Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2019-10-06''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' được phát hành tại [[Reitaisai mùa hè 6]]
 +
*'''2019-10-04''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' ra mắt
 
*'''2019-09-25''' Xuất bản chương 15 (chương cuối) của ''[[Visionary Fairies in Shrine]]'' (Comp Ace số tháng 11/2019)
 
*'''2019-09-25''' Xuất bản chương 15 (chương cuối) của ''[[Visionary Fairies in Shrine]]'' (Comp Ace số tháng 11/2019)
 
*'''2019-09-25''' Thông báo ra mắt ''[[Touhou Suichouka]]'' [https://twitter.com/ginger_toho/status/1176805133847429120 revealed] (Comp Ace số tháng 11/2019)
 
*'''2019-09-25''' Thông báo ra mắt ''[[Touhou Suichouka]]'' [https://twitter.com/ginger_toho/status/1176805133847429120 revealed] (Comp Ace số tháng 11/2019)
Dòng 5: Dòng 7:
 
*'''2019-08-12''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành tại Comiket 96
 
*'''2019-08-12''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành tại Comiket 96
 
*'''2019-08-03''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được phát hành trên Steam
 
*'''2019-08-03''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được phát hành trên Steam
*'''2019-07-18''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, dự kiến được phát hành vào tháng 07 năm 2019
+
*'''2019-07-18''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, dự kiến được phát hành vào tháng 07 năm 2019</onlyinclude>
 
*'''2019-06-19''' ''[[Ten Desires]]'' và ''[[Double Dealing Character]]'' được phát hành trên Steam
 
*'''2019-06-19''' ''[[Ten Desires]]'' và ''[[Double Dealing Character]]'' được phát hành trên Steam
*'''2019-06-14''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' phát hành chương 50 (Febri số 55)</onlyinclude>
+
*'''2019-06-14''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' phát hành chương 50 (Febri số 55)
 
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
 
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
 
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam<
 
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam<

Phiên bản lúc 11:30, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]