Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2019-09-25''' Xuất bản chương 15 (chương cuối) của ''[[Visionary Fairies in Shrine]]'' (Comp Ace số tháng 11/2019)
 +
*'''2019-09-25''' Thông báo ra mắt ''[[Touhou Suichouka]]'' [https://twitter.com/ginger_toho/status/1176805133847429120 revealed] (Comp Ace số tháng 11/2019)
 +
*'''2019-09-09''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành trên [https://store.steampowered.com/app/1079160 Steam]
 
*'''2019-08-12''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành tại Comiket 96
 
*'''2019-08-12''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành tại Comiket 96
 
*'''2019-08-03''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được phát hành trên Steam
 
*'''2019-08-03''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được phát hành trên Steam

Phiên bản lúc 15:56, ngày 29 tháng 9 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]