Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Title”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<tr>
+
<includeonly><tr>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{jap|{{{1}}}}}}</td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{jap|{{{1}}}}}}</td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{eng|{{{2}}}}}}</td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{eng|{{{2}}}}}}</td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{vie|{{{3}}}}}}</td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{vie|{{{3}}}}}}</td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{app|{{{4}}}}}}</td>
 
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{app|{{{4}}}}}}</td>
</tr>
+
</tr></includeonly>

Phiên bản lúc 04:40, ngày 18 tháng 2 năm 2018