Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Sprite”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
<div class="sprite"><div class="sprite_image" style="height: {{{3}}}">{{{file|{{{1}}}}}}</div>
+
<div class="sprite"><div class="sprite_image" style="height: {{{height|{{{3}}}}}}">{{{file|{{{1}}}}}}</div>
 
{{{desc|{{{2}}}}}}</div>
 
{{{desc|{{{2}}}}}}</div>

Phiên bản lúc 16:30, ngày 5 tháng 9 năm 2016

{{{1}}}
{{{2}}}