Bản mẫu:Tài liệu/end box2

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
< Bản mẫu:Tài liệu
Phiên bản vào lúc 07:05, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{Tài liệu/end box | preload = {{{preload|{{{mẫu|}}}}}} <!--Cho phép trang mẫu tùy biến--> | content = {{{content|{{{nội dung|}}}}}} | link…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm