Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Title”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<tr>
 
<tr>
<td style="border-bottom: 1px solid #353535">{{{jap|{{{1}}}}}}</td>
+
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{jap|{{{1}}}}}}</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #353535">{{{eng|{{{2}}}}}}</td>
+
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{eng|{{{2}}}}}}</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #353535">{{{vie|{{{3}}}}}}</td>
+
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{vie|{{{3}}}}}}</td>
<td style="border-bottom: 1px solid #353535">{{{app|{{{4}}}}}}</td>
+
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{app|{{{4}}}}}}</td>
 
</tr>
 
</tr>

Phiên bản lúc 13:54, ngày 12 tháng 8 năm 2016

{{{1}}} {{{2}}} {{{3}}} {{{4}}}