Bản mẫu:Sprite

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 10:03, ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<div class="sprite"><div class="sprite_image">{{{file|{{{1}}}}}}</div> {{{des|{{{2}}}}}}</div>”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{1}}}
{{{2}}}