Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
*'''2019-08-03''' [[Double Spoilers]] và [[Fairy Wars]] được phát hành trên Steam
 +
*'''2019-07-18''' [[Double Spoilers]] và [[Fairy Wars]] được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
 
*'''2019-06-19''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được phát hành trên Steam
 
*'''2019-06-19''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được phát hành trên Steam
*'''2019-06-14''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 50 (Febri số 55)
+
*'''2019-06-14''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 50 (Febri số 55)/onlyinclude>
 
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
 
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam</onlyinclude>
+
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam<
 
*'''2019-05-05''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) ra mắt
 
*'''2019-05-05''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) ra mắt
 
*'''2019-04-27''' [[The Grimoire of Usami]] được phát hành
 
*'''2019-04-27''' [[The Grimoire of Usami]] được phát hành

Phiên bản lúc 13:07, ngày 3 tháng 8 năm 2019

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]