Bản mẫu:P2

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:38, ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Mamizou (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{{2}}}<noinclude> {{Tài liệu}} <!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! --> </noinclude>”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

{{{2}}}

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]