Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “<onlyinclude> *'''2016-06-30''' Strange Creators of Outer World 2nd issue released *'''2016-06-25''' Forbidden Scrollery Chapter 41 released (Comp…”)
 
 
(Không hiển thị 76 phiên bản của 3 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] 2nd issue released
+
*'''2019-12-30''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 3
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 41 released (Comp Ace August issue 2016)
+
*'''2019-12-26''' ''[[Lotus Eaters no Suisei]]'' Chương 1
*'''2016-06-21''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.32 update released
+
*'''2019-11-26''' ''[[Lotus Eaters no Suisei]]'' Chương 1
*'''2016-06-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 34 released (Febri Vol. 35)
+
*'''2019-11-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 2
*'''2016-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 40 released (Comp Ace July issue 2016)</onlyinclude>
+
*'''2019-10-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 1
*'''2016-05-08''' [[Dr. Latency's Freak Report]] released
+
*'''2019-10-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' được công bố
*'''2016-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 39 released (Comp Ace June issue 2016)
+
*'''2019-10-06''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' được phát hành tại [[Reitaisai mùa hè 6]]
*'''2016-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chapter 2 released (Comp Ace June issue 2016)
+
*'''2019-10-04''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' được công bố</onlyinclude>
*'''2016-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Tankobon 5 released
+
*'''2019-09-25''' Xuất bản chương 15 (chương cuối) của ''[[Visionary Fairies in Shrine]]'' (Comp Ace số tháng 11/2019)
*'''2016-04-21''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.31b update released
+
*'''2019-09-25''' Thông báo ra mắt ''[[Touhou Suichouka]]'' [https://twitter.com/ginger_toho/status/1176805133847429120 revealed] (Comp Ace số tháng 11/2019)
*'''2016-04-18''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.30 update released
+
*'''2019-09-09''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành trên [https://store.steampowered.com/app/1079160 Steam]
*'''2016-04-13''' [[Dr. Latency's Freak Report]] music CD announced
+
*'''2019-08-12''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành tại Comiket 96
*'''2016-04-09''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 33 released (Febri Vol. 34)
+
*'''2019-08-03''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được phát hành trên Steam
*'''2016-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 38 released (Comp Ace May issue 2016)
+
*'''2019-07-18''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, dự kiến được phát hành vào tháng 07 năm 2019
*'''2016-03-07''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.22b update released
+
*'''2019-06-19''' ''[[Ten Desires]]'' và ''[[Double Dealing Character]]'' được phát hành trên Steam
*'''2016-02-27''' [[Urban Legend in Limbo]] announced for PlayStation 4
+
*'''2019-06-14''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' phát hành chương 50 (Febri số 55)
*'''2016-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 37 released (Comp Ace April issue 2016)
+
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
*'''2016-02-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 32 released (Febri Vol. 33)
+
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam
*'''2016-02-17''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.21b update released
+
*'''2019-05-05''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) ra mắt
*'''2016-02-12''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.21 update released
+
*'''2019-04-27''' [[The Grimoire of Usami]] được phát hành
*'''2016-02-09''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.20 update released
+
*'''2019-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 14 (Comp Ace số tháng 06 năm 2019)
*'''2016-01-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 6 released
+
*'''2019-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 49 (Phần 2) (Febri số 54)
*'''2016-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 36 released (Comp Ace March issue 2016)
+
*'''2019-04-17''' Thông báo [[Wily Beast and Weakest Creature]]  
*'''2016-01-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chapter 1 released (Comp Ace March issue 2016)
+
*'''2019-04-02''' [[Impossible Spell Card]] and [[Legacy of Lunatic Kingdom]] phát hành trên Steam
*'''2015-12-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] announced
+
*'''2019-04-01''' [[VIVIT-99]] được phát hành [[Shunsatsu sare do?]], trở thành game [[Seihou Project]] đầu tiên được phát hành trong một thập kỷ qya
*'''2015-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 35 released (Comp Ace February issue 2016)
+
*'''2019-03-16''' [[Impossible Spell Card]] và [[Legacy of Lunatic Kingdom]] được [https://store.steampowered.com/app/937570/__Impossible_Spell_Card/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/937580/__Legacy_of_Lunatic_Kingdom/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 04 năm 2019
*'''2015-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 31 released (Febri Vol. 32)
+
*'''2019-03-04''' [[Strange Creators of Outer World]] số thứ 7 được phát hành
*'''2015-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 34 released (Comp Ace January issue 2016)
+
*'''2019-02-19''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 6 bản tiếng Anh được phát hành
*'''2015-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 33 released (Comp Ace December issue 2015)
+
*'''2018-12-13''' Wild and Horned Hermit Chapter 48 released (Febri Vol. 52)
*'''2015-10-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 30 released (Febri Vol. 31)
+
*'''2018-11-13''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 5 bản tiếng Anh được phát hành
*'''2015-10-05''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] 1.00b Patch released
+
*'''2018-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 12 được phát hành (Comp Ace số tháng 12 năm 2018)
*'''2015-09-30''' [[Strange Creators of Outer World]] 1st issue released
+
*'''2018-10-25''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Tankoubon 2 được phát hành
*'''2015-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 32 released (Comp Ace November issue 2015)
+
*'''2018-10-17''' [[Wild and Horned Hermit]] chương 47 được phát hành (Febri Vol. 51)
*'''2015-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 31 released (Comp Ace October issue 2015)
+
*'''2018-10-15''' CD nhạc của Team Shanghai Alice, A-One và Tokyo Active NEETs đã có trên iTunes và Google Play
*'''2015-08-14''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] released
+
*'''2018-10-01''' [[Strange Creators of Outer World]] số thứ 6 được phát hành
*'''2015-08-14''' [[Urban Legend in Limbo OST]] released
+
*'''2018-09-10''' [[Violet Detector]] được phát hành trên Steam
*'''2015-08-13''' [[Strange Creators of Outer World]] Touhou Project Official Magazine announced
+
*'''2018-08-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 4 bản tiếng Anh được phát hành
*'''2015-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 29 released (Febri Vol. 30)
+
*'''2018-07-19''' [[Violet Detector]] được giới thiệu
*'''2015-08-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tankobon 4 released
+
*'''2018-06-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 11 được phát hành (Comp Ace tháng 08 năm 2018)
*'''2015-08-04''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.11 update released
+
*'''2018-06-11''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 46 (Febri số 49)
*'''2015-07-31''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] Web trial released
+
*'''2018-05-22''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 3 bản tiếng Anh được phát hành
*'''2015-07-27''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.10 update released
+
*'''2018-05-06''' [[Antinomy of Common Flowers OST]] released
*'''2015-07-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 30 released (Comp Ace September issue 2015)
+
*'''2018-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 10 (Comp Ace tháng 06 năm 2018)
*'''2015-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 29 released (Comp Ace August issue 2015)
+
*'''2018-04-26''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10c
*'''2015-06-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 28 released (Febri Vol. 29)
+
*'''2018-04-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10b
 +
*'''2018-04-24''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10
 +
*'''2018-04-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 45 (Febri số 48)
 +
*'''2018-04-09''' Thông báo [[Antinomy of Common Flowers OST]]
 +
*'''2018-03-30''' [[Strange Creators of Outer World|Strange Creators of Outer World]] số 5
 +
*'''2018-03-27''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 2 bản tiếng Anh
 +
*'''2018-02-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 9.5 (Comp Ace tháng 04 năm 2018)
 +
*'''2018-02-17''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.04
 +
*'''2018-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 44 (Febri số 47)
 +
*'''2018-01-23''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.03
 +
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.02 + 1.02b
 +
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] được bán trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
 +
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.01
 +
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] ra mắt
 +
*'''2017-12-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 43 (Febri số 46)
 +
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web
 +
*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh
 +
*'''2017-11-17''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]
 +
*'''2017-11-14''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản dùng thử trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]
 +
*'''2017-10-31''' [[Strange Creators of Outer World]] số 4
 +
*'''2017-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 8 (Comp Ace tháng 12 năm 2017)
 +
*'''2017-10-15''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử 2) ra mắt
 +
*'''2017-10-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 42 (Febri số 44)
 +
*'''2017-09-25''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 7
 +
*'''2017-08-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 8
 +
*'''2017-08-11''' [[Hidden Star in Four Seasons]]
 +
*'''2017-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 41 (Febri số 43)
 +
*'''2017-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 53 (Comp Ace tháng 09 năm 2017) (KẾT THÚC)
 +
*'''2017-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 7 (Comp Ace tháng 09 năm 2017)
 +
*'''2017-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 52 (Comp Ace tháng 08 năm 2017)
 +
*'''2017-06-12''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 40 (Febri số 42)
 +
*'''2017-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 51 (Comp Ace tháng 07 năm 2017)
 +
*'''2017-05-07''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử) ra mắt
 +
*'''2017-05-07''' [[Hidden Star in Four Seasons]] (bản dùng thử) ra mắt
 +
*'''2017-04-26''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.41
 +
*'''2017-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 6 (Comp Ace tháng 06 năm 2017)
 +
*'''2017-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 50 (Comp Ace tháng 06 năm 2017)
 +
*'''2017-04-24''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử sẽ được phát hành tại [[Reitaisai 14]]
 +
*'''2017-04-20''' [[Hidden Star in Four Seasons]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 14]]
 +
*'''2017-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 39 (Febri số 41)
 +
*'''2017-03-31''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40
 +
*'''2017-03-30''' [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
 +
*'''2017-03-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 49 (Comp Ace tháng 05 năm 2017)
 +
*'''2017-03-02''' Thông báo [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
 +
*'''2017-03-02''' [[Strange Creators of Outer World]] số 3
 +
*'''2017-03-02''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40beta
 +
*'''2017-02-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 48 (Comp Ace tháng 04 năm 2017)
 +
*'''2017-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 38 (Febri số 40)
 +
*'''2017-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 47 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)
 +
*'''2017-01-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 5 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)
 +
*'''2016-12-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 7
 +
*'''2016-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 46 (Comp Ace tháng 02 năm 2017)
 +
*'''2016-12-11''' [[Antinomy of Common Flowers]] được giới thiệu
 +
*'''2016-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tankobon 6
 +
*'''2016-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 37 (Febri số 39)
 +
*'''2016-12-08''' Phát hành [[Urban Legend in Limbo]] bản PS4
 +
*'''2016-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 45 (Comp Ace tháng 12 năm 2016)
 +
*'''2016-10-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 36 (Febri số 38)
 +
*'''2016-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 44 (Comp Ace tháng 11 năm 2016)
 +
*'''2016-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 43 (Comp Ace tháng 10 năm 2016)
 +
*'''2016-08-13''' [[Dateless Bar "Old Adam"]] phát hành
 +
*'''2016-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 35 (Febri số 36)
 +
*'''2016-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 42 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 +
*'''2016-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 3 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 +
*'''2016-07-22''' Công bố CD nhạc [[Dateless Bar "Old Adam"]]
 +
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2
 +
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)
 +
*'''2016-06-21''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.32
 +
*'''2016-06-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 34 (Febri số 35)
 +
*'''2016-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 40 (Comp Ace tháng 7 năm 2016)
 +
*'''2016-05-08''' [[Dr. Latency's Freak Report]] xuất bản
 +
*'''2016-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 39 (Comp Ace tháng 6 năm 2016)
 +
*'''2016-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 2 (Comp Ace tháng 6 năm 2016)
 +
*'''2016-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 5
 +
*'''2016-04-21''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.31b 
 +
*'''2016-04-18''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.30 
 +
*'''2016-04-13''' Công bố CD nhạc [[Dr. Latency's Freak Report]]
 +
*'''2016-04-09''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 33 (Febri số 34)
 +
*'''2016-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 38 (Comp Ace tháng 5 năm 2016)
 +
*'''2016-03-07''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.22b
 +
*'''2016-02-27''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] được công bố cho PlayStation 4
 +
*'''2016-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 37 (Comp Ace tháng 4 năm 2016)
 +
*'''2016-02-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 32 (Febri số 33)
 +
*'''2016-02-17''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.21b 
 +
*'''2016-02-12''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.21 
 +
*'''2016-02-09''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.20 
 +
*'''2016-01-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 6
 +
*'''2016-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 36 (Comp Ace tháng 3 năm 2016)
 +
*'''2016-01-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 1 (Comp Ace tháng 3 năm 2016)
 +
*'''2015-12-26''' Công bố [[Visionary Fairies in Shrine]]
 +
*'''2015-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 35 (Comp Ace tháng 2 năm 2016)
 +
*'''2015-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 31 (Febri số 32)
 +
*'''2015-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 34 (Comp Ace tháng 1 năm 2016)
 +
*'''2015-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 33 (Comp Ace tháng 12 năm 2015)
 +
*'''2015-10-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 30 (Febri số 31)
 +
*'''2015-10-05''' Cập nhật bản vá [[Legacy of Lunatic Kingdom]] 1.00b  
 +
*'''2015-09-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 1
 +
*'''2015-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 32 (Comp Ace tháng 11 năm 2015)
 +
*'''2015-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 31 (Comp Ace tháng 11 năm 2015)
 +
*'''2015-08-14''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]]  
 +
*'''2015-08-14''' [[Urban Legend in Limbo OST]]  
 +
*'''2015-08-13''' Công bố [[Strange Creators of Outer World]], tạp chí chính thức của Touhou Project
 +
*'''2015-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 29 (Febri số 30)
 +
*'''2015-08-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 4
 +
*'''2015-08-04''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.11
 +
*'''2015-07-31''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] Bản dùng thử trên mạng
 +
*'''2015-07-27''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.10  
 +
*'''2015-07-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 30 (Comp Ace tháng 9 năm 2015)
 +
*'''2015-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 29 (Comp Ace tháng 8 năm 2015)
 +
*'''2015-06-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 28 (Febri số 29)
 
*'''2015-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 28 released (Comp Ace July issue 2015)
 
*'''2015-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 28 released (Comp Ace July issue 2015)
*'''2015-05-26''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.03 update released
+
*'''2015-05-26''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.03
*'''2015-05-16''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.02b update released
+
*'''2015-05-16''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.02b
*'''2015-05-15''' [[Urban Legend in Limbo]] v1.02 update released
+
*'''2015-05-15''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.02
*'''2015-05-10''' [[Urban Legend in Limbo]] released at [[Reitaisai 12]]
+
*'''2015-05-10''' [[Urban Legend in Limbo]] xuất bản ở [[Reitaisai 12]]
*'''2015-05-10''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] demo released at [[Reitaisai 12]]
+
*'''2015-05-10''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] ra bản dùng thử ở [[Reitaisai 12]]
*'''2015-05-07''' [[Double Dealing Character]] [http://playism-games.com/article/touhou-14-hits-playism-on-5-7-2015 released on Playism EN]
+
*'''2015-05-07''' [[Double Dealing Character]] [http://playism-games.com/article/touhou-14-hits-playism-on-5-7-2015 xuất bản trên Playism EN]
*'''2015-05-03''' [[Urban Legend in Limbo]] web trial released
+
*'''2015-05-03''' [[Urban Legend in Limbo]] bản dùng thử trên mạng
*'''2015-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 27 released (Comp Ace June issue 2015)
+
*'''2015-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 27 (Comp Ace tháng 6 năm 2015)
*'''2015-04-22''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] announced, trial at [[Reitaisai 12]]
+
*'''2015-04-22''' [[Legacy of Lunatic Kingdom]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 12]]
*'''2015-04-11''' [[Urban Legend in Limbo]] announced to be released for [[Reitaisai 12]]
+
*'''2015-04-11''' Công bố [[Urban Legend in Limbo]] sẽ phát hành ở [[Reitaisai 12]]
*'''2015-04-07''' Playism [http://playism-games.com/article/touhou-finally-coming-to-the-west announces] Touhou coming to the West
+
*'''2015-04-07''' Playism [http://playism-games.com/article/touhou-finally-coming-to-the-west công bố] sẽ mang Touhou tới phương Tây
*'''2015-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 26 released (Comp Ace May issue 2015)
+
*'''2015-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 26 (Comp Ace tháng 5 năm 2015)
*'''2015-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 25 released (Comp Ace April issue 2015)
+
*'''2015-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 25 (Comp Ace tháng 4 năm 2015)
*'''2015-02-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 27 released (Febri Vol. 27)
+
*'''2015-02-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 27 (Febri số 27)
*'''2015-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 24 released (Comp Ace March issue 2015)
+
*'''2015-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 24 (Comp Ace tháng 3 năm 2015)
*'''2014-12-28''' [[Urban Legend in Limbo]] Trial released
+
*'''2014-12-28''' [[Urban Legend in Limbo]] bản dùng thử
*'''2014-12-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 5 released
+
*'''2014-12-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 5
*'''2014-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 23 released (Comp Ace February issue 2015)
+
*'''2014-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 23 (Comp Ace tháng 2 năm 2015)
*'''2014-12-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 26 released (Febri Vol. 26)
+
*'''2014-12-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 26 (Febri số 26)
*'''2014-12-22''' [[Urban Legend in Limbo]] [http://www.tasofro.net/touhou145/index.html confirmed] to be another collaboration with [[Twilight Frontier]]
+
*'''2014-12-22''' [[Urban Legend in Limbo]] [http://www.tasofro.net/touhou145/index.html được công bố] sẽ là tác phẩm hợp tác với [[Twilight Frontier]]
*'''2014-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tankobon 3 released
+
*'''2014-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 3
*'''2014-11-16''' [[Urban Legend in Limbo]] announced at Digital Game Expo 2014
+
*'''2014-11-16''' [[Urban Legend in Limbo]] được công bố tại Digital Game Expo 2014
*'''2014-11-15''' [[Danmaku Amanojaku Gold Rush]] minigame released for the Digital Game Expo 2014 only
+
*'''2014-11-15''' [[Danmaku Amanojaku Gold Rush]] game nhỏ chỉ ra mắt tại Digital Game Expo 2014
*'''2014-11-11''' [[Team Shanghai Alice]] to attend the Digital Game Expo 2014 organized by [[D.N.A.Softwares]]
+
*'''2014-11-11''' [[Team Shanghai Alice]] tham gia Digital Game Expo 2014 tổ chức bởi [[D.N.A.Softwares]]
*'''2014-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 22 released (Comp Ace December issue 2014)
+
*'''2014-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 22 (Comp Ace tháng 12 năm 2014)
*'''2014-10-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 25 released (Febri Vol. 25)
+
*'''2014-10-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 25 (Febri số 25)
*'''2014-09-01''' [http://www.mediascape.co.jp/zunps/ Touhou and PlayStation collaboration announced]. Fangames ''[[Fushigi no Gensokyo 3]]'', ''[[The Genius of Sappheiros]]'', and ''[[Touhou Sky Arena -KURENAI-|Touhou Sky Arena -MATSURI-]]'' all coming to PS systems
+
*'''2014-09-01''' [http://www.mediascape.co.jp/zunps/ Công bố dự án hợp tác giữa Touhou PlayStation]. Các doujin game ''[[Fushigi no Gensokyo 3]]'', ''[[The Genius of Sappheiros]]'', ''[[Touhou Sky Arena -KURENAI-|Touhou Sky Arena -MATSURI-]]'' sẽ ra mắt trên hệ máy PS.
*'''2014-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 21 released (Comp Ace October issue 2014)
+
*'''2014-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 21 (Comp Ace tháng 11 năm 2014)
*'''2014-08-10''' [[Double Dealing Character]] will be available for digital purchase on Playism August 13th
+
*'''2014-08-10''' [[Double Dealing Character]] được thông báo có thể mua trực tuyến trên Playism vào 13 tháng 8
*'''2014-08-09''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 24 released (Febri Vol. 24)
+
*'''2014-08-09''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 24 (Febri số 24)
*'''2014-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 20 released (Comp Ace September issue 2014)
+
*'''2014-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 20 (Comp Ace tháng 9 năm 2014)
*'''2014-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 19 released (Comp Ace August issue 2014)
+
*'''2014-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 19 (Comp Ace tháng 8 năm 2014)
*'''2014-06-20''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 23 released (Febri Vol. 23)
+
*'''2014-06-20''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 23 (Febri số 23)
*'''2014-06-10''' [[Hopeless Masquerade]] v1.34b update released
+
*'''2014-06-10''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.34b
*'''2014-06-09''' [[Hopeless Masquerade]] v1.34 update released
+
*'''2014-06-09''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.34
*'''2014-05-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 4 released
+
*'''2014-05-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 4
*'''2014-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 18 released (Comp Ace July issue 2014)
+
*'''2014-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 18 (Comp Ace tháng 7 năm 2014)
 
*'''2014-05-11''' [[Impossible Spell Card]] released
 
*'''2014-05-11''' [[Impossible Spell Card]] released
*'''2014-05-02''' Congratulations to [[ZUN]] and his wife for their baby on the way!
+
*'''2014-05-02''' Chúc mừng [[ZUN]] và vợ ngài có được một đứa con khỏe mạnh!
*'''2014-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 17 released (Comp Ace June issue 2014)
+
*'''2014-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 17 (Comp Ace tháng 6 năm 2014)
*'''2014-04-12''' [[Impossible Spell Card]] announced for [[Reitaisai 11]]
+
*'''2014-04-12''' [[Impossible Spell Card]] được công bố sẽ ra vào [[Reitaisai 11]]
*'''2014-04-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 22 released (Febri Vol. 22)
+
*'''2014-04-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 22 (Febri số 22)
*'''2014-03-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 16 released (Comp Ace May issue 2014)
+
*'''2014-03-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 16 (Comp Ace tháng 5 năm 2014)
*'''2014-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 15 released (Comp Ace April issue 2014)
+
*'''2014-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 15 (Comp Ace tháng 4 năm 2014)
*'''2014-02-20''' [[Forbidden Scrollery]] Tankobon 2 released
+
*'''2014-02-20''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 2
*'''2014-02-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 21 released (Febri Vol. 21)
+
*'''2014-02-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 21 (Febri số 21)
*'''2013-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 14 released (Comp Ace February issue 2014)
+
*'''2013-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 14 (Comp Ace tháng 2 năm 2014)
*'''2013-12-24''' [[Hopeless Masquerade]] v1.33 update released
+
*'''2013-12-24''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.33
*'''2013-12-11''' [[Hopeless Masquerade]] v1.32 update released
+
*'''2013-12-11''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.32
*'''2013-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 20 released (Febri Vol. 20)
+
*'''2013-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 20 (Febri số 20)
*'''2013-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 13 released (Comp Ace January issue 2014)
+
*'''2013-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 13 (Comp Ace tháng 1 năm 2014)
*'''2013-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 12 released (Comp Ace December issue 2013)
+
*'''2013-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 12 (Comp Ace tháng 12 năm 2013)
*'''2013-10-16''' [[Hopeless Masquerade]] v1.31 update released
+
*'''2013-10-16''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.31
*'''2013-10-11''' [[Hopeless Masquerade]] v1.30 update released
+
*'''2013-10-11''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.30
*'''2013-10-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 19 released (Febri Vol. 19)
+
*'''2013-10-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 19 (Febri số 19)
*'''2013-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 11 released (Comp Ace November issue 2013)
+
*'''2013-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 11 (Comp Ace tháng 11 năm 2013)
*'''2013-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 10 released (Comp Ace October issue 2013)
+
*'''2013-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 10 (Comp Ace tháng 10 năm 2013)
*'''2013-08-16''' [[Double Dealing Character]] [http://www16.big.or.jp/~zun/html/th14dl.html v1.00b update] released
+
*'''2013-08-16''' [[Double Dealing Character]] [http://www16.big.or.jp/~zun/html/th14dl.html phiên bản v1.00b]  
*'''2013-08-12''' [[Double Dealing Character]] released
+
*'''2013-08-12''' [[Double Dealing Character]]  
*'''2013-08-12''' [[Hopeless Masquerade OST]] released
+
*'''2013-08-12''' [[Hopeless Masquerade OST]]  
*'''2013-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 18 released (Febri Vol. 18)
+
*'''2013-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 18 (Febri số 18)
*'''2013-08-09''' [[Hopeless Masquerade]] v1.20 update released
+
*'''2013-08-09''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.20
*'''2012-07-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 3 released
+
*'''2012-07-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 3
*'''2013-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 9 released (Comp Ace September issue 2013)
+
*'''2013-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 9 (Comp Ace tháng 9 năm 2013)
*'''2013-07-23''' [[Hopeless Masquerade OST]] announced
+
*'''2013-07-23''' Công bố [[Hopeless Masquerade OST]]  
*'''2013-07-22''' [[Double Dealing Character]] announced to be released at [[Comiket 84]]
+
*'''2013-07-22''' Công bố [[Double Dealing Character]] sẽ phát hành ở [[Comiket 84]]
*'''2013-07-16''' [[Hopeless Masquerade]] v1.10 update released
+
*'''2013-07-16''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.10
*'''2013-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 8 released (Comp Ace August issue 2013)
+
*'''2013-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 8 (Comp Ace tháng 8 năm 2013)
*'''2013-06-14''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 17 released (Febri Vol. 17)
+
*'''2013-06-14''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 17 (Febri số 17)
*'''2013-05-26''' ''[[Hopeless Masquerade]]'' released
+
*'''2013-05-26''' ''[[Hopeless Masquerade]]''  
*'''2013-05-26''' ''[[Double Dealing Character]]'' Trial released
+
*'''2013-05-26''' ''[[Double Dealing Character]]'' bản dùng thử
*'''2013-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 7 released (Comp Ace July issue 2013)
+
*'''2013-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 7 (Comp Ace tháng 7 năm 2013)
*'''2013-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 6 released (Comp Ace June issue 2013)
+
*'''2013-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 6 (Comp Ace tháng 6 năm 2013)
*'''2013-04-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 16 released ([[Febri]] Vol. 16)
+
*'''2013-04-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 16 ([[Febri]] số 16)
*'''2013-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Tankobon 1 released
+
*'''2013-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 1
*'''2013-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 5 released (Comp Ace April issue 2013)
+
*'''2013-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 5 (Comp Ace tháng 4 năm 2013)
*'''2013-02-16''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 15 released ([[Febri]] Vol. 15)
+
*'''2013-02-16''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 15 ([[Febri]] số 15)
*'''2013-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 4 released (Comp Ace March issue 2013)
+
*'''2013-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 4 (Comp Ace tháng 3 năm 2013  
*'''2012-12-30''' [[Hopeless Masquerade]] Trial released
+
*'''2012-12-30''' [[Hopeless Masquerade]] bản dùng thử
*'''2012-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 3 released (Comp Ace February issue 2013)
+
*'''2012-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 3 (Comp Ace tháng 2 năm 2013)
*'''2012-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 14 released ([[Febri]] Vol. 14)
+
*'''2012-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 14 ([[Febri]] số 14)
*'''2012-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 2 released (Comp Ace January issue 2013)
+
*'''2012-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 2 (Comp Ace tháng 1 năm 2013)
*'''2012-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 1 released (Comp Ace December issue 2012)
+
*'''2012-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 1 (Comp Ace tháng 12 năm 2012)
*'''2012-10-05''' [[Hopeless Masquerade]] announced
+
*'''2012-10-05''' Công bố [[Hopeless Masquerade]]  
*'''2012-08-11''' [[Neo-traditionalism of Japan]] released
+
*'''2012-08-11''' [[Neo-traditionalism of Japan]]  
*'''2012-07-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 13 released ([[Chara☆Mel Febri]] Vol. 13)
+
*'''2012-07-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 13 ([[Chara☆Mel Febri]] số 13)
*'''2012-07-23''' [[Neo-traditionalism of Japan]] announced to be released at Comiket 82
+
*'''2012-07-23''' Công bố [[Neo-traditionalism of Japan]] sẽ được xuất bản ở [[Comiket 82]]
*'''2012-05-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 12 released ([[Chara☆Mel Febri]] Vol. 12)
+
*'''2012-05-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 12 ([[Chara☆Mel Febri]] số 12)
*'''2012-05-19''' Due to the poor health of vocalist Sayuri, [[Silver Forest]] announces their disbanding on the end of May.
+
*'''2012-05-19''' Vì tình hình sức khỏe của ca sĩ Sayuri, nhóm [[Silver Forest]] thông báo sẽ giải tán vào cuối tháng 5.
*'''2012-04-30''' [[Trojan Green Asteroid]] released
+
*'''2012-04-30''' [[Trojan Green Asteroid]]  
*'''2012-04-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Shucchouban released (Comic REX June 2012)
+
*'''2012-04-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Shucchouban (Comic REX tháng 6 2012)
*'''2012-04-27''' [[Symposium of Post-mysticism]] released
+
*'''2012-04-27''' [[Symposium of Post-mysticism]]  
*'''2012-04-15''' [[Trojan Green Asteroid]] announced to be released at COMIC1☆6
+
*'''2012-04-15''' Công bố [[Trojan Green Asteroid]] sẽ được xuất bản ở COMIC1☆6
*'''2012-04-10''' [[Symposium of Post-mysticism]] announced [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 to be delayed to April 27, 2012]
+
*'''2012-04-10''' Thông báo [[Symposium of Post-mysticism]] [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 bị dời ngày phát hành về 27 tháng 4 năm 2012]
*'''2012-03-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Shucchouban released (Comic REX May 2012)
+
*'''2012-03-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Shucchouban (Comic REX tháng 5 2012)
*'''2012-03-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 2 released
+
*'''2012-03-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 2
*'''2012-03-26''' [[Oriental Sacred Place]] Tankobon 3 released
+
*'''2012-03-26''' [[Oriental Sacred Place]] Tập 3
*'''2012-03-24''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 11 released ([[Chara☆Mel Febri]] Vol. 11)
+
*'''2012-03-24''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 11 ([[Chara☆Mel Febri]] số 11)
*'''2012-03-06''' [[Symposium of Post-mysticism]] announced [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 to be delayed to April 25, 2012]
+
*'''2012-03-06''' Thông báo [[Symposium of Post-mysticism]] [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 bị dời ngày phát hành về 25 tháng 4 năm 2012]
*'''2012-02-29''' ZUN announced that he [https://twitter.com/#!/korindo/status/174866618600525824 is married!]
+
*'''2012-02-29''' ZUN thông báo mình [https://twitter.com/#!/korindo/status/174866618600525824 đã lấy vợ!]
*'''2012-02-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chapter 18 released (CompAce April 2012)
+
*'''2012-02-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 18 (CompAce tháng 4 2012)
*'''2012-01-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 10 released ([[Chara☆Mel Febri]] Vol. 10)
+
*'''2012-01-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 10 ([[Chara☆Mel Febri]] số 10)
*'''2012-01-18''' [[Symposium of Post-mysticism]] announced [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 to be delayed to March 2012]
+
*'''2012-01-18''' Thông báo [[Symposium of Post-mysticism]] [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 bị dời ngày phát hành về tháng 3 năm 2012]
*'''2011-12-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chapter 17 released (CompAce February 2012)
+
*'''2011-12-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 17 (CompAce tháng 2 2012)
*'''2011-12-07''' [[Symposium of Post-mysticism]] announced to be released on 26 January 2012
+
*'''2011-12-07''' ông bố [[Symposium of Post-mysticism]] sẽ xuất bản vào ngày 26 tháng 1 năm 2011
*'''2011-11-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 9 released ([[Chara☆Mel Febri]] Vol. 09)
+
*'''2011-11-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 9 ([[Chara☆Mel Febri]] số 09)
*'''2011-10-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chapter 16 released (CompAce December 2011)
+
*'''2011-10-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 16 (CompAce tháng 12 2011)
*'''2011-09-24''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 8 released ([[Chara☆Mel Febri]] Vol. 08)
+
*'''2011-09-24''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 8 ([[Chara☆Mel Febri]] số 08)
*'''2011-09-10''' "Playing Hakurei Priest's game or Drink first?" 22 released (Comptiq October 2011)
+
*'''2011-09-10''' "Muốn chơi trò chơi của Thần Chủ trước hay uống rượu trước?" số 22 (Comptiq tháng 11 2011)
*'''2011-08-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chapter 15 released (CompAce October 2011)
+
*'''2011-08-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 15 (CompAce tháng 11 2011)
*'''2011-08-13''' [[Ten Desires]] released
+
*'''2011-08-13''' [[Ten Desires]]  
*'''2011-07-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 7 released
+
*'''2011-07-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 7
*'''2011-06-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 1 released
+
*'''2011-06-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 1
*'''2011-06-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chapter 14 released
+
*'''2011-06-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 14  
*'''2011-05-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 6 released
+
*'''2011-05-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 6  
*'''2011-05-07''' [[Unknown Flower, Mesmerizing Journey‎]] released at Reitaisai 8
+
*'''2011-05-07''' [[Unknown Flower, Mesmerizing Journey‎]] phát hành ở [[Reitaisai 8]]
*'''2011-04-16''' [[Ten Desires]] 0.01a Trial released
+
*'''2011-04-16''' [[Ten Desires]] bản dùng thử 0.01a  
*'''2011-03-28''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 5 released
+
*'''2011-03-28''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 5  
*'''2011-03-20''' [http://www.reitaisai.com Reitaisai 8] rescheduled to May 8
+
*'''2011-03-20''' [http://www.reitaisai.com Reitaisai 8] dời đến ngày 8 tháng 5
*'''2011-03-13''' [http://kafkafuura.wordpress.com/2011/03/12/air-reitaisai-8/ Air Reitaisai 8] is live! Some circles are releasing their works free online, requesting donations to earthquake relief charity
+
*'''2011-03-13''' [http://kafkafuura.wordpress.com/2011/03/12/air-reitaisai-8/ Air Reitaisai 8] đang diễn ra! Vài circle đang cho tải miễn phí sản phẩm của mình trên mạng, để gây quỹ cho thảm họa động đất.
*'''2011-02-28''' [[Ten Desires]] announced
+
*'''2011-02-28''' [[Ten Desires]]
*'''2011-02-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chapter 13 released
+
*'''2011-02-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 13  
*'''2011-01-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chapter 4 released
+
*'''2011-01-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 4  
*'''2010-12-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chapter 12 released
+
*'''2010-12-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 12  
 
<noinclude>{{Documentation|Template:News/doc}}</noinclude>
 
<noinclude>{{Documentation|Template:News/doc}}</noinclude>

Bản hiện tại lúc 08:22, ngày 20 tháng 1 năm 2020

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]