Bản mẫu:Ruby-en

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:38, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Mami (thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<includeonly><ruby><rb>{{{1}}}</rb><rp> (</rp><rt>{{{2}}}</rt><rp>) </rp></ruby></includeonly><noinclude> {{Documentation}} </noinclude>”)
(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]