Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 26 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<onlyinclude>
+
<onlyinclude>*'''2020-11-26''' ''[[Lotus Eaters]]'' Chương 13 được phát hành (Comp Ace số Tháng 1 2021)
 +
*'''2020-10-27''' ''[[Ninyou Meikan - Bản Thường Thế]]'' được phát hành
 +
*'''2020-10-26''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 9 [https://comic-walker.com/viewer/?tw=2&dlcl=ja&cid=KDCW_AM21201276010013_68 được phát hành]
 +
*'''2020-10-26''' ''[[Lotus Eaters]]'' Chương 12 được phát hành (Comp Ace số Tháng 12 2020)
 +
*'''2020-09-28''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 9 được phát hành
 +
*'''2020-09-26''' ''[[Lotus Eaters]]'' Chương 11 được phát hành (Comp Ace số Tháng 11 2020)
 +
*'''2020-08-31''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 8 được phát hành</onlyinclude>
 +
*'''2020-08-26''' ''[[Lotus Eaters]]'' Chương 10 được phát hành (Comp Ace số Tháng 10 2020)
 +
*'''2020-07-26''' ''[[Lotus Eaters]]'' Chương 9 được phát hành (Comp Ace số Tháng 9 2020)
 +
*'''2020-06-29''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' hồi kết được phát hành
 +
*'''2020-06-29''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 7 được phát hành
 +
*'''2020-06-25''' ''[[Lotus Eaters]]'' Chương 8 được phát hành (Comp Ace số Tháng 8 2020)
 +
*'''2020-05-25''' ''[[Lotus Eaters]]'' Chương 7 được phát hành (Comp Ace số Tháng 7 2020)
 +
*'''2020-05-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 6 [https://comic-walker.com/viewer/?tw=2&dlcl=ja&cid=KDCW_AM21201276010008_68 được phát hành]
 +
*'''2020-05-22''' ''[[Mountain of Faith]]'', ''[[Subterranean Animism]]'' và ''[[Undefined Fantastic Object]]'' được liệt kê trên Steam, sẵn sàng phát hành vào tháng 6. ([https://store.steampowered.com/app/1100140/ MoF], [https://store.steampowered.com/app/1100150/ SA] [https://store.steampowered.com/app/1100160 on UFO])
 +
*'''2020-04-27''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 5 [https://comic-walker.com/viewer/?tw=2&dlcl=ja&cid=KDCW_AM21201276010007_68 được phát hành]
 +
*'''2020-04-25''' ''[[Lotus Eaters]]'' Chương 6 được phát hành (Comp Ace số Tháng 6 2020)
 +
*'''2020-03-30''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 4 (nửa sau) [https://comic-walker.com/viewer/?tw=2&dlcl=ja&cid=KDCW_AM21201276010006_68 được phát hành]
 +
*'''2020-03-27''' ''[[Ninyou Meikan - Bản Hoàng Hôn]]'' được phát hành
 +
*'''2020-03-26''' ''[[Lotus Eaters]]'' Chương 5 được phát hành (Comp Ace số Tháng 5 2020)
 +
*'''2020-02-26''' ''[[Lotus Eaters]]'' Chương 4 được phát hành (Comp Ace số Tháng 4 2020)
 +
*'''2020-02-24''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 4 (nửa đầu) [https://comic-walker.com/viewer/?tw=2&dlcl=ja&cid=KDCW_AM21201276010005_68 được phát hành]
 +
*'''2020-01-27''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 3 (nửa sau) [https://comic-walker.com/viewer/?tw=2&dlcl=ja&cid=KDCW_AM21201276010004_68 được phát hành]
 +
*'''2020-01-24''' ''[[Lotus Eaters no Suisei]]'' Chương 3 (Comp Ace số Tháng 3 2020)
 +
*'''2019-12-30''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 3 (nửa đầu)
 +
*'''2019-12-26''' ''[[Lotus Eaters no Suisei]]'' Chương 1
 +
*'''2019-11-26''' ''[[Lotus Eaters no Suisei]]'' Chương 1
 +
*'''2019-11-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 2
 +
*'''2019-10-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 1
 +
*'''2019-10-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' được công bố
 +
*'''2019-10-06''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' được phát hành tại [[Reitaisai mùa hè 6]]
 +
*'''2019-10-04''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' được công bố
 +
*'''2019-09-25''' Xuất bản chương 15 (chương cuối) của ''[[Visionary Fairies in Shrine]]'' (Comp Ace số tháng 11/2019)
 +
*'''2019-09-25''' Thông báo ra mắt ''[[Touhou Suichouka]]'' [https://twitter.com/ginger_toho/status/1176805133847429120 revealed] (Comp Ace số tháng 11/2019)
 +
*'''2019-09-09''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành trên [https://store.steampowered.com/app/1079160 Steam]
 +
*'''2019-08-12''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành tại Comiket 96
 +
*'''2019-08-03''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được phát hành trên Steam
 +
*'''2019-07-18''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, dự kiến được phát hành vào tháng 07 năm 2019
 +
*'''2019-06-19''' ''[[Ten Desires]]'' và ''[[Double Dealing Character]]'' được phát hành trên Steam
 +
*'''2019-06-14''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' phát hành chương 50 (Febri số 55)
 +
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
 +
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam
 +
*'''2019-05-05''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) ra mắt
 +
*'''2019-04-27''' [[The Grimoire of Usami]] được phát hành
 +
*'''2019-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 14 (Comp Ace số tháng 06 năm 2019)
 +
*'''2019-04-18''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 49 (Phần 2) (Febri số 54)
 +
*'''2019-04-17''' Thông báo [[Wily Beast and Weakest Creature]]
 +
*'''2019-04-02''' [[Impossible Spell Card]] and [[Legacy of Lunatic Kingdom]] phát hành trên Steam
 +
*'''2019-04-01''' [[VIVIT-99]] được phát hành [[Shunsatsu sare do?]], trở thành game [[Seihou Project]] đầu tiên được phát hành trong một thập kỷ qya
 +
*'''2019-03-16''' [[Impossible Spell Card]] và [[Legacy of Lunatic Kingdom]] được [https://store.steampowered.com/app/937570/__Impossible_Spell_Card/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/937580/__Legacy_of_Lunatic_Kingdom/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 04 năm 2019
 +
*'''2019-03-04''' [[Strange Creators of Outer World]] số thứ 7 được phát hành
 +
*'''2019-02-19''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 6 bản tiếng Anh được phát hành
 +
*'''2018-12-13''' Wild and Horned Hermit Chương 48 released (Febri Vol. 52)
 +
*'''2018-11-13''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 5 bản tiếng Anh được phát hành
 +
*'''2018-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 12 được phát hành (Comp Ace số tháng 12 năm 2018)
 +
*'''2018-10-25''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Tankoubon 2 được phát hành
 +
*'''2018-10-17''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' chương 47 được phát hành (Febri Vol. 51)
 +
*'''2018-10-15''' CD nhạc của Team Shanghai Alice, A-One và Tokyo Active NEETs đã có trên iTunes và Google Play
 +
*'''2018-10-01''' [[Strange Creators of Outer World]] số thứ 6 được phát hành
 +
*'''2018-09-10''' [[Violet Detector]] được phát hành trên Steam
 +
*'''2018-08-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 4 bản tiếng Anh được phát hành
 +
*'''2018-07-19''' [[Violet Detector]] được giới thiệu
 +
*'''2018-06-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 11 được phát hành (Comp Ace tháng 08 năm 2018)
 +
*'''2018-06-11''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 46 (Febri số 49)
 +
*'''2018-05-22''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 3 bản tiếng Anh được phát hành
 +
*'''2018-05-06''' [[Antinomy of Common Flowers OST]] released
 +
*'''2018-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 10 (Comp Ace tháng 06 năm 2018)
 +
*'''2018-04-26''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10c
 +
*'''2018-04-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10b
 +
*'''2018-04-24''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10
 +
*'''2018-04-13''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 45 (Febri số 48)
 +
*'''2018-04-09''' Thông báo [[Antinomy of Common Flowers OST]]
 +
*'''2018-03-30''' [[Strange Creators of Outer World|Strange Creators of Outer World]] số 5
 +
*'''2018-03-27''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 2 bản tiếng Anh
 +
*'''2018-02-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 9.5 (Comp Ace tháng 04 năm 2018)
 +
*'''2018-02-17''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.04
 +
*'''2018-02-13''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 44 (Febri số 47)
 
*'''2018-01-23''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.03
 
*'''2018-01-23''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.03
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] phát hành patch 1.02 + 1.02b
+
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.02 + 1.02b
 
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] được bán trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
 
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] được bán trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
 
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.01
 
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.01
 
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] ra mắt
 
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] ra mắt
</onlyinclude>
+
*'''2017-12-26''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 43 (Febri số 46)
*'''2017-12-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 43 (Febri số 46)
 
 
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web
 
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web
 
*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh
 
*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh
Dòng 14: Dòng 89:
 
*'''2017-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 8 (Comp Ace tháng 12 năm 2017)
 
*'''2017-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 8 (Comp Ace tháng 12 năm 2017)
 
*'''2017-10-15''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử 2) ra mắt
 
*'''2017-10-15''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử 2) ra mắt
*'''2017-10-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 42 (Febri số 44)
+
*'''2017-10-13''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 42 (Febri số 44)
 
*'''2017-09-25''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 7
 
*'''2017-09-25''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 7
*'''2017-08-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 8
+
*'''2017-08-26''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Tankobon 8
 
*'''2017-08-11''' [[Hidden Star in Four Seasons]]
 
*'''2017-08-11''' [[Hidden Star in Four Seasons]]
*'''2017-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 41 (Febri số 43)
+
*'''2017-08-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 41 (Febri số 43)
 
*'''2017-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 53 (Comp Ace tháng 09 năm 2017) (KẾT THÚC)
 
*'''2017-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 53 (Comp Ace tháng 09 năm 2017) (KẾT THÚC)
 
*'''2017-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 7 (Comp Ace tháng 09 năm 2017)
 
*'''2017-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 7 (Comp Ace tháng 09 năm 2017)
 
*'''2017-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 52 (Comp Ace tháng 08 năm 2017)
 
*'''2017-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 52 (Comp Ace tháng 08 năm 2017)
*'''2017-06-12''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 40 (Febri số 42)
+
*'''2017-06-12''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 40 (Febri số 42)
 
*'''2017-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 51 (Comp Ace tháng 07 năm 2017)
 
*'''2017-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 51 (Comp Ace tháng 07 năm 2017)
 
*'''2017-05-07''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử) ra mắt
 
*'''2017-05-07''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử) ra mắt
Dòng 31: Dòng 106:
 
*'''2017-04-24''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử sẽ được phát hành tại [[Reitaisai 14]]
 
*'''2017-04-24''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử sẽ được phát hành tại [[Reitaisai 14]]
 
*'''2017-04-20''' [[Hidden Star in Four Seasons]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 14]]
 
*'''2017-04-20''' [[Hidden Star in Four Seasons]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 14]]
*'''2017-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 39 (Febri số 41)
+
*'''2017-04-18''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 39 (Febri số 41)
 
*'''2017-03-31''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40
 
*'''2017-03-31''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40
 
*'''2017-03-30''' [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
 
*'''2017-03-30''' [[Alternative Facts in Eastern Utopia]]
Dòng 39: Dòng 114:
 
*'''2017-03-02''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40beta
 
*'''2017-03-02''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] 1.40beta
 
*'''2017-02-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 48 (Comp Ace tháng 04 năm 2017)
 
*'''2017-02-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 48 (Comp Ace tháng 04 năm 2017)
*'''2017-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 38 (Febri số 40)
+
*'''2017-02-13''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 38 (Febri số 40)
 
*'''2017-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 47 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)
 
*'''2017-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 47 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)
 
*'''2017-01-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 5 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)
 
*'''2017-01-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 5 (Comp Ace tháng 03 năm 2017)
*'''2016-12-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 7  
+
*'''2016-12-27''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Tankobon 7  
 
*'''2016-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 46 (Comp Ace tháng 02 năm 2017)
 
*'''2016-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 46 (Comp Ace tháng 02 năm 2017)
 
*'''2016-12-11''' [[Antinomy of Common Flowers]] được giới thiệu
 
*'''2016-12-11''' [[Antinomy of Common Flowers]] được giới thiệu
 
*'''2016-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tankobon 6  
 
*'''2016-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tankobon 6  
*'''2016-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 37 (Febri số 39)
+
*'''2016-12-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 37 (Febri số 39)
 
*'''2016-12-08''' Phát hành [[Urban Legend in Limbo]] bản PS4  
 
*'''2016-12-08''' Phát hành [[Urban Legend in Limbo]] bản PS4  
 
*'''2016-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 45 (Comp Ace tháng 12 năm 2016)
 
*'''2016-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 45 (Comp Ace tháng 12 năm 2016)
*'''2016-10-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 36 (Febri số 38)
+
*'''2016-10-17''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 36 (Febri số 38)
 
*'''2016-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 44 (Comp Ace tháng 11 năm 2016)
 
*'''2016-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 44 (Comp Ace tháng 11 năm 2016)
 
*'''2016-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 43 (Comp Ace tháng 10 năm 2016)
 
*'''2016-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 43 (Comp Ace tháng 10 năm 2016)
 
*'''2016-08-13''' [[Dateless Bar "Old Adam"]] phát hành  
 
*'''2016-08-13''' [[Dateless Bar "Old Adam"]] phát hành  
*'''2016-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 35 (Febri số 36)
+
*'''2016-08-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 35 (Febri số 36)
 
*'''2016-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 42 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 
*'''2016-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 42 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 
*'''2016-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 3 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
 
*'''2016-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 3 (Comp Ace tháng 9 năm 2016)
Dòng 60: Dòng 135:
 
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)
 
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)
 
*'''2016-06-21''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.32  
 
*'''2016-06-21''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.32  
*'''2016-06-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 34 (Febri số 35)
+
*'''2016-06-17''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 34 (Febri số 35)
 
*'''2016-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 40 (Comp Ace tháng 7 năm 2016)
 
*'''2016-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 40 (Comp Ace tháng 7 năm 2016)
 
*'''2016-05-08''' [[Dr. Latency's Freak Report]] xuất bản
 
*'''2016-05-08''' [[Dr. Latency's Freak Report]] xuất bản
Dòng 69: Dòng 144:
 
*'''2016-04-18''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.30   
 
*'''2016-04-18''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.30   
 
*'''2016-04-13''' Công bố CD nhạc [[Dr. Latency's Freak Report]]
 
*'''2016-04-13''' Công bố CD nhạc [[Dr. Latency's Freak Report]]
*'''2016-04-09''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 33 (Febri số 34)
+
*'''2016-04-09''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 33 (Febri số 34)
 
*'''2016-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 38 (Comp Ace tháng 5 năm 2016)
 
*'''2016-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 38 (Comp Ace tháng 5 năm 2016)
 
*'''2016-03-07''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.22b  
 
*'''2016-03-07''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.22b  
 
*'''2016-02-27''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] được công bố cho PlayStation 4
 
*'''2016-02-27''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] được công bố cho PlayStation 4
 
*'''2016-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 37 (Comp Ace tháng 4 năm 2016)
 
*'''2016-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 37 (Comp Ace tháng 4 năm 2016)
*'''2016-02-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 32 (Febri số 33)
+
*'''2016-02-17''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 32 (Febri số 33)
 
*'''2016-02-17''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.21b   
 
*'''2016-02-17''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.21b   
 
*'''2016-02-12''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.21   
 
*'''2016-02-12''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.21   
 
*'''2016-02-09''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.20   
 
*'''2016-02-09''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.20   
*'''2016-01-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 6
+
*'''2016-01-27''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Tập 6
 
*'''2016-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 36 (Comp Ace tháng 3 năm 2016)
 
*'''2016-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 36 (Comp Ace tháng 3 năm 2016)
 
*'''2016-01-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 1 (Comp Ace tháng 3 năm 2016)
 
*'''2016-01-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 1 (Comp Ace tháng 3 năm 2016)
 
*'''2015-12-26''' Công bố [[Visionary Fairies in Shrine]]
 
*'''2015-12-26''' Công bố [[Visionary Fairies in Shrine]]
 
*'''2015-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 35 (Comp Ace tháng 2 năm 2016)
 
*'''2015-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 35 (Comp Ace tháng 2 năm 2016)
*'''2015-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 31 (Febri số 32)
+
*'''2015-12-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 31 (Febri số 32)
 
*'''2015-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 34 (Comp Ace tháng 1 năm 2016)
 
*'''2015-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 34 (Comp Ace tháng 1 năm 2016)
 
*'''2015-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 33 (Comp Ace tháng 12 năm 2015)
 
*'''2015-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 33 (Comp Ace tháng 12 năm 2015)
*'''2015-10-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 30 (Febri số 31)
+
*'''2015-10-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 30 (Febri số 31)
 
*'''2015-10-05''' Cập nhật bản vá [[Legacy of Lunatic Kingdom]] 1.00b  
 
*'''2015-10-05''' Cập nhật bản vá [[Legacy of Lunatic Kingdom]] 1.00b  
 
*'''2015-09-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 1  
 
*'''2015-09-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 1  
Dòng 94: Dòng 169:
 
*'''2015-08-14''' [[Urban Legend in Limbo OST]]  
 
*'''2015-08-14''' [[Urban Legend in Limbo OST]]  
 
*'''2015-08-13''' Công bố [[Strange Creators of Outer World]], tạp chí chính thức của Touhou Project
 
*'''2015-08-13''' Công bố [[Strange Creators of Outer World]], tạp chí chính thức của Touhou Project
*'''2015-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 29 (Febri số 30)
+
*'''2015-08-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 29 (Febri số 30)
 
*'''2015-08-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 4
 
*'''2015-08-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 4
 
*'''2015-08-04''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.11   
 
*'''2015-08-04''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.11   
Dòng 101: Dòng 176:
 
*'''2015-07-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 30 (Comp Ace tháng 9 năm 2015)
 
*'''2015-07-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 30 (Comp Ace tháng 9 năm 2015)
 
*'''2015-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 29 (Comp Ace tháng 8 năm 2015)
 
*'''2015-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 29 (Comp Ace tháng 8 năm 2015)
*'''2015-06-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 28 (Febri số 29)
+
*'''2015-06-17''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 28 (Febri số 29)
*'''2015-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chapter 28 released (Comp Ace July issue 2015)
+
*'''2015-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 28 released (Comp Ace July issue 2015)
 
*'''2015-05-26''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.03   
 
*'''2015-05-26''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.03   
 
*'''2015-05-16''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.02b   
 
*'''2015-05-16''' Cập nhật [[Urban Legend in Limbo]] v1.02b   
Dòng 116: Dòng 191:
 
*'''2015-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 26 (Comp Ace tháng 5 năm 2015)
 
*'''2015-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 26 (Comp Ace tháng 5 năm 2015)
 
*'''2015-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 25 (Comp Ace tháng 4 năm 2015)
 
*'''2015-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 25 (Comp Ace tháng 4 năm 2015)
*'''2015-02-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 27 (Febri số 27)
+
*'''2015-02-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 27 (Febri số 27)
 
*'''2015-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 24 (Comp Ace tháng 3 năm 2015)
 
*'''2015-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 24 (Comp Ace tháng 3 năm 2015)
 
*'''2014-12-28''' [[Urban Legend in Limbo]] bản dùng thử
 
*'''2014-12-28''' [[Urban Legend in Limbo]] bản dùng thử
*'''2014-12-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 5
+
*'''2014-12-27''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Tập 5
 
*'''2014-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 23 (Comp Ace tháng 2 năm 2015)
 
*'''2014-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 23 (Comp Ace tháng 2 năm 2015)
*'''2014-12-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 26 (Febri số 26)
+
*'''2014-12-25''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 26 (Febri số 26)
 
*'''2014-12-22''' [[Urban Legend in Limbo]] [http://www.tasofro.net/touhou145/index.html được công bố] sẽ là tác phẩm hợp tác với [[Twilight Frontier]]
 
*'''2014-12-22''' [[Urban Legend in Limbo]] [http://www.tasofro.net/touhou145/index.html được công bố] sẽ là tác phẩm hợp tác với [[Twilight Frontier]]
 
*'''2014-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 3
 
*'''2014-12-10''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 3
Dòng 128: Dòng 203:
 
*'''2014-11-11''' [[Team Shanghai Alice]] tham gia Digital Game Expo 2014 tổ chức bởi [[D.N.A.Softwares]]
 
*'''2014-11-11''' [[Team Shanghai Alice]] tham gia Digital Game Expo 2014 tổ chức bởi [[D.N.A.Softwares]]
 
*'''2014-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 22 (Comp Ace tháng 12 năm 2014)
 
*'''2014-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 22 (Comp Ace tháng 12 năm 2014)
*'''2014-10-17''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 25 (Febri số 25)
+
*'''2014-10-17''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 25 (Febri số 25)
 
*'''2014-09-01''' [http://www.mediascape.co.jp/zunps/ Công bố dự án hợp tác giữa Touhou và PlayStation]. Các doujin game ''[[Fushigi no Gensokyo 3]]'', ''[[The Genius of Sappheiros]]'', và ''[[Touhou Sky Arena -KURENAI-|Touhou Sky Arena -MATSURI-]]'' sẽ ra mắt trên hệ máy PS.
 
*'''2014-09-01''' [http://www.mediascape.co.jp/zunps/ Công bố dự án hợp tác giữa Touhou và PlayStation]. Các doujin game ''[[Fushigi no Gensokyo 3]]'', ''[[The Genius of Sappheiros]]'', và ''[[Touhou Sky Arena -KURENAI-|Touhou Sky Arena -MATSURI-]]'' sẽ ra mắt trên hệ máy PS.
 
*'''2014-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 21 (Comp Ace tháng 11 năm 2014)
 
*'''2014-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 21 (Comp Ace tháng 11 năm 2014)
 
*'''2014-08-10''' [[Double Dealing Character]] được thông báo có thể mua trực tuyến trên Playism vào 13 tháng 8
 
*'''2014-08-10''' [[Double Dealing Character]] được thông báo có thể mua trực tuyến trên Playism vào 13 tháng 8
*'''2014-08-09''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 24 (Febri số 24)
+
*'''2014-08-09''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 24 (Febri số 24)
 
*'''2014-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 20 (Comp Ace tháng 9 năm 2014)
 
*'''2014-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 20 (Comp Ace tháng 9 năm 2014)
 
*'''2014-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 19 (Comp Ace tháng 8 năm 2014)
 
*'''2014-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 19 (Comp Ace tháng 8 năm 2014)
*'''2014-06-20''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 23 (Febri số 23)
+
*'''2014-06-20''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 23 (Febri số 23)
 
*'''2014-06-10''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.34b   
 
*'''2014-06-10''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.34b   
 
*'''2014-06-09''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.34   
 
*'''2014-06-09''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.34   
*'''2014-05-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 4
+
*'''2014-05-27''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Tập 4
 
*'''2014-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 18 (Comp Ace tháng 7 năm 2014)
 
*'''2014-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 18 (Comp Ace tháng 7 năm 2014)
 
*'''2014-05-11''' [[Impossible Spell Card]] released
 
*'''2014-05-11''' [[Impossible Spell Card]] released
Dòng 144: Dòng 219:
 
*'''2014-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 17 (Comp Ace tháng 6 năm 2014)
 
*'''2014-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 17 (Comp Ace tháng 6 năm 2014)
 
*'''2014-04-12''' [[Impossible Spell Card]] được công bố sẽ ra vào [[Reitaisai 11]]
 
*'''2014-04-12''' [[Impossible Spell Card]] được công bố sẽ ra vào [[Reitaisai 11]]
*'''2014-04-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 22 (Febri số 22)
+
*'''2014-04-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 22 (Febri số 22)
 
*'''2014-03-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 16 (Comp Ace tháng 5 năm 2014)
 
*'''2014-03-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 16 (Comp Ace tháng 5 năm 2014)
 
*'''2014-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 15 (Comp Ace tháng 4 năm 2014)
 
*'''2014-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 15 (Comp Ace tháng 4 năm 2014)
 
*'''2014-02-20''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 2
 
*'''2014-02-20''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 2
*'''2014-02-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 21 (Febri số 21)
+
*'''2014-02-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 21 (Febri số 21)
 
*'''2013-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 14 (Comp Ace tháng 2 năm 2014)
 
*'''2013-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 14 (Comp Ace tháng 2 năm 2014)
 
*'''2013-12-24''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.33   
 
*'''2013-12-24''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.33   
 
*'''2013-12-11''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.32   
 
*'''2013-12-11''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.32   
*'''2013-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 20 (Febri số 20)
+
*'''2013-12-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 20 (Febri số 20)
 
*'''2013-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 13 (Comp Ace tháng 1 năm 2014)
 
*'''2013-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 13 (Comp Ace tháng 1 năm 2014)
 
*'''2013-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 12 (Comp Ace tháng 12 năm 2013)
 
*'''2013-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 12 (Comp Ace tháng 12 năm 2013)
 
*'''2013-10-16''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.31   
 
*'''2013-10-16''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.31   
 
*'''2013-10-11''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.30   
 
*'''2013-10-11''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.30   
*'''2013-10-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 19 (Febri số 19)
+
*'''2013-10-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 19 (Febri số 19)
 
*'''2013-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 11 (Comp Ace tháng 11 năm 2013)
 
*'''2013-09-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 11 (Comp Ace tháng 11 năm 2013)
 
*'''2013-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 10 (Comp Ace tháng 10 năm 2013)
 
*'''2013-08-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 10 (Comp Ace tháng 10 năm 2013)
Dòng 163: Dòng 238:
 
*'''2013-08-12''' [[Double Dealing Character]]  
 
*'''2013-08-12''' [[Double Dealing Character]]  
 
*'''2013-08-12''' [[Hopeless Masquerade OST]]  
 
*'''2013-08-12''' [[Hopeless Masquerade OST]]  
*'''2013-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 18 (Febri số 18)
+
*'''2013-08-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 18 (Febri số 18)
 
*'''2013-08-09''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.20   
 
*'''2013-08-09''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.20   
*'''2012-07-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 3
+
*'''2012-07-27''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Tập 3
 
*'''2013-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 9 (Comp Ace tháng 9 năm 2013)
 
*'''2013-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 9 (Comp Ace tháng 9 năm 2013)
 
*'''2013-07-23''' Công bố [[Hopeless Masquerade OST]]  
 
*'''2013-07-23''' Công bố [[Hopeless Masquerade OST]]  
Dòng 171: Dòng 246:
 
*'''2013-07-16''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.10   
 
*'''2013-07-16''' Cập nhật [[Hopeless Masquerade]] v1.10   
 
*'''2013-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 8 (Comp Ace tháng 8 năm 2013)
 
*'''2013-06-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 8 (Comp Ace tháng 8 năm 2013)
*'''2013-06-14''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 17 (Febri số 17)
+
*'''2013-06-14''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 17 (Febri số 17)
 
*'''2013-05-26''' ''[[Hopeless Masquerade]]''  
 
*'''2013-05-26''' ''[[Hopeless Masquerade]]''  
 
*'''2013-05-26''' ''[[Double Dealing Character]]'' bản dùng thử
 
*'''2013-05-26''' ''[[Double Dealing Character]]'' bản dùng thử
 
*'''2013-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 7 (Comp Ace tháng 7 năm 2013)
 
*'''2013-05-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 7 (Comp Ace tháng 7 năm 2013)
 
*'''2013-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 6 (Comp Ace tháng 6 năm 2013)
 
*'''2013-04-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 6 (Comp Ace tháng 6 năm 2013)
*'''2013-04-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 16 ([[Febri]] số 16)
+
*'''2013-04-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 16 ([[Febri]] số 16)
 
*'''2013-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 1
 
*'''2013-03-26''' [[Forbidden Scrollery]] Tập 1
 
*'''2013-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 5 (Comp Ace tháng 4 năm 2013)
 
*'''2013-02-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 5 (Comp Ace tháng 4 năm 2013)
*'''2013-02-16''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 15 ([[Febri]] số 15)
+
*'''2013-02-16''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 15 ([[Febri]] số 15)
 
*'''2013-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 4 (Comp Ace tháng 3 năm 2013  
 
*'''2013-01-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 4 (Comp Ace tháng 3 năm 2013  
 
*'''2012-12-30''' [[Hopeless Masquerade]] bản dùng thử
 
*'''2012-12-30''' [[Hopeless Masquerade]] bản dùng thử
 
*'''2012-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 3 (Comp Ace tháng 2 năm 2013)
 
*'''2012-12-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 3 (Comp Ace tháng 2 năm 2013)
*'''2012-12-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 14 ([[Febri]] số 14)
+
*'''2012-12-10''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 14 ([[Febri]] số 14)
 
*'''2012-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 2 (Comp Ace tháng 1 năm 2013)
 
*'''2012-11-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 2 (Comp Ace tháng 1 năm 2013)
 
*'''2012-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 1 (Comp Ace tháng 12 năm 2012)
 
*'''2012-10-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 1 (Comp Ace tháng 12 năm 2012)
 
*'''2012-10-05''' Công bố [[Hopeless Masquerade]]  
 
*'''2012-10-05''' Công bố [[Hopeless Masquerade]]  
 
*'''2012-08-11''' [[Neo-traditionalism of Japan]]  
 
*'''2012-08-11''' [[Neo-traditionalism of Japan]]  
*'''2012-07-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 13 ([[Chara☆Mel Febri]] số 13)
+
*'''2012-07-25''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 13 ([[Chara☆Mel Febri]] số 13)
 
*'''2012-07-23''' Công bố [[Neo-traditionalism of Japan]] sẽ được xuất bản ở [[Comiket 82]]
 
*'''2012-07-23''' Công bố [[Neo-traditionalism of Japan]] sẽ được xuất bản ở [[Comiket 82]]
*'''2012-05-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 12 ([[Chara☆Mel Febri]] số 12)
+
*'''2012-05-25''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 12 ([[Chara☆Mel Febri]] số 12)
 
*'''2012-05-19''' Vì tình hình sức khỏe của ca sĩ Sayuri, nhóm [[Silver Forest]] thông báo sẽ giải tán vào cuối tháng 5.
 
*'''2012-05-19''' Vì tình hình sức khỏe của ca sĩ Sayuri, nhóm [[Silver Forest]] thông báo sẽ giải tán vào cuối tháng 5.
 
*'''2012-04-30''' [[Trojan Green Asteroid]]  
 
*'''2012-04-30''' [[Trojan Green Asteroid]]  
*'''2012-04-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Shucchouban (Comic REX tháng 6 2012)
+
*'''2012-04-27''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Shucchouban (Comic REX tháng 6 2012)
 
*'''2012-04-27''' [[Symposium of Post-mysticism]]  
 
*'''2012-04-27''' [[Symposium of Post-mysticism]]  
 
*'''2012-04-15''' Công bố [[Trojan Green Asteroid]] sẽ được xuất bản ở COMIC1☆6
 
*'''2012-04-15''' Công bố [[Trojan Green Asteroid]] sẽ được xuất bản ở COMIC1☆6
 
*'''2012-04-10''' Thông báo [[Symposium of Post-mysticism]] [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 bị dời ngày phát hành về 27 tháng 4 năm 2012]
 
*'''2012-04-10''' Thông báo [[Symposium of Post-mysticism]] [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 bị dời ngày phát hành về 27 tháng 4 năm 2012]
*'''2012-03-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Shucchouban (Comic REX tháng 5 2012)
+
*'''2012-03-27''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Shucchouban (Comic REX tháng 5 2012)
*'''2012-03-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 2
+
*'''2012-03-27''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Tập 2
 
*'''2012-03-26''' [[Oriental Sacred Place]] Tập 3
 
*'''2012-03-26''' [[Oriental Sacred Place]] Tập 3
*'''2012-03-24''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 11 ([[Chara☆Mel Febri]] số 11)
+
*'''2012-03-24''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 11 ([[Chara☆Mel Febri]] số 11)
 
*'''2012-03-06''' Thông báo [[Symposium of Post-mysticism]] [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 bị dời ngày phát hành về 25 tháng 4 năm 2012]
 
*'''2012-03-06''' Thông báo [[Symposium of Post-mysticism]] [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 bị dời ngày phát hành về 25 tháng 4 năm 2012]
 
*'''2012-02-29''' ZUN thông báo mình [https://twitter.com/#!/korindo/status/174866618600525824 đã lấy vợ!]
 
*'''2012-02-29''' ZUN thông báo mình [https://twitter.com/#!/korindo/status/174866618600525824 đã lấy vợ!]
 
*'''2012-02-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 18 (CompAce tháng 4 2012)
 
*'''2012-02-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 18 (CompAce tháng 4 2012)
*'''2012-01-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 10 ([[Chara☆Mel Febri]] số 10)
+
*'''2012-01-25''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 10 ([[Chara☆Mel Febri]] số 10)
 
*'''2012-01-18''' Thông báo [[Symposium of Post-mysticism]] [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 bị dời ngày phát hành về tháng 3 năm 2012]
 
*'''2012-01-18''' Thông báo [[Symposium of Post-mysticism]] [http://data.ichijinsha.co.jp/book/booksearch/booksearch_detail.php?i=75801231 bị dời ngày phát hành về tháng 3 năm 2012]
 
*'''2011-12-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 17 (CompAce tháng 2 2012)
 
*'''2011-12-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 17 (CompAce tháng 2 2012)
 
*'''2011-12-07''' ông bố [[Symposium of Post-mysticism]] sẽ xuất bản vào ngày 26 tháng 1 năm 2011
 
*'''2011-12-07''' ông bố [[Symposium of Post-mysticism]] sẽ xuất bản vào ngày 26 tháng 1 năm 2011
*'''2011-11-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 9 ([[Chara☆Mel Febri]] số 09)
+
*'''2011-11-25''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 9 ([[Chara☆Mel Febri]] số 09)
 
*'''2011-10-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 16 (CompAce tháng 12 2011)
 
*'''2011-10-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 16 (CompAce tháng 12 2011)
*'''2011-09-24''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 8 ([[Chara☆Mel Febri]] số 08)
+
*'''2011-09-24''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 8 ([[Chara☆Mel Febri]] số 08)
 
*'''2011-09-10''' "Muốn chơi trò chơi của Thần Chủ trước hay uống rượu trước?" số 22 (Comptiq tháng 11 2011)
 
*'''2011-09-10''' "Muốn chơi trò chơi của Thần Chủ trước hay uống rượu trước?" số 22 (Comptiq tháng 11 2011)
 
*'''2011-08-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 15 (CompAce tháng 11 2011)
 
*'''2011-08-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 15 (CompAce tháng 11 2011)
 
*'''2011-08-13''' [[Ten Desires]]  
 
*'''2011-08-13''' [[Ten Desires]]  
*'''2011-07-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 7
+
*'''2011-07-25''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 7
*'''2011-06-27''' [[Wild and Horned Hermit]] Tập 1
+
*'''2011-06-27''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Tập 1
 
*'''2011-06-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 14  
 
*'''2011-06-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 14  
*'''2011-05-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 6  
+
*'''2011-05-25''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 6  
 
*'''2011-05-07''' [[Unknown Flower, Mesmerizing Journey‎]] phát hành ở [[Reitaisai 8]]
 
*'''2011-05-07''' [[Unknown Flower, Mesmerizing Journey‎]] phát hành ở [[Reitaisai 8]]
 
*'''2011-04-16''' [[Ten Desires]] bản dùng thử 0.01a  
 
*'''2011-04-16''' [[Ten Desires]] bản dùng thử 0.01a  
*'''2011-03-28''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 5  
+
*'''2011-03-28''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 5  
 
*'''2011-03-20''' [http://www.reitaisai.com Reitaisai 8] dời đến ngày 8 tháng 5
 
*'''2011-03-20''' [http://www.reitaisai.com Reitaisai 8] dời đến ngày 8 tháng 5
 
*'''2011-03-13''' [http://kafkafuura.wordpress.com/2011/03/12/air-reitaisai-8/ Air Reitaisai 8] đang diễn ra! Vài circle đang cho tải miễn phí sản phẩm của mình trên mạng, để gây quỹ cho thảm họa động đất.  
 
*'''2011-03-13''' [http://kafkafuura.wordpress.com/2011/03/12/air-reitaisai-8/ Air Reitaisai 8] đang diễn ra! Vài circle đang cho tải miễn phí sản phẩm của mình trên mạng, để gây quỹ cho thảm họa động đất.  
 
*'''2011-02-28''' [[Ten Desires]]
 
*'''2011-02-28''' [[Ten Desires]]
 
*'''2011-02-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 13  
 
*'''2011-02-26''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 13  
*'''2011-01-25''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 4  
+
*'''2011-01-25''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' Chương 4  
 
*'''2010-12-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 12  
 
*'''2010-12-25''' [[Oriental Sacred Place]] Chương 12  
 
<noinclude>{{Documentation|Template:News/doc}}</noinclude>
 
<noinclude>{{Documentation|Template:News/doc}}</noinclude>

Bản hiện tại lúc 07:38, ngày 26 tháng 11 năm 2020

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]