Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2017-03-02''' [[Strange Creators of Outer World]] số 3
 +
*'''2017-02-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 48 (Comp Ace tháng 04 năm 2017)
 
*'''2017-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 38 (Febri số 40)
 
*'''2017-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 38 (Febri số 40)
 
*'''2017-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 47 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)
 
*'''2017-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 47 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)
*'''2017-01-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 5 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)
+
*'''2017-01-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 5 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)</onlyinclude>
 
*'''2016-12-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 7  
 
*'''2016-12-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 7  
*'''2016-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 46 (Comp Ace tháng 02 năm 2017)</onlyinclude>
+
*'''2016-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 46 (Comp Ace tháng 02 năm 2017)
 
*'''2016-12-11''' [[Antinomy of Common Flowers]] được giới thiệu
 
*'''2016-12-11''' [[Antinomy of Common Flowers]] được giới thiệu
 
*'''2016-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tankobon 6  
 
*'''2016-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tankobon 6  
Dòng 18: Dòng 20:
 
*'''2016-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 3 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 
*'''2016-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 3 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 
*'''2016-07-22''' Công bố CD nhạc [[Dateless Bar "Old Adam"]]
 
*'''2016-07-22''' Công bố CD nhạc [[Dateless Bar "Old Adam"]]
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2 xuất bản
+
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2  
 
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)
 
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)
 
*'''2016-06-21''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.32  
 
*'''2016-06-21''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.32  

Phiên bản lúc 23:30, ngày 24 tháng 2 năm 2017

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]