Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2017-10-15''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử sẽ được phát hành tại [[Reitaisai mùa thu 4]]
 +
*'''2017-10-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 42 (Febri số 44)
 
*'''2017-08-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 8
 
*'''2017-08-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 8
 
*'''2017-08-11''' [[Hidden Star in Four Seasons]]
 
*'''2017-08-11''' [[Hidden Star in Four Seasons]]
*'''2017-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 41 (Febri số 43)
+
*'''2017-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 41 (Febri số 43)</onlyinclude>
 
*'''2017-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 53 (Comp Ace tháng 09 năm 2017) (KẾT THÚC)
 
*'''2017-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 53 (Comp Ace tháng 09 năm 2017) (KẾT THÚC)
*'''2017-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 7 (Comp Ace tháng 09 năm 2017)</onlyinclude>
+
*'''2017-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 7 (Comp Ace tháng 09 năm 2017)
 
*'''2017-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 52 (Comp Ace tháng 08 năm 2017)
 
*'''2017-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 52 (Comp Ace tháng 08 năm 2017)
 
*'''2017-06-12''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 40 (Febri số 42)
 
*'''2017-06-12''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 40 (Febri số 42)

Phiên bản lúc 05:16, ngày 13 tháng 10 năm 2017

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]