Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2016-08-26''' Forbidden Scrollery Chương 43 (Comp Ace tháng 10 năm 2016)
 
*'''2016-08-13''' [[Dateless Bar "Old Adam"]] phát hành  
 
*'''2016-08-13''' [[Dateless Bar "Old Adam"]] phát hành  
 
*'''2016-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 35 (Febri số 36)
 
*'''2016-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 35 (Febri số 36)
 
*'''2016-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 42 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 
*'''2016-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 42 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
*'''2016-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 3 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
+
*'''2016-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 3 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)</onlyinclude>
*'''2016-07-22''' Công bố CD nhạc [[Dateless Bar "Old Adam"]]</onlyinclude>
+
*'''2016-07-22''' Công bố CD nhạc [[Dateless Bar "Old Adam"]]
 
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2 xuất bản  
 
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2 xuất bản  
 
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)
 
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)

Phiên bản lúc 08:38, ngày 26 tháng 8 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]