Mountain of Faith]]''
Th13Sanae.png|Sanae trong [[Ten Desires]].
+
Th12Sanae.png|''[[Undefined Fantastic Object]]''
GoMSigil-Sanae.jpg|Biểu tượng của Sanae trong [[Grimoire of Marisa]].
+
Th123Sanae.png|''[[Touhou Hisoutensoku]]''
WaHHSanae.jpg|Sanae trong [[Wild and Horned Hermit]].
+
Th13Sanae.png|''[[Ten Desires]]''
WaHH_3_cover.jpg|Sanae trên bìa tập 3 của [[Wild and Horned Hermit]].
+
Th123SanaeSigil.png|Biểu tượng trong ''[[Touhou Hisoutensoku]]''.
Th123SanaeSigil.png|Biểu tượng của Sanae trong [[Touhou Hisoutensoku]].</gallery>
+
</gallery>
 +
;Ấn phẩm
 +
<gallery>
 +
GoMSigil-Sanae.jpg|Biểu tượng trong ''[[The Grimoire of Marisa]]''
 +
WaHHSanae.jpg|''[[Wild and Horned Hermit]]''
 +
WaHH_3_cover.jpg|Bìa tập 3 của ''[[Wild and Horned Hermit]]'' (cùng [[Kasen]])
 +
</gallery>
 +
 
 
==Sprite==
 
==Sprite==
 
{{Sprite
 
{{Sprite
 
  | file = [[File:Th10SanaeSprite.png]]
 
  | file = [[File:Th10SanaeSprite.png]]
  | desc = Sprite của Sanae trong [[Mountain of Faith]]
+
  | desc = ''[[Mountain of Faith]]''
 
}}
 
}}
 
{{Sprite
 
{{Sprite
 
  | file = [[File:Th12SanaebackSprite.png]]
 
  | file = [[File:Th12SanaebackSprite.png]]
  | desc = Sprite của Sanae từ phía sau trong [[Undefined Fantastic Object]]
+
  | desc = ''[[Undefined Fantastic Object]]'' (phía sau)
 
}}
 
}}
 
{{Sprite
 
{{Sprite
 
  | file = [[File:Th135Sanae.png]]
 
  | file = [[File:Th135Sanae.png]]
  | desc = Sprite của Sanae trong [[Hopeless Masquerade]]
+
  | desc = ''[[Hopeless Masquerade]]''
 
}}
 
}}
  
==Nguồn==
 
*[[Mountain of Faith]] - [[Mountain of Faith/Cốt truyện#Cốt truyện chính|Các cốt truyện màn 5]]; [[Thông tin cá nhân/Mountain of Faith|キャラ設定.txt]]
 
*[[Subterranean Animism]] - [[Subterranean Animism/Cốt truyện#Extra|Các cốt truyện màn Extra]]
 
*[[Undefined Fantastic Object]] - [[Undefined Fantastic Object/Cốt truyện#Lời nói đầu|Lời nói đầu]]; [[Undefined Fantastic Object/Cốt truyện#Cốt truyện chính|Các cốt truyện của Sanae]]; [[Undefined Fantastic Object/Cốt truyện#Extra|Các cốt truyện Extra của Sanae]]; [[Thông tin cá nhân/Undefined Fantastic Object|キャラ設定とエキストラストーリー.txt]]
 
*[[Touhou Hisoutensoku]] - [[Touhou Hisoutensoku/Cốt truyện/Sanae|Cốt truyện của Sanae]]; [[Touhou Hisoutensoku/Cốt truyện/Sanae hội thoại|Các đoạn đối thoại của Sanae]]; http://www.tasofro.net/touhou123/chara.html
 
*[[Double Spoiler]] - [[Double Spoiler/Spell card/Extra|Nhận xét spell card cảnh Extra]]
 
*[[Ten Desires]] - [[Ten Desires/Cốt truyện#Lời nói đầu|Lời nói đầu]]; [[Ten Desires/Cốt truyện#Cốt truyện chính|Các cốt truyện của Sanae]]; [[Ten Desires/Cốt truyện#Extra|Các cốt truyện Extra của Sanae]]; [[Thông tin cá nhân/Ten Desires|キャラ設定とエキストラストーリー.txt]]
 
*[[Grimoire of Marisa]] - [[Grimoire of Marisa/Sanae|Spell card của Kochiya Sanae]]
 
*[[Symposium of Post-mysticism]] - [[Symposium of Post-mysticism/Sanae|Bài viết về Kochiya Sanae]]
 
*[[Silent Sinner in Blue]] - Chương 9
 
 
==Chú thích==
 
==Chú thích==
<references/>
+
<references>
 +
<ref name="awa">[[Bảng hỏi và đáp của ZUN tại Anime Weekend Atlanta 2013]].</ref>
 +
<ref name="dsspellcard">''[[Double Spoiler]]'': Nhận xét của [[Hatate]] về spell card [[Youkai Extermination "Bewitching Power Spoiler"]].</ref>
 +
<ref name="sopm">''[[Symposium of Post-mysticism]]'': [[Symposium of Post-mysticism/Kochiya Sanae|Kochiya Sanae]].</ref>
 +
</references>
  
 
[[de:Sanae Kochiya]]
 
[[de:Sanae Kochiya]]

Bản hiện tại lúc 05:13, ngày 30 tháng 12 năm 2018

東風谷 (こちや) 早苗 (さなえ)
Kochiya Sanae
Kochiya Sanae
Hiện nhân thần của những phép màu sống trên núi
Phiên âm:
kot͡ɕija sanae (♫)
Tên gọi khác:
Kotiya Sanae
Chủng loài:
Năng lực:
Tạo ra những phép màu
Nghề nghiệp:
Nơi sinh sống / hoạt động:
~o0o~

Kochiya Sanae (東風谷 早苗 Kochiya Sanae) là một con người, nhưng là hậu duệ xa của nữ thần Moriya Suwako. Cô sống ở Thủ Thỉ Thần Xã trên núi Yêu Quái. Cô xuất hiện lần đầu trong Mountain of Faith.

Thông tin[sửa]

Sanae là một hiện nhân thần, tức là cô là một vị thần ngay khi vẫn còn đang là một con người, vậy nên về cơ bản ở Thủ Thỉ Thần Xã có ba vị thần.[1] Khá thú vị khi dù bản thân cô là thần, cô còn là một vu nữ thờ hai vị thần khác. Cũng như các vị thần khác, sức mạnh của Sanae sẽ tăng lên khi cô có được nhiều đức tin, nhưng nếu như không còn đức tin nữa, cô không biến mất như thần thông thường, mà chỉ đơn giản là trở lại thành một con người.

Tính cách[sửa]

Cô là người rất tự tin về năng lực của mình và rất có trách nhiệm. Cô cũng là người rất năng động, đôi khi năng động quá mức. Là một người lớn lên ở thế giới bên ngoài, thế giới ở Ảo Tưởng Hương là một nơi rất lạ lẫm và thú vị đối với cô. Cô tìm được niềm vui lạ thường trong việc xử lý các dị biến và tiêu diệt yêu quái, tự coi mình như một nhân vật chính trong game, hay tiểu thuyết, hay một nữ anh hùng giải cứu thế giới. Thái độ có phần tàn nhẫn của cô đối với yêu quái khiến cô không giống như một con người hay một vị thần, mà trông giống như một yêu quái hơn.[2]

Cô thường xuyên liên hệ tới văn hóa đại chúng, và có kiến thức tương đối về những khái niệm khoa học hiện đại (mặc dù có vẻ không chuyên sâu cho lắm). Về điểm này cô không được như Kanako, vậy nên bạn sẽ không tìm hiểu được những công nghệ từ thế giới bên ngoài thông qua cô, cũng như những nỗ lực giải thích những kiến thức của cô cho người bản địa chỉ khiến họ cảm thấy lúng túng. Ngược lại, Sanae lại khá thiếu những kiến thức liên quan tới chức nghiệp vu nữ của mình, ví dụ hiểu biết về các yêu quái.[cần dẫn nguồn]

Năng lực[sửa]

Sanae trên tờ rơi quảng bá Undefined Fantastic Object.
Năng lực tạo ra phép màu

Sanae có năng lực tạo ra phép màu. Các pháp sư gió như cô có khả năng hô mưa gọi gió thông qua việc dùng những kỹ thuật đặc biệt để khẩn cầu thần linh, tuy nhiên không ai biết điều này cả, và người ta thường nhầm lẫn rằng chính những pháp sư gió này là người đã tạo ra mưa và gió. Dần dần những pháp sư gió bắt đầu nhận được đức tin từ con người và do đó trở thành một thần linh, ngay cả khi họ vẫn đang còn là con người.[cần dẫn nguồn] Từ khi còn nhỏ, Sanae đã thành thạo những bí quyết để kêu gọi thần linh được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Lẽ ra với việc này cô có thể nhanh chóng nhận được rất nhiều đức tin từ con người, nhưng tiếc thay thế giới bên ngoài đã thay đổi quá nhiều, đến mức ngay cả những hiện nhân thần cũng khó có thể nhận được đức tin nữa.[cần dẫn nguồn]

Phép màu hay bị nhầm lẫn với vận may. Nó không liên quan tới việc bạn có gặp may hay không, và không hoàn toàn mang tính tích cực hay tiêu cực.[1] Phép màu ở đây là những sự việc chỉ xảy ra với xác suất vô cùng nhỏ, nó là đỉnh điểm của xác suất, hay có thể nói nó là sự ngẫu nhiên đến cùng cực. Về khả năng của Sanae, người ta nói để tạo ra phép màu cô cần một khoảng thời gian dài cho việc chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị sẽ tác động đến độ mạnh của phép màu. Cô có thể tạo ra một phép màu đơn giản chỉ bằng một từ, nhưng để làm ra những phép màu to lớn thì cô cần vài ngày liên tục để làm phép. Điều đó có vẻ không phải là một khoảng thời gian phù hợp với một con người.[1]

Triệu hồi thần linh

Là một vu nữ, Sanae cũng có khả năng triệu hồi thần linh, nhưng cô chỉ giới hạn trong việc triệu hồi 2 vị thần của Thủ Thỉ Thần Xã là KanakoSuwako mà thôi.

Spell card

Nhiều spell card của Sanae lấy cảm hứng từ các phép màu xảy ra trong nhiều truyền thuyết của nhiều nơi khác nhau, ví dụ như khi Moses tách đôi biển cả (Sea Opening "Moses's Miracle"), Gia Cát Lượng kêu gọi gió đông nam trong trận Xích Bích (Preparation "Star Ritual to Call the Godly Winds"), cơn bão xuất hiện diệt sạch đoàn tàu chiến xâm lược Nhật Bản của quân Mông Cổ (Miracle "God's Wind") và còn nhiều phép màu khác nữa. Một số spell card khác của Sanae có hiệu "bí pháp" (秘法, "Esoterica" trong tiếng Anh), có thể ám chỉ những bí quyết mà cô được học. Các spell card còn lại của Sanae liên quan tới việc cô sử dụng sức mạnh từ Kanako và Suwako với chủ đề liên quan tới rắn và ếch.

Nghề nghiệp[sửa]

Sanae là vu nữ ở Thủ Thỉ Thần Xã, nhiệm vụ của cô là thu thập đức tin ở trong Nhân Thôn bằng cách thực hiện những phép màu của mình ở chốn đông người. Sở dĩ Sanae phù hợp với nhiệm vụ này là vì bản thân cô cũng là một con người, vì thế cô sẽ dễ dàng tiếp cận người trong thôn hơn.[1]

Thiết kế[sửa]

Tên gọi[sửa]

Ý nghĩa những chữ trong họ Kochiya:

 • ko (, "Đông", nghĩa là "hướng đông").
 • chi (, "Phong", nghĩa là "gió").
 • ya (, "Cốc", từ chỉ khe hẹp giữa hai ngọn núi do có sông chảy qua).

Chữ có xuất hiện trong tên của sê-ri - Touhou (), còn chữ thì xuất hiện trong tên tiếng Nhật của Mountain of Faith - Touhou Fuujinroku (東方神録), đây là tựa game đầu tiên mà Sanae xuất hiện.

Ý nghĩa những chữ trong tên Sanae:

 • sa (, "Tảo", nghĩa là "sớm").
 • nae (, "Miêu", nghĩa là "lúa non").

Ngoài ra 早苗 là từ để chỉ mạ, tức cây lúa non.

Tên gọi Sanae của cô có thể lấy từ một nhân vật lịch sử có thật là Moriya Sanae (守矢早苗), người đứng đầu đời thứ 78 của tộc Moriya, tự nhận mình là hậu duệ của thần Moreya (洩矢神 Moreya-shin, moreya là cách phát âm cổ của moriya). Đây là gia tộc được cho là người kế thừa của các thần trưởng quan (神長官 Jin Choukan) của đền Suwa (諏訪大社 Jin Choukan). Việc tên của Sanae được lấy từ Moriya Sanae cũng góp phần nói lên mối liên hệ giữa Sanae và Moriya Suwako.

Ngoại hình[sửa]

Sanae trong Forbidden Scrollery.
Mountain of Faith

Sanae có tóc dài màu xanh lục, mắt màu vàng. Cô mặc một bộ trang phục của vu nữ: áo màu trắng với tay áo rời, ở rìa áo và tay áo là một mảng màu xanh dương với hoa văn hình chấm bi màu trắng và những đoạn thẳng màu trắng chụm ba lại như hình mũi tên. Cô mang váy dài màu xanh dương với hoa văn tương tự như hoa văn áo. Tóc của cô có cài một vật trang trí hình con ếch màu xanh lục (gợi tới Suwako) và đoạn tóc dài ở bên trái có một dây buộc tóc hình con rắn (gợi tới Kanako). Cô mang tất trắng, giày màu xanh mòng két. Trên tay cô cầm một chiếc gậy trừ tà: một chiếc gậy ngắn có một mảnh giấy chữ nhật dài gắn ở đầu và buộc với hai sợi dây dài màu trắng.

Undefined Fantastic Object

Sanae có mắt màu xanh lục. Cô đeo một chiếc vòng màu xanh lục trên cổ, bên hông có gắn hai sợi chỉ thùy (shide).

Trong tờ rơi quảng cáo của alphes, ta có thể thấy Sanae mặc đồng phục học sinh, cô cũng đeo chiếc vòng giống như trong game, nhưng nó có màu vàng kim.

Touhou Hisoutensoku

Cô có mắt màu xanh dương-tím. Nền hoa văn trên áo cô có màu hơi ngả tím nhạt trong khi phần váy thì vẫn là màu xanh đậm như thường. Chiếc gậy trừ ta mà cô cầm có cán dài hơn.

Ten Desires

Sanae có mắt màu xanh thẫm. Váy của cô ngắn hơn, chỉ dài hơn đầu gối, và có diềm váy màu trắng. Cô mang một đôi bốt màu nâu.

Legacy of Lunatic Kingdom

Hoa văn trên váy của Sanae được thay mới. Cô mang tất dài màu trắng và giày màu nâu.

Nghi vấn và giả thuyết[sửa]

※ Cảnh báo: Tất cả thông tin trong mục này, ngoại trừ các bằng chứng, đều không hề mang tính chính thức. ※
Về nguyên nhân mà cô không góp mặt trong Hopeless Masquerade

Sanae nói riêng và các vị thần của Thủ Thỉ Thần Xã nói chung đều không góp mặt trong sự kiện của Hopeless Masquerade, bất chấp việc họ cũng là một đại diện cho Thần đạo. Trong khi ZUN đã trả lời chính thức rằng ông loại bỏ Thủ Thỉ Thần Xã ra khỏi sự kiện này không vì lý do đặc biệt gì cả.[3] Tuy nhiên có một số lý giải không chính thức dựa trên các sự kiện diễn ra trong manga như sau: Trong chương 19 của Wild and Horned Hermit, cô đã than phiền về việc Kanako (có thể cả cô nữa) không hề tham gia vào giải quyết hai bị biến gần đây (Hopeless MasqueradeDouble Dealing Character). Khi đó Kanako chỉ bảo rằng cô hãy bình tĩnh và nói rằng thật ra kế hoạch chính của Kanako đã bắt đầu, ngụ ý cô không can dự vào hai dị biến trên là do tập trung cho kế hoạch này.

Về nguyên nhân mà cô không góp mặt trong Double Dealing Character

Một trong những nguyên nhân khác mà Sanae không góp mặt trong việc giải quyết dị biến trong Double Dealing Character là vì cây gậy trừ tà của cô không hề hành động kỳ lạ như của Reimu, và Marisa chỉ ra rằng nguyên nhân của việc này có thể là do cô không thực sự sử dụng nó thường xuyên lắm.

Vai trò[sửa]

※ Cảnh báo: Tiết lộ cốt truyện. ※

Các mối quan hệ[sửa]

Moriya Suwako

Suwako là một trong những vị thần của Thủ Thỉ Thần Xã nơi mà Sanae làm vu nữ. Cô cũng là tổ tiên của Sanae, và là chủ sở hữu thực sự của Thủ Thỉ Thần Xã.

Yashaka Kanako

Kanako là một vị thần khác của Thủ Thỉ Thần Xã, và là người điều hành ngôi đền này, ít nhất là trước mặt người khác.

Hakurei ShrineKirisame Marisa

Theo thời gian họ đã dần trở thành bạn bè của nhau, Sanae cũng thường xuyên đến thăm đền của Reimu.

Các đòn đánh[sửa]

Spell Card[sửa]

Bên lề[sửa]

Ảnh bìa của đĩa OST của Touhou Hisoutensoku với hình Sanae.
 • Sanae là một người có tửu lượng kém, hoặc không thích uống rượu. Trong Mountain of Faith, cô tỏ ra rất lo lắng khi được thông báo là thiên cẩu sẽ tổ chức hàng loạt buổi tiệc rượu liên miên, và người dẫn chuyện nói rằng cô chỉ có thể cố chịu đựng việc đó mà thôi. Trong chương 19 của Wild and Horned Hermit, cô cho thấy sự không thoải mái khi phải uống rượu liên tục.
 • Biểu tượng của Sanae trong The Grimoire of Marisa trông giống như ngôi sao David của đạo Do Thái.
 • Spell card Sea Opening "The Day the Sea Split" của cô trông rất giống một đòn tấn công của Alice trong Mystic Square.
 • Spell card Sea Opening "Moses's Miracle" của cô rất giống với đòn Misogi () của nhân vật Shin Akuma trong game Capcom vs SNK.
 • Trong khi đấu với Suwako trong Touhou Hisoutensoku, Sanae vẫn có thể triệu hồi Suwako để chiến đấu, hay nói cách khác ta có thể thấy 2 Suwako trong trận đấu này.
Tư thế bay của Sanae.
 • Trong Touhou Hisoutensoku, mặc dù ảnh nhân vật cho thấy Sanae có mắt màu xanh, sprite của cô lại cho thấy cô có mắt màu vàng.
 • Trong Touhou Hisoutensoku, một bản màu thay thế của cô giống với Rumia, một bản giống Mokou và một bản khác giống Mystia.
 • Sự xuất hiện của Sanae trong Subterranean Animism là một sự bất ngờ vì trước đó không ai biết rằng Thủ Thỉ Thần Xã lại liên quan tới dị biến này, cộng với việc cô nói "bạn không thể để mình bị bó hẹp bởi lẽ thường trong Ảo Tưởng Hương chứ!?" hoàn toàn khớp với cách mà cô xuất hiện (không theo lẽ thường), khiến đây có thể được cho là một hành động phá vỡ bức tường thứ tư.
 • Tư thế khi bay của Sanae trông giống như tư thế bay của siêu nhân (Superman).

Fandom[sửa]

※ Cảnh báo: Bất kỳ chi tiết nào được mô tả trong mục này đều hoàn toàn là hư cấu và không phải là các thông tin chính thức của nhân vật ※

Thông tin cá nhân[sửa]

Thư viện ảnh[sửa]

Game
Ấn phẩm

Sprite[sửa]

Chú thích[sửa]