Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
*'''2016-07-22''' Công bố CD nhạc [[Dateless Bar "Old Adam"]]
+
*'''2016-07-22''' Công bố CD nhạc [[Dateless Bar Old Adam]]
 
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2 xuất bản  
 
*'''2016-06-30''' [[Strange Creators of Outer World]] số 2 xuất bản  
 
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)
 
*'''2016-06-25''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 41 (Comp Ace tháng 8 năm 2016)

Phiên bản lúc 07:01, ngày 22 tháng 7 năm 2016

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]