Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Title”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly><tr>
+
<includeonly><div class="gridTable__title" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; border-bottom: 1px solid #222">
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{jap|{{{1}}}}}}</td>
+
<div style="padding: 3px;">{{{jap|{{{1}}}}}}</div>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{eng|{{{2}}}}}}</td>
+
<div style="padding: 3px;">{{{eng|{{{2}}}}}}</div>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{vie|{{{3}}}}}}</td>
+
<div style="padding: 3px;">{{{vie|{{{3}}}}}}</div>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{app|{{{4}}}}}}</td>
+
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">{{{app|{{{4}}}}}}</div>
</tr></includeonly>
+
</div></includeonly>

Phiên bản lúc 05:05, ngày 22 tháng 8 năm 2018