Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Title”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “<tr> <td>{{{jap|{{{1}}}}}}</td> <td>{{{eng|{{{2}}}}}}</td> <td>{{{vie|{{{3}}}}}}</td> <td>{{{app|{{{4}}}}}}</td> </tr>”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
<tr>
 
<tr>
<td>{{{jap|{{{1}}}}}}</td>
+
<td style="border-bottom: 1px solid black">{{{jap|{{{1}}}}}}</td>
<td>{{{eng|{{{2}}}}}}</td>
+
<td style="border-bottom: 1px solid black">{{{eng|{{{2}}}}}}</td>
<td>{{{vie|{{{3}}}}}}</td>
+
<td style="border-bottom: 1px solid black">{{{vie|{{{3}}}}}}</td>
<td>{{{app|{{{4}}}}}}</td>
+
<td style="border-bottom: 1px solid black">{{{app|{{{4}}}}}}</td>
 
</tr>
 
</tr>

Phiên bản lúc 11:11, ngày 11 tháng 8 năm 2016

{{{1}}} {{{2}}} {{{3}}} {{{4}}}