Bản mẫu:Tài liệu/docspace

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
< Bản mẫu:Tài liệu
Phiên bản vào lúc 07:07, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{#switch: {{SUBJECTSPACE:{{FULLPAGENAME}}}} | {{ns:0}} | {{ns:File}} | {{ns:MediaWiki}} | {{ns:Category}} = {{TALKSPACE}} | #default = {{SUBJEC…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này là bản mẫu con của Bản mẫu:Tl tính không gian tên của trang tài liệu.