Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 56: Dòng 56:
 
*'''2015-04-22''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 12]]
 
*'''2015-04-22''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 12]]
 
*'''2015-04-11''' Công bố [[Urban Legend in Limbo]] sẽ phát hành ở [[Reitaisai 12]]
 
*'''2015-04-11''' Công bố [[Urban Legend in Limbo]] sẽ phát hành ở [[Reitaisai 12]]
*'''2015-04-07''' Playism [http://playism-games.com/article/touhou-finally-coming-to-the-west announces] công bố sẽ mang Touhou tới phương Tây
+
*'''2015-04-07''' Playism [http://playism-games.com/article/touhou-finally-coming-to-the-west công bố] sẽ mang Touhou tới phương Tây
 
*'''2015-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 26 (Comp Ace tháng 5 năm 2015)
 
*'''2015-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 26 (Comp Ace tháng 5 năm 2015)
 
*'''2015-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 25 (Comp Ace tháng 4 năm 2015)
 
*'''2015-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 25 (Comp Ace tháng 4 năm 2015)
Dòng 65: Dòng 65:
 
*'''2014-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 23 (Comp Ace tháng 2 năm 2015)
 
*'''2014-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 23 (Comp Ace tháng 2 năm 2015)
 
*'''2014-12-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 26 (Febri số 26)
 
*'''2014-12-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 26 (Febri số 26)
*'''2014-12-22''' [[Urban Legend in Limbo]] [http://www.tasofro.net/touhou145/index.html confirmed] được công bố sẽ là tác phẩm hợp tác với [[Twilight Frontier]]
+
*'''2014-12-22''' [[Urban Legend in Limbo]] [http://www.tasofro.net/touhou145/index.html được công bố] sẽ là tác phẩm hợp tác với [[Twilight Frontier]]
 
*'''2014-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 3
 
*'''2014-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 3
 
*'''2014-11-16''' [[Urban Legend in Limbo]] được công bố tại Digital Game Expo 2014
 
*'''2014-11-16''' [[Urban Legend in Limbo]] được công bố tại Digital Game Expo 2014

Phiên bản lúc 06:49, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]