Bản mẫu:Appearance

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 12:44, ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Lauqerm (thảo luận | đóng góp)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

{{{1}}}{{#ifeq:false|false|| }} {{{2}}}