Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
*'''2019-08-03''' [[Double Spoilers]] và [[Fairy Wars]] được phát hành trên Steam
+
*'''2019-08-12''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành tại Comiket 96
*'''2019-07-18''' [[Double Spoilers]] và [[Fairy Wars]] được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
+
*'''2019-08-03''' ''[[Double Spoilers]]'' ''[[Fairy Wars]]'' được phát hành trên Steam
*'''2019-06-19''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được phát hành trên Steam
+
*'''2019-07-18''' ''[[Double Spoilers]]'' ''[[Fairy Wars]]'' được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, dự kiến được phát hành vào tháng 07 năm 2019
*'''2019-06-14''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 50 (Febri số 55)</onlyinclude>
+
*'''2019-06-19''' ''[[Ten Desires]]'' ''[[Double Dealing Character]]'' được phát hành trên Steam
 +
*'''2019-06-14''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' phát hành chương 50 (Febri số 55)</onlyinclude>
 
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
 
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
 
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam<
 
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam<

Phiên bản lúc 12:38, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]