Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Cập nhật)
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2016-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 45 (Comp Ace tháng 12 năm 2016)
 
*'''2016-10-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 36 (Febri số 38)
 
*'''2016-10-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 36 (Febri số 38)
 
*'''2016-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 44 (Comp Ace tháng 11 năm 2016)
 
*'''2016-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 44 (Comp Ace tháng 11 năm 2016)
 
*'''2016-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 43 (Comp Ace tháng 10 năm 2016)
 
*'''2016-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 43 (Comp Ace tháng 10 năm 2016)
*'''2016-08-13''' [[Dateless Bar "Old Adam"]] phát hành  
+
*'''2016-08-13''' [[Dateless Bar "Old Adam"]] phát hành </onlyinclude>
*'''2016-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 35 (Febri số 36)</onlyinclude>
+
*'''2016-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 35 (Febri số 36)
 
*'''2016-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 42 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 
*'''2016-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 42 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 
*'''2016-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 3 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 
*'''2016-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 3 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)

Phiên bản lúc 05:28, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]