Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Đã lùi lại sửa đổi 525 của Another Oni (Thảo luận))
n
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2016-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 37 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 +
*'''2016-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 3 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 
*'''2016-07-22''' Công bố CD nhạc [[Dateless Bar "Old Adam"]]
 
*'''2016-07-22''' Công bố CD nhạc [[Dateless Bar "Old Adam"]]
 
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2 xuất bản  
 
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2 xuất bản  

Phiên bản lúc 06:06, ngày 26 tháng 7 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]