Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Sprite”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<div class="sprite__wrapper" style="height: {{{height|{{{3|}}}}}}; width: {{{width|{{{4|175px}}}}}}"><div class="sprite__image">{{{file|{{{1}}}}}}</div>
+
<div class="sprite__wrapper"><div class="sprite__image" style="height: {{{height|{{{3|150px}}}}}}; line-height: {{{height|{{{3|150px}}}}}}; width: {{{width|{{{4|160px}}}}}}">{{{file|{{{1}}}}}}</div>
{{{desc|{{{2}}}}}}</div>
+
<div class="sprite__text" style="width: {{{width|{{{4|160px}}}}}}">{{{desc|{{{2}}}}}}</div></div>

Bản hiện tại lúc 10:41, ngày 10 tháng 8 năm 2018

{{{1}}}
{{{2}}}