Bản mẫu:If

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:37, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Mami (thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{ {{{|safesubst:}}}p{{ {{{|safesubst:}}}#ifeq:{{{1}}}|eq|1|2}}|{{ {{{|safesubst:}}}p{{ {{{|safesubst:}}}#ifeq:{{{2}}}|{{{3}}}|1|2}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}}}|{…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

{{ safesubst:p{{ safesubst:#if{{{1}}}:{{{2}}}|1|2}}|{{{3}}}|}}

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]