Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2018-01-23''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.03
 +
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.02b
 +
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.02
 
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] được bán trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
 
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] được bán trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
 +
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.01
 +
</onlyinclude>
 
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] ra mắt
 
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] ra mắt
 
*'''2017-12-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 43 (Febri số 46)
 
*'''2017-12-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 43 (Febri số 46)
 
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web
 
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web
*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh</onlyinclude>
+
*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh
 
*'''2017-11-17''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]
 
*'''2017-11-17''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]
 
*'''2017-11-14''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản dùng thử trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]
 
*'''2017-11-14''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản dùng thử trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]

Phiên bản lúc 08:50, ngày 23 tháng 1 năm 2018

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]