Lịch sử sửa đổi của “Bản mẫu:Tài liệu/end box2”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 07:05, ngày 14 tháng 7 năm 2016Mamizou (Thảo luận | đóng góp). . (1.201 byte) (+1.201). . (Tạo trang mới với nội dung “{{Tài liệu/end box | preload = {{{preload|{{{mẫu|}}}}}} <!--Cho phép trang mẫu tùy biến--> | content = {{{content|{{{nội dung|}}}}}} | link…”)