Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Title”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly><div class="gridTable__title" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; border-bottom: 1px solid #222">
+
<includeonly><div class="gridTable gridTable__title" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; border-bottom: 1px solid #222">
<div style="padding: 3px;">{{{jap|{{{1}}}}}}</div>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="0">{{{jap|{{{1}}}}}}</div>
<div style="padding: 3px;">{{{eng|{{{2}}}}}}</div>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="1">{{{eng|{{{2}}}}}}</div>
<div style="padding: 3px;">{{{vie|{{{3}}}}}}</div>
+
<div style="padding: 3px;" data-index="2">{{{vie|{{{3}}}}}}</div>
 
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">{{{app|{{{4}}}}}}</div>
 
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">{{{app|{{{4}}}}}}</div>
 
</div></includeonly>
 
</div></includeonly>

Bản hiện tại lúc 08:07, ngày 7 tháng 9 năm 2018