Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:News/Official”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 1: Dòng 1:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
+
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] được bán trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]]
+
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] ra mắt
 
*'''2017-12-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 43 (Febri số 46)
 
*'''2017-12-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 43 (Febri số 46)
 
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web
 
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web

Phiên bản lúc 12:51, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[tạo]