Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 2: Dòng 2:
 
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
 
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
 
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]]
 
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]]
 +
*'''2017-12-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 43 (Febri số 46)
 
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web
 
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web
*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh
+
*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh</onlyinclude>
*'''2017-11-17''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]</onlyinclude>
+
*'''2017-11-17''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]
 
*'''2017-11-14''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản dùng thử trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]
 
*'''2017-11-14''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản dùng thử trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]
 
*'''2017-10-31''' [[Strange Creators of Outer World]] số 4
 
*'''2017-10-31''' [[Strange Creators of Outer World]] số 4

Phiên bản lúc 21:58, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]